นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

จิราภรณ์ คงสุข
Ico64
จิราภรณ์ คงสุข
นักวิชาการอุดมศึกษา
งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 1827
ความเห็น: 0

การเสนอโครงการวิจัย

ขั้นตอนการยื่นโครงการวิจัย

การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากเงินงบประมาณแผ่นดินประจำปี

1. การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเป็นเอกสาร ต้องประกอบด้วย

1.1 แบบฟอร์ม Check list จำนวน 1 ชุด

1.2 แบบเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (แบบวิจัย 11) จำนวน 1 ชุด

1.3 ข้อเสนอโครงการวิจัย (แบบ ว-1ช) กรณีเป็นชุดโครงการ จำนวน 10 ชุด

1.4 ข้อเสนอโครงการวิจัย (แบบ ว-1 ด) กรณีเป็นโครงการเดี่ยว จำนวน 10 ชุด

1.5 แบบฟอร์มตัวชี้วัดศักยภาพและผลลัพท์ที่คาดหวังของโครงการ (แบบวิจัย 16.1) จำนวน 10 ชุด

1.6 เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ชุด เช่น เอกสารรับรองการติดตามผลงานจากคณะ/หน่วยงาน (กรณีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย) หนังสืออนุมัติให้ดำเนินการวิจัยในสัตว์ทดลอง หนังสือรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรม มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการวิจัย แบบฟอร์มแจ้งการเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืชพื้นเมืองฯลฯ

เอกสารทั้งหมดสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สำนักวิจัยและพัฒนา

 

2. เมื่อดำเนินการเป็นเอกสารเรียบร้อยแล้ว นักวิจัยกรอกข้อมูบเข้าระบบ ซึ่งรอบแรกกรอกข้อมูลโครงการวิจัยในระบบ NRPM โดยไม่ต้องแนบไฟล์ข้อเสนอโครงการ

3. เมื่อข้อเสนอโครงการวิจัยผู้ทรงคุณวุฒิได้เสนอแนะให้มีการปรับปรุงแก้ไข นักวิจัยดำเนินการแก้ไขรายละเอียดตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะรอบสองในระบบ NRPM และแนบไฟล์โครงการฉบับที่มีลายเซ็นของผู้เกี่ยวข้องตามเวลาที่ทางมหาวิทยาลัยฯกำหนด

 

4. เมื่อข้อเสนอโครงการวิจัยมีข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิล่าสุด และมหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว ให้นักวิจัยดำเนินการกรอกรายละเอียดโครงการวิจัยที่ปรับปรุงรอบสุดท้าย ในระบบ NRMS ตามขั้นตอนที่กำหนดทุกขั้นตอน และจัดพิมพ์ข้อเสนอโครงการจากระบบ ตามเวลาที่ทางมหาวิทยาลัยฯกำหนด

จึงขอแจ้งให้นักวิจัยทราบ และถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว เพื่อประโยชน์และสิทธิ์ของท่านค่ะ

หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 30 มิถุนายน 2559 11:18 แก้ไข: 30 มิถุนายน 2559 11:19 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Our Shangri-La, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.41.241
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ