นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1026
ความเห็น: 1

การส่งผลการเรียน

I แท้ หรือ I เทียม

จากการที่มหาวิทยาลัยได้มีประกาศ เกี่ยวกับการส่งระดับคะแนนล่าช้า  ไปแล้ว นั้น

ปัจจุบัน มีบางรายวิชาที่ส่งผลการเรียน เป็นสัญลักษณ์ I ทั้งรายวิชา 

ซึ่งตามระเบียบว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 

สัญลักษณ์ I  คือ การวัดและประเมินผล ยังไม่สมบูรณ์ ใช้เมื่อ อาจารย์ผู้สอนโดยความเห็นชอบของหัวหน้าภาควิชา ที่รับผิดชอบรายวิชานั้น เห็นสมควรให้รอการวัดและประเมินผลไว้ก่อน  เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้น ยังไม่สมบูรณ์

หากการให้สัญลักษณ์ I ไม่ใช่สาเหตุจากนักศึกษา แต่เป็นสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับประกาศการส่งระดับคะแนนล่าช้า  ผู้ที่ได้รับผลโดยตรง คือ นักศึกษาทุกคนของรายวิชานั้น จะทราบผลการเรียนล่าช้ากว่าที่ประกาศไว้ตามระบบ   ทั้งนักศึกษาที่ส่งงานครบถ้วนแล้ว และนักศึกษาที่ยังไม่ส่งงาน เพราะบางรายวิชาส่งผลการแก้ I จนถึงสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถัดไป

 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
คำสำคัญ (keywords): สัญลักษณ์ I
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 03 กุมภาพันธ์ 2557 01:42 แก้ไข: 03 กุมภาพันธ์ 2557 01:42 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 pompom, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ถ้าเป็นลุงทดแทนลุงจะอมกำกิกเผี่ยง (Gumgig Pean)

อิอิอิ

เราเอง

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.205.93.2
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ