นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
15 คำเปรียบเทียบในภาษาอังกฤษ [C] 1250 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการดื่มเหล้า [C] 1369 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการอธิบายประสบการณ์เดินทางที่ไม่ประทับใจ [C] 1261 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับอธิบายลักษณะความขัดแย้งหรือไม่พอใจ [C] 1109 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับอธิบายสีหน้าที่แสดงออก [C] 1210 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับการอธิบายวิธีการพูด [C] 1503 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับว่าคนไม่ดี [C] 1217 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเพื่อแสดงความไม่เชื่อ [C] 1281 0
7 คำพูดเวลาไม่สมหวัง [C] 1123 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการให้กำลังใจ [C] 1117 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความน่าสนใจหรือน่าเบื่อ [C] 1005 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในกรณีแสดงความมั่นใจหรือความน่าจะเป็น [C] 936 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเพื่อแสดงความชื่นชม [C] 1151 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการพูดถึงอนาคต [C] 1082 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับความกังวลและความโล่งใจ [C] 948 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการพูดถึงความโชคดีโชคร้าย [C] 1499 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการตัดสินใจ [C] 1004 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการประมาณการณ์และคาดเดา [C] 1198 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการบอกให้รอ [C] 1049 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเพื่อชมความสามารถคน [C] 1089 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการพูดถึงสถิติต่างๆ [C] 1157 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการมีหรือไม่มีเงิน [C] 928 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเพื่อเลี่ยงการตอบคำถาม [C] 1125 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้บอกว่าคนนี้ไม่ฉลาด [C] 1029 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้บอกว่าคนนี้ฉลาด [C] 981 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้เพื่อจะบอกว่าผู้อื่นผิด [C] 976 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ยืนยันว่าถูกต้อง [C] 1137 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับแสดงความตั้งใจจะทำอะไร [C] 1637 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับบอกว่าเหนื่อย [C] 1530 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้พูดถึงฝน [C] 1598 3
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้พูดถึงอากาศเย็น [C] 1246 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้พูดถึงอากาศร้อน [C] 1137 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับราคา [C] 1077 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษที่ได้ยินที่สนามบิน [C] 1633 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการพูดถึงโทรทัศน์ [C] 1333 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการพูดคุยเกี่ยวกับอาหาร [C] 1252 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการซื้อขาย [C] 1335 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับพูดเกี่ยวกับอายุ [C] 1533 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการบอกความยาก ง่าย [C] 1345 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการจำ การเตือน และการลืม [C] 1668 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ในการบ่น [C] 1209 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการกระตุ้นคนอื่น [C] 1198 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับการขัดจังหวะ [C] 1358 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ขอให้คนอื่นทำอะไรให้ [C] 1190 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้พูดเพื่อขอความช่วยเหลือ [C] 1266 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจ [C] 1101 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ถามให้กระจ่าง [C] 1263 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการบอกสถานภาพ [C] 1542 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการพูดคุยเกี่ยวกับการงาน [C] 1337 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับการแนะนำ [C] 1357 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการตอบรับและปฏิเสธแสดงความชอบ ไม่ชอบ [C] 1066 0
6 วลีภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแผนในอนาคต [C] 1629 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ในการเสนอและตอบข้อเสนอ [C] 1279 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับเชิญชวน [C] 942 0
5 วลีภาษาอังกฤษเพื่อตอบสนองต่อการได้ยินข่าวร้าย [C] 1070 0
5 วลีภาษาอังกฤษในการแสดงความยินดีด้วย [C] 1211 0
10 วลีภาษาอังกฤษในการแสดงความไม่เห็นด้วย [C] 1732 0
10 วลีภาษาอังกฤษในการแสดงความเห็นด้วย [C] 1516 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้เมื่อไม่ออกความคิดเห็น [C] 1534 0
10 วลีที่ใช้สำหรับการถามความคิดเห็นและให้ความคิดเห็น [C] 1546 0
5 วิธีในการพูดว่าไม่รู้ในภาษาอังกฤษ [C] 1405 0
10 วลีภาษาอังกฤษในการถามข้อมูล [C] 1129 0
10 วลีภาษาอังกฤษในการรับโทรศัพท์ [C] 1377 0
5 วิธีในการจบการสนทนาในภาษาอังกฤษ [C] 1308 0
6 วลีภาษาอังกฤษสำหรับแสดงความสนใจ [C] 1285 0
10 วลีภาษาอังกฤษในการแนะนำตัว [C] 1190 0
5 วลีภาษาอังกฤษในการตอบการขอโทษ [C] 1168 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับการขอโทษ [C] 1476 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับตอบการขอบคุณ [C] 1468 0
10 วลีภาษาอังกฤษเพื่อใช้แสดงความขอบคุณ [C] 1442 0
10 วลีภาษาอังกฤษเพื่อตอบการทักทาย [C] 1546 0
10 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ในการถามความเป็นไป [C] 1341 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการตอบรับและปฏิเสธ [C] 1391 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการทักทายและร่ำลา [C] 1280 0
บทนำสอนวลีในภาษาอังกฤษ 2 [C] 1767 0
บทนำสอนวลีในภาษาอังกฤษ [C] 1551 0
เรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นและอร่อย [C] 1656 0
เงินมีหลายชื่อในภาษาอังกฤษ 1346 0
แหล่งเรียนภาษาอังกฤษที่แนะนำโดยหอสมุดของเรา 1475 0
เรียนภาษาอังกฤษให้ถูกวิธี 1416 0
เขียนชื่องานวิจัยในภาษาอังกฤษด้วยตัวอักษรตัวใหญ่แบบไหนถูก 2061 0
สมมติว่า จะพูดยังไงได้บ้างในภาษาอังกฤษ [C] 781 0
Phrasal verb ชุดคำกริยาที่ใช้บ่อย 4 1438 0
Phrasal verb ชุดคำกริยาที่ใช้บ่อย 3 1497 0
Phrasal verb ชุดคำกริยาที่ใช้บ่อย 2 1694 0
Phrasal verb ชุดคำกริยาที่ใช้บ่อย 1 2203 0
เอกสารที่ต้องลงลายมือชื่อ 2018 0
คำภาษาอังกฤษ 100 คำที่มักจะเขียนผิด 7295 0
ภาษาอังกฤษเก่งได้ไม่จำเป็นต้องเรียนโรงเรียนอินเตอร์เสมอไป 1256 0
ความสับสนวุ่นวายของคำในภาษาอังกฤษ...เดอะ เคออส...The chaos 1175 0
เรียนภาษาอังกฤษจากเพลง...คุณช่างงดงามในชุดสีขาว 1260 0
เรียนภาษาอังกฤษจากเพลง...ฉันมีความฝัน 1623 0
เรียนภาษาอังกฤษจากเพลง...ที่รักของฉัน 1589 1
ว่าด้วย following 991 0
ต้นฉบับจดหมายขอโทษสารพัดแบบ...เหลือเชื่อสำหรับคนคิดจริงๆ 1502 0
เว็บสอนวิธีอ่านคำกริยาที่เติม ed ในภาษาอังกฤษ มีเสียงให้ฟังด้วย 2862 0
ไม่ต้องเติม s หลังตัวย่อของหน่วยวัดทั้งหลาย 1637 0
Albeit มีใครรู้จักบ้าง 1336 0
เรียนรู้จักการเติม prefix และ suffix 1755 0
ออกเสียงคำในภาษาอังกฤษให้เจ้าของภาษารู้เรื่อง 1208 0