นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นาย ฉัตรชัย จันทร์พริ้ม
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 4 · ผู้ติดตาม: 5

อ่าน: 3094
ความเห็น: 3

etherwake ethersleep

ethersleep
On Thu, Dec 13, 2007 at 04:52:27PM +0700, วิศิษฐ โชติอุทยางกูร wrote:
>
> เรียนอ.ฉัตรชัย
>
> อ.ครับ  ผมทดสอบ program etherwake สามารถ สั่งให้เครื่องเปิดได้ โดยอาศัย
> wake on lan
>
> ถามว่า มี program ที่สามารถ สั่งให้ shutdown ได้มั้ยครับ
> ผมเดาว่า ethersleep หาแล้วไม่มี

       ไม่มี ethersleep ครับ
       เพราะถ้าเครื่องเปิดอยู่ แล้วใครๆก็สามารถ shutdown เครื่อง
       จาก remote ได้โดยการส่ง ethernet packet แบบเดียวกับ
       การ wakeup โดยใช้ etherwake แล้วล่ะก้อ คงเป็นเรื่องยุ่ง
       พอสมควรทีเดียว เพราะใช้งานอยู่ดีๆ แล้วจู่ๆมีใครก็ไม่รู้ ส่ง
       คำสั่งมา shutdown เครื่องเฉยเลย ไฟล์ก็ยังไม่ได้ save
       อะไรประมาณนั้น

       ถ้าต้องการ shutdown เครื่องที่เป็น linux จะเป็น ubuntu หรือ
       ตัวอื่นก็แล้วแต่ วิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือ run คำสั่ง shutdown

       ถ้าต้องการ shutdown จาก remote host สมมติว่าเป็น
       linux ก่อนแล้วกัน เราก็สามารถใช้คำสั่งจาก shell prompt
       ได้ โดยการใช้คำสั่ง

       $ ssh root@machine1 shutdown -h now

       ซึ่งจะ shutdown เครื่องที่ชื่อ machine1 (หรืออาจจะเปลี่ยน
       จาก ชื่อเครื่องเป็น ip address ตามความเหมาะสม)

       แล้วก็ทำเช่นเดียวกันนี้ กับ machine2, machine3, machine4
       ไปเรื่อยๆจนถึง เครื่องสุดท้าย

       วิธีการนี้ไม่ดีเท่าไร ด้วยเหตุผล 2-3 อย่าง
       1. ใช้ user root สำหรับ remote login (ถึงแม้จะเป็น
          secure shell ก็เถอะ)

          ปัญหานี้สามารถแก้ได้โดย ไป ติดตั้ง sudo บนเครื่อง
          machine1 ถึง machineXX และกำหนดให้ user1
          สามารถ run คำสั่ง /sbin/shutdown ได้โดยไม่ต้อง
          ใส่ password

          แล้วเปลี่ยนคำสั่ง ข้างต้นเป็น

          $ ssh user1@machine1 sudo /sbin/shutdown -h now

       2. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้อง shutdown มีหลายเครื่อง ต้องมานั่ง
          พิมพ์คำสั่งสำหรับ shutdown ทีละเครื่อง จนนิ้วหงิก แล้ว
          มีโอกาสที่จะพิมพ์ผิดสูง

          ปัญหานี้แก้ได้โดยใช้ shell script
          ซึ่งเขียนได้ประมาณนี้

          #!/bin/sh
          LIST="machine1 machine2 machine3 ... machineXX"
          for m in $LIST; do
              ssh user1@${m} sudo /sbin/shutdown -h now
          done

       3. ทุกครั้งที่ใช้คำสั่ง ssh ไปเพื่อ shutdown แต่ละเครื่อง
          ssh จะถาม password ของ user1 ทุกครั้ง
          นั่นคือ ถ้ามี 50 เครื่องที่ต้องการ shutdown ก็จะต้องพิมพ์
          password เดิม 50 ครั้ง

          ปัญหานี้มีวิธีการแก้หลายวิธี วิธีที่ผมชอบมีอยู่ 2 วิธี
          วิธีแรก เปลี่ยนจาก shell script เป็น expect script
          แต่วิธีการนี้ จะต้องไปเรียนรู้การเขียน script โดยใช้
          ภาษา tcl (ซึ่ง expect เป็นส่วนขยายของ tcl)
          ซึ่งคงจะไม่สะดวกสำหรับกรณีนี้

          วิธีที่ 2 จะต้องการกระบวนการเพิ่มเติม สำหรับการ setup
          ขั้นต้นบนเครื่องแต่ละเครื่องก่อน (ซึ่งถ้าจะว่าไปแล้ว การ
          เพิ่ม user ที่ชื่อ user1 และเพิ่ม sudo และ config ของ
          sudo ในข้อ 1 ก็จะต้องทำบนเครื่องทุกเครื่องเช่นเดียวกัน)
          แต่ถ้า เครื่องทั้งหมด setup โดยวิธีการ clone จาก
          source เดียวกัน ก็ไม่น่าจะมีปัญหาซักเท่าไร
          นั่นคือ เราจะต้องสร้าง secure shell key หรือ
          identity file สำหรับ user1 และจะต้อง copy
          ไปเก็บไว้ใน /home/user1/.ssh/ ของเครื่อง
          client ที่เราต้องการ remote shutdown

          โดยจาก host ที่ admin ใช้งาน (ไม่ใช่ที่เครื่อง
          machine1 - machineXX) ใช้คำสั่ง

          $ ssh-keygen -t dsa

          คำสั่ง ssh-keygen จะถามตำแหน่ง ที่จะให้ save key
          และ passphrase (หรือ password นั่นแหละ) สำหรับ
          key อันนี้ และให้ยืนยันอีกครั้ง

          ถ้าไม่เปลี่ยนตำแหน่งที่จะเก็บ key เราก็จะได้ไฟล์ private
          key และ public key ใน ~/.ssh โดยมีชื่อว่า
          id_dsa และ id_dsa.pub ตามลำดับ

          ให้ copy ไฟล์ id_dsa.pub ไปไว้ใน /home/user1/.ssh
          ที่เครื่องปลายทาง (machine1 .. XX) โดยให้มีชื่อว่า
          authorized_keys

          $ ssh user1@machine1@machine1 mkdir -p .ssh
          $ scp ~/.ssh/id_dsa.pub user1@machine1:.ssh/authorized_keys

          ในขั้นตอนที่สร้าง secure shell key แล้วถาม passphrase
          แล้วเรา เคาะ enter ผ่านทั้งสองครั้ง (ตอนถาม และตอนยืนยัน)
          นั่นระบุว่า สำหรับ key นี้ไม่ต้องใช้ passphrase
          เราก็จะสามารถใช้ script ในข้อที่แล้วได้เลย โดยไม่จำเป็นต้อง
          ใส่ password ใดๆในการเรียกใช้ script ในข้อ 2

          แต่อย่างไรก็ตาม วิธีการนี้ไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไร
          เพราะถ้าวันใดวันหนึ่ง มีคนแอบมาเอาไฟล์ .ssh/id_dsa
          ซึ่งเป็น private key ของเราไปได้ เขาก็จะสามารถสั่ง
          shutdown เครื่องของเราได้ทั้งหมด โดยไม่จำเป็นต้องมี
          รหัสผ่านใดๆ เพราะฉะนั้น key ของเรา จะต้องมี password
          หรือ passphrase ป้องกันเอาไว้

          แต่ถ้ามี passphrase ทุกครั้งที่เรียกใช้คำสั่ง ssh
          ไปยังเครื่องปลายทาง เครื่องปลายทางก็จะถาม passphrase
          ทุกครั้ง ซึ่งสำหรับกรณีนี้จะต่างกับกรณีแรก ที่ user1 ไม่มี
          .ssh/authorized_key ใน home directory ของเครื่อง
          ปลายทาง

          กรณีแรก เมื่อ ssh เพื่อส่งคำสั่งไป เครื่องปลายทางจะถาม
          system password ของ user1 (ข้อมูลจาก /etc/shadow)
          กรณีที่สอง เมื่อ ssh ไป เครื่องปลายทางจะถาม passphrase
          ซึ่งจะนำไปใช้กับ ~user1/.ssh/authorized_keys

          ดูเหมือนว่าการใส่ passphrase ให้กับ secure shell key
          จะทำให้เราไม่ก้าวหน้าไปเท่าไร แต่ไม่ใช่ เพราะ secure shell
          มี agent ซึ่งจะทำให้เราสามารถ ใส่ passphrase เพียงครั้งเดียว
          แล้วหลังจากนั้น เมื่อให้คำสั่ง อย่างเช่น ssh หรือ scp
          ไปยังเครื่องปลายทางที่มี .ssh/authorized_keys ของ user
          ที่เรา secure connect ไป ตัว agent ก็จะส่ง passphrase
          ให้แทนเรา

          เครื่องมือสำหรับ ช่วยจัดการ key และ setup agent ผมใช้
          package ที่ชื่อว่า keychain โดยการติดตั้ง keychain
          และเพิ่ม

          if [ -x /usr/bin/keychain ]; then
                  keychain -q id_dsa
                  . ~/.keychain/`uname -n`-sh
          fi

          เข้าไปใน .bashrc -- ผมใช้ bash เป็น default shell
          keychain ก็จะถาม passphrase เพียงครั้งเดียวคือตอน
          login เข้าครั้งแรก หลังจากนั้น การติดต่อไปยังเครื่อง
          ปลายทางที่มี .ssh/authorized_keys ก็จะจัดการโดย
          ssh-agent โดยอัตโนมัติ ไม่จำเป็นต้องใส่ passphrase
          อีกต่อไป

       ถ้าตรงใหนผมเขียนไปแล้ว อ่านแล้วงง ไม่เข้าใจ ช่วยถามมาใหม่
       อีกครั้งครับ

ฉัตรชัย

> ขอคำปรึกษาด้วยครับ
>
> คือว่า ผมเขียน script แล้ว สั่ง etherwake ตามด้วย mac ของ ห้อง lab
> เพื่อเปิดเครื่อง
> (etherwake สั่งจาก ubuntu => client xp)
>
> แต่เวลา ปิดเครื่อง ทำไม่เป็นครับ
>
> ต้องการ shutdown จาก ubuntu => client xp
>
> ขอบคุณครับ
>
> pomdent (วิศิษฐ)
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ (keywords): ethersleep  etherwake  netadmin  script  secure shell  authorized_keys  keychain  linux  publickey
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 13 ธันวาคม 2550 23:22 แก้ไข: 21 มิถุนายน 2552 14:39 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ผมก็ประยุกต์ใช้วิธีที่สองที่อาจารย์ CJ พูดถึงใช้กับงานบางอย่างอยู่เหมือนกันครับ
Ico48
Adzz [IP: 58.97.41.193]
21 พฤษภาคม 2551 10:42
#29574
ขอสอบถามอาจารย์บ้างครับพอดีผมมีเคสใกล้เคียงแบบนี้ แต่ว่าผมอยากให้คนอื่นสามารถ Shutdown ได้กรณีที่ไฟดับ เพราะ UPS มันจะสามารถสำรองไฟได้ไม่นานมาก บางครั้งไฟชอบดับช่วงดึกๆ นาน ทำให้บางทีเครื่องดับไปเลย ถ้ากรณีอย่างนี้มีการเขียนสคริป์อะไรให้สามารถสั่ง shutdown ด้วยคีย์ลัดแบบไม่ต้อง login เข้า root ก่อนหรือเปล่าครับเพราะเซิร์ฟเวอร์ผมแต่ละเครื่องไม่ได้ต่อจอไว้เลย แถมตั้งอยู่คนละที่อีกต่างหาก

คำตอบค่อนข้างยาว ผมเลยไปเขียนไว้ในบันทึกใหม่ครับ อยู่ที่

remote shutdown เครื่อง โดยไม่ต้องใช้ root account

หวังว่าคงตอบตรงคำถาม (รึเปล่า?) 

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.205.144
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ