นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wawa
Ico64
Charunee Maharat
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

สารบัญหน้า 1 : 4 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ชายหลังฝน 22875 1
เมื่อหาดใหญ่...เอา (ไม่) อยู่ 2293 9
ท่วมแล้ว 2 1847 4
ท่วมแล้ว 1 1091 4