นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

จิราภรณ์ คงสุข
Ico64
จิราภรณ์ คงสุข
นักวิชาการอุดมศึกษา
งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

(0) การเสนอโครงการวิจัย

การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากเงินงบประมาณแผ่นดินประจำปี 1. การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเป็นเอกสาร ต้องประกอบด้วย 1.1 แบบฟอร์ม Check list จำนวน 1 ชุด 1.2 แบบเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (แบบวิจัย 11) จำนวน 1 ชุด 1.3 ข้อเสนอโครงการวิจัย (แบบ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย จิราภรณ์ คงสุข   สร้าง: 30 มิถุนายน 2559 11:18 แก้ไข: 30 มิถุนายน 2559 11:19 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) สกว. รับข้อเสนอโครงการวิจัยปีงบประมาณ 2560

ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2560 ใน 4 ประเภททุน ได้แก่ -ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (MRG) -ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (TRG) -ทุนพัฒนานักวิจัย (RSA) -ทุนวิจัยองค์... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย จิราภรณ์ คงสุข   สร้าง: 17 มิถุนายน 2559 11:42 แก้ไข: 17 มิถุนายน 2559 16:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ทุนนักวิจัยแกนนำ

ด้วยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างศาสตราจารย์ผู้นำและทีมวิจัยที่เข้มแข็งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีความคล่องตัว และส... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย จิราภรณ์ คงสุข   สร้าง: 30 มีนาคม 2559 13:47 แก้ไข: 30 มีนาคม 2559 14:07 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) ทุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัย

29 กุมภาพันธ์ 2559 ณ วันนี้ เวลาได้ผ่านไปเร็วมาก นับว่าเป็นเดือนที่ 5 ของปีงบประมาณ 2559 แล้ว เกือบครึ่งปีงบประมาณอีกแล้ว ในครั้งนี้จึงขอแจ้งให้นักวิจัยที่ห่างหายการขอรับทุนวิจัยได้รับทราบ หากนักวิจัยยังไม่พร้อมที่จะขอทุนวิจัยภายนอก ในการนี้ จึงขอ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย จิราภรณ์ คงสุข   สร้าง: 28 กุมภาพันธ์ 2559 18:10 แก้ไข: 28 กุมภาพันธ์ 2559 18:12 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2557

สำหรับนักวิจัยที่รอคอยจะยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อของบประมาณจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2557 ณ ตอนนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประกาศทุนสนับสนุนการวิจัยแล้ว โดยในปี 2557 มีให้นักวิจัยเลือกงบประมาณถึง 4 ระดับ ขึ้นอยู่กับผลงานที่ทางมหาวิทยาลัยฯ กำห... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย จิราภรณ์ คงสุข   สร้าง: 14 มิถุนายน 2555 15:07 แก้ไข: 14 มิถุนายน 2555 15:10 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ประกาศรับข้อเสนอโครงการ

ด้วยทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2555 ใน 6 ประเภททุน ได้แก่ 1. ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (สกว. สนับสนุนร่วมกับ สกอ. และสถาบันต้นสังกัด) 2. ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (สกว.... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย จิราภรณ์ คงสุข   สร้าง: 11 สิงหาคม 2554 17:13 แก้ไข: 11 สิงหาคม 2554 17:16 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ทุนวิจัยจาก วช.

ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ (ภาคใต้) ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหน่วยงานเครือข่ายของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย จิราภรณ์ คงสุข   สร้าง: 11 สิงหาคม 2554 16:18 แก้ไข: 11 สิงหาคม 2554 16:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) งานวิจัยที่ได้รับสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก

ไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ 2554 อาจารย์/นักวิจัยจากภาควิชาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้ดำเนินงานวิจัยใหม่ที่เกิดขึ้นในช่วงท้ายไตรมาสนี้ ซึ่งได้รับทุนเงินสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ทางคณะฯ จึงขอแนะนำโครงการและรายชื่อนักวิจัยให้ท่านได้ทราบ ดังนี้ค่ะ 1. ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย จิราภรณ์ คงสุข   สร้าง: 05 สิงหาคม 2554 16:23 แก้ไข: 05 สิงหาคม 2554 16:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(7) ประกาศทุนวิจัยจาก สกว.

เรียน คณาจารย์ทุกท่านค่ะ เข้าปีงบประมาณ 2552 แล้ว ในครั้งนี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้มีการสนับสนุนทุนวิจัยยางพาราขนาดกลางในระดับปริญญาโท โดยโครงการ MPR มีจุดมุ่งหมายสนับสนุนการทำวิจัยหาความรู้เทคโนโลยีระดับกลาง ภายใต้การกำกับทิศทา... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย จิราภรณ์ คงสุข   สร้าง: 20 พฤศจิกายน 2551 15:02 แก้ไข: 20 พฤศจิกายน 2551 15:12 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) ทุนวิจัยจาก สวทช.

จากการที่ได้เข้ารับฟังการประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำทีมโดย รศ.นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2551 ณ สำนักวิจัยและพัฒนา ซึ่งขณะนี้ทาง สวทช. กำลังเปิดรับสมัครทุนวิจัยจำนวน 2 แหล่ง... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย จิราภรณ์ คงสุข   สร้าง: 04 กันยายน 2551 11:20 แก้ไข: 04 กันยายน 2551 11:43 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]