นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โอ๋-อโณ
Ico64
ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ์
หัวหน้างานเคมีคลินิก
หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 319 · ผู้ติดตาม: 15

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
15 คำเปรียบเทียบในภาษาอังกฤษ [C] 378 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการดื่มเหล้า [C] 451 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการอธิบายประสบการณ์เดินทางที่ไม่ประทับใจ [C] 304 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับอธิบายลักษณะความขัดแย้งหรือไม่พอใจ [C] 286 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับอธิบายสีหน้าที่แสดงออก [C] 311 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับการอธิบายวิธีการพูด [C] 471 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับว่าคนไม่ดี [C] 314 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเพื่อแสดงความไม่เชื่อ [C] 314 0
7 คำพูดเวลาไม่สมหวัง [C] 260 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการให้กำลังใจ [C] 246 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความน่าสนใจหรือน่าเบื่อ [C] 254 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในกรณีแสดงความมั่นใจหรือความน่าจะเป็น [C] 220 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเพื่อแสดงความชื่นชม [C] 304 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการพูดถึงอนาคต [C] 296 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับความกังวลและความโล่งใจ [C] 260 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการพูดถึงความโชคดีโชคร้าย [C] 260 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการตัดสินใจ [C] 266 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการประมาณการณ์และคาดเดา [C] 325 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการบอกให้รอ [C] 309 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเพื่อชมความสามารถคน [C] 325 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการพูดถึงสถิติต่างๆ [C] 315 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการมีหรือไม่มีเงิน [C] 256 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเพื่อเลี่ยงการตอบคำถาม [C] 326 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้บอกว่าคนนี้ไม่ฉลาด [C] 277 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้บอกว่าคนนี้ฉลาด [C] 290 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้เพื่อจะบอกว่าผู้อื่นผิด [C] 275 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ยืนยันว่าถูกต้อง [C] 324 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับแสดงความตั้งใจจะทำอะไร [C] 593 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับบอกว่าเหนื่อย [C] 457 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้พูดถึงฝน [C] 530 3
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้พูดถึงอากาศเย็น [C] 370 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้พูดถึงอากาศร้อน [C] 289 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับราคา [C] 276 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษที่ได้ยินที่สนามบิน [C] 521 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการพูดถึงโทรทัศน์ [C] 359 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการพูดคุยเกี่ยวกับอาหาร [C] 296 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการซื้อขาย [C] 307 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับพูดเกี่ยวกับอายุ [C] 492 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการบอกความยาก ง่าย [C] 377 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการจำ การเตือน และการลืม [C] 414 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ในการบ่น [C] 361 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการกระตุ้นคนอื่น [C] 338 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับการขัดจังหวะ [C] 407 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ขอให้คนอื่นทำอะไรให้ [C] 337 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้พูดเพื่อขอความช่วยเหลือ [C] 353 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจ [C] 298 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ถามให้กระจ่าง [C] 334 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการบอกสถานภาพ [C] 439 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการพูดคุยเกี่ยวกับการงาน [C] 367 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับการแนะนำ [C] 340 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการตอบรับและปฏิเสธแสดงความชอบ ไม่ชอบ [C] 266 0
6 วลีภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแผนในอนาคต [C] 426 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ในการเสนอและตอบข้อเสนอ [C] 334 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับเชิญชวน [C] 269 0
5 วลีภาษาอังกฤษเพื่อตอบสนองต่อการได้ยินข่าวร้าย [C] 271 0
5 วลีภาษาอังกฤษในการแสดงความยินดีด้วย [C] 309 0
10 วลีภาษาอังกฤษในการแสดงความไม่เห็นด้วย [C] 453 0
10 วลีภาษาอังกฤษในการแสดงความเห็นด้วย [C] 353 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้เมื่อไม่ออกความคิดเห็น [C] 396 0
10 วลีที่ใช้สำหรับการถามความคิดเห็นและให้ความคิดเห็น [C] 379 0
5 วิธีในการพูดว่าไม่รู้ในภาษาอังกฤษ [C] 381 0
10 วลีภาษาอังกฤษในการถามข้อมูล [C] 266 0
10 วลีภาษาอังกฤษในการรับโทรศัพท์ [C] 295 0
5 วิธีในการจบการสนทนาในภาษาอังกฤษ [C] 315 0
6 วลีภาษาอังกฤษสำหรับแสดงความสนใจ [C] 361 0
10 วลีภาษาอังกฤษในการแนะนำตัว [C] 263 0
5 วลีภาษาอังกฤษในการตอบการขอโทษ [C] 285 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับการขอโทษ [C] 365 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับตอบการขอบคุณ [C] 426 0
10 วลีภาษาอังกฤษเพื่อใช้แสดงความขอบคุณ [C] 274 0
10 วลีภาษาอังกฤษเพื่อตอบการทักทาย [C] 360 0
10 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ในการถามความเป็นไป [C] 328 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการตอบรับและปฏิเสธ [C] 362 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการทักทายและร่ำลา [C] 315 0
บทนำสอนวลีในภาษาอังกฤษ 2 [C] 488 0
บทนำสอนวลีในภาษาอังกฤษ [C] 437 0
เรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นและอร่อย [C] 494 0
เงินมีหลายชื่อในภาษาอังกฤษ 616 0
แหล่งเรียนภาษาอังกฤษที่แนะนำโดยหอสมุดของเรา 657 0
เรียนภาษาอังกฤษให้ถูกวิธี 771 0
เขียนชื่องานวิจัยในภาษาอังกฤษด้วยตัวอักษรตัวใหญ่แบบไหนถูก 1042 0
สมมติว่า จะพูดยังไงได้บ้างในภาษาอังกฤษ [C] 131 0
Phrasal verb ชุดคำกริยาที่ใช้บ่อย 4 707 0
Phrasal verb ชุดคำกริยาที่ใช้บ่อย 3 723 0
Phrasal verb ชุดคำกริยาที่ใช้บ่อย 2 821 0
Phrasal verb ชุดคำกริยาที่ใช้บ่อย 1 997 0
เอกสารที่ต้องลงลายมือชื่อ 635 0
คำภาษาอังกฤษ 100 คำที่มักจะเขียนผิด 5054 0
ภาษาอังกฤษเก่งได้ไม่จำเป็นต้องเรียนโรงเรียนอินเตอร์เสมอไป 562 0
ความสับสนวุ่นวายของคำในภาษาอังกฤษ...เดอะ เคออส...The chaos 439 0
เรียนภาษาอังกฤษจากเพลง...คุณช่างงดงามในชุดสีขาว 462 0
เรียนภาษาอังกฤษจากเพลง...ฉันมีความฝัน 909 0
เรียนภาษาอังกฤษจากเพลง...ที่รักของฉัน 830 1
ว่าด้วย following 436 0
ต้นฉบับจดหมายขอโทษสารพัดแบบ...เหลือเชื่อสำหรับคนคิดจริงๆ 794 0
เว็บสอนวิธีอ่านคำกริยาที่เติม ed ในภาษาอังกฤษ มีเสียงให้ฟังด้วย 1739 0
ไม่ต้องเติม s หลังตัวย่อของหน่วยวัดทั้งหลาย 614 0
Albeit มีใครรู้จักบ้าง 680 0
เรียนรู้จักการเติม prefix และ suffix 951 0
ออกเสียงคำในภาษาอังกฤษให้เจ้าของภาษารู้เรื่อง 614 0