นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 881
ความเห็น: 0

สถาบันพัฒนาคณาจารย์

การพัฒนาอาจารย์ให้เป็นมือาชีพ

บันทึกการสัมมนาอาจารย์

แม้ว่าการสัมมนาอาจารย์ของคณะจะผ่านไปกว่า 3 สัปดาห์แล้ว แต่ยังไม่ได้มีโอกาสเล่าสู่เรื่องสถาบันพัฒนาคณาจารย์ของ ม.เทคโนโลยีสุรนารีเลย  เป็นสถาบันที่โดนใจมากเพราะยอมรับมาตลอดว่าปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้บัณฑิตมีคุณภาพคืออาจารย์  และคิดมาตลอดว่า มอ.เราน่าจะมีสถาบันพัฒนาอาจารย์ผู้สอน   ดังนั้นลองทำความรู้จักกับสถาบันพัฒนาคณาจารย์ของ ม.เทคโนโลยีสุรนารีกันหน่อย เริ่มจากนโยบายและเป้าหมายที่น่าสนใจ

1. อาจารย์ใหม่ทุกท่านได้รับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการสอน เทคนิคการสอน แผนการสอน ประเมินผล micro teaching & feedback

2. มีการประเมินความสามารถด้านวิชาการ (สอบสอน) ก่อนการบรรจุเป็นอาจารย์ใหม่ โดยพิจารณาคุณภาพประมวลการสอนรายวิชา มคอ3 แผนการสอนรายครั้ง พฤติกรรมการสอน

3. จัดอบรมให้ความรู็ด้านการสอนเป็นระยะเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการสอน

4. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสร้างบรรยากาศทางวิชาการ เช่น เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้คำปรึกษา

5. มิตราจารย์ ให้คำปรึกษาแนะนำอาจารย์ใหม่ด้านการสอน การวิจัยและการเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย

6. ให้บริการทรัพยากรการสอน ได้แก่ ตำรา ซีดี วารสาร เพื่อให้คณาจารย์ได้ศึกษาค้นคว้าพัฒนาตนเองด้านการสอน

7. จัดผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสอนมาให้คำปรึกษาแก่อาจารย์ผู้มีความประสงค์จะเข้าปรึกษา

8. ให้บริการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ บทความที่น่าสนใจและ best practice จัดระบบฐานความรู้ที่เป็น KM ด้านการสอน

9. ดำเนินการและสนับสนุนวิจัยการศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรียนการสอน

10. มีการประเมินการสอนของคณาจารย์โดยนักศึกษาและรายงานผลการประเมินต่อที่ประชุมประเมินภารกิจการสอนเพื่อนำมาพัฒนาการสอน

11. สนับสนุนระบบการให้รางวัลผู้สอนดีเด่นประจำปี

และได้รับฟังแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายแล้วรู้สึกประทับใจกับแนวคิดของม.เทคโนโลยีสุรนารีที่มุ่งเน้นพัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ  โอกาสหน้าจะพยายามนำรายละเอียดบางประเด็นมาเล่าสู่กันเพิ่มเติมค่ะ

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
คำสำคัญ (keywords): การพัฒนาอาจารย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 21 เมษายน 2557 09:58 แก้ไข: 21 เมษายน 2557 09:58 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 ServiceMan, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.186.116
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ