นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นางกัญญณัฐภัทร - รังสี
Ico64
นางกัญญณัฐภัทร - รังสี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

(0) คำพูด

คำพูด! เป็นการสื่อสารกับคู่สนทนาโดยใช้ปากเป็นเครื่องมือในการเปล่งเสียงเป็นคำ(word) ด้วยภาษาต่างๆ เราจะไม่พูดเรื่อง คำพูดหวานหรือไม่หวาน แต่เราจะนึกถึงการรับผิดชอบต่อคำพูด เรื่องนี้ จัดอยู่ในหมวด พัฒนางานประจำ เพราะอะไร เพราะในการทำงานก่อนจะมีกา... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By นางกัญญณัฐภัทร - รังสี   created: 05 Febuary 2014 01:56 Modified: 05 Febuary 2014 01:56 [ Report Abuse ]

(1) การส่งผลการเรียน

จากการที่มหาวิทยาลัยได้มีประกาศ เกี่ยวกับการส่งระดับคะแนนล่าช้า ไปแล้ว นั้น ปัจจุบัน มีบางรายวิชาที่ส่งผลการเรียน เป็นสัญลักษณ์ I ทั้งรายวิชา ซึ่งตามระเบียบว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี สัญลักษณ์ I คือ การวัดและประเมินผล ยังไม่สมบูรณ์ ใช้เมื่อ อ... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By นางกัญญณัฐภัทร - รังสี   created: 03 Febuary 2014 01:42 Modified: 03 Febuary 2014 01:42 [ Report Abuse ]

(1) ไป เนิร์ส ภาค1 ตอน 2

ความเดิมตอนที่แล้ว วันที่ 16 สิงหาคม แฝดพี่ไข้สูง หมอสั่ง admit ในขณะที่แฝดน้องกำลังจะออกจาก รพ. สรุป วันนี้พ่อแม่ลูก 4 คน นอน รพ. แฝดนอนเตียงตรงข้ามกัน ไป เนิร์ส ภาค1 ตอน 2 แฝดพี่ แม่สรุปไม่ได้ว่าป่วยเป็นอะไร หมอก็ไม่ได้ให้รายละเอียดมาก เพียง... more »
Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By นางกัญญณัฐภัทร - รังสี   created: 14 September 2013 02:06 Modified: 14 September 2013 02:06 [ Report Abuse ]

(2) ไปเนิร์ส ภาค 1

เมื่อลูกชายฝาแฝด ครบ สองขวบ แม่และพ่อ ตัดสินใจส่งนะโม สาธุ ไปเนิร์ส เราไปดูเนิร์ส สองแห่ง แห่งแรกเป็นที่นิยมของคนในจังหวัด ระดับกลาง แต่เรารู้สึกว่าพี่เลี้ยงดูบอบบางเกินไปอาจจะดูแลเจ้าแฝดไม่ทัน เพราะเราคิดว่าลูกเราซนมาก ไปแห่งที่สอง ก็เป็นที่รู้จ... more »
Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By นางกัญญณัฐภัทร - รังสี   created: 13 September 2013 00:42 Modified: 13 September 2013 00:42 [ Report Abuse ]

(1) ประโยชน์เพื่อนมนุษย์ เป็นกิจที่หนึ่ง กับสังคมในปัจจุบัน

วันนี้ ผู้เขียนขอนำเสนอความคิดเห็นในมุมหนึ่งของ การถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์ เป็นกินที่หนึ่ง ที่คิดว่ามหาวิทยาลัยจะต้องตระหนักว่ามีหน้าที่ในส่วนนี้ด้วย "ถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” ปฏิบัติได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ทรัพย์สินจำนวนมาก ... more »
By นางกัญญณัฐภัทร - รังสี   created: 05 April 2012 10:43 Modified: 05 April 2012 10:43 [ Report Abuse ]

[R] (1) ส่งเกรดผ่านเว็บ

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่าน วันนี้ มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการส่งเกรดผ่านเว็บ มาฝาก เผื่อหลายท่านอาจจะยังสับสนว่าเราควรติดต่อใครเมื่อมีปัญหา การส่งเกรดผ่านเว็บ มีหน่วยงานที่สำคัญเกี่ยวข้องอยู่ 2ส่วน ได้แก่ 1. งานทะเบียนนักศึกษา มีหน้าเตรียมข้อมูลจาก... more »
By นางกัญญณัฐภัทร - รังสี   created: 23 January 2012 13:30 Modified: 03 Febuary 2012 08:55 [ Report Abuse ]

(4) ผู้ปฎิบัติตามกติกา ผู้ไม่ปฏิบัติตามกติกา

กฎหมายระเบียบ แนวปฏิบัติ เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ไม่ละเมิดซึ่งกันและกัน มีการดำรงชีวิตในสังคมด้วยแนวทางเดียวกัน หรือสร้างขึ้นเพื่อให้คนที่ไม่ปฏิบัติตามต้องได้รับโทษ บางครั้งการออกกฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติ จึงกระทบต่... more »
Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By นางกัญญณัฐภัทร - รังสี   created: 20 January 2012 14:51 Modified: 20 January 2012 14:51 [ Report Abuse ]