นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โอ๋-อโณ
Ico64
ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ์
หัวหน้างานเคมีคลินิก
หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 319 · ผู้ติดตาม: 15

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
15 คำเปรียบเทียบในภาษาอังกฤษ [C] 184 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการดื่มเหล้า [C] 175 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการอธิบายประสบการณ์เดินทางที่ไม่ประทับใจ [C] 135 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับอธิบายลักษณะความขัดแย้งหรือไม่พอใจ [C] 123 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับอธิบายสีหน้าที่แสดงออก [C] 157 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับการอธิบายวิธีการพูด [C] 164 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับว่าคนไม่ดี [C] 149 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเพื่อแสดงความไม่เชื่อ [C] 157 0
7 คำพูดเวลาไม่สมหวัง [C] 128 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการให้กำลังใจ [C] 124 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความน่าสนใจหรือน่าเบื่อ [C] 128 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในกรณีแสดงความมั่นใจหรือความน่าจะเป็น [C] 113 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเพื่อแสดงความชื่นชม [C] 130 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการพูดถึงอนาคต [C] 153 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับความกังวลและความโล่งใจ [C] 130 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการพูดถึงความโชคดีโชคร้าย [C] 120 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการตัดสินใจ [C] 158 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการประมาณการณ์และคาดเดา [C] 166 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการบอกให้รอ [C] 174 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเพื่อชมความสามารถคน [C] 168 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการพูดถึงสถิติต่างๆ [C] 134 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการมีหรือไม่มีเงิน [C] 133 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเพื่อเลี่ยงการตอบคำถาม [C] 123 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้บอกว่าคนนี้ไม่ฉลาด [C] 130 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้บอกว่าคนนี้ฉลาด [C] 159 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้เพื่อจะบอกว่าผู้อื่นผิด [C] 169 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ยืนยันว่าถูกต้อง [C] 181 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับแสดงความตั้งใจจะทำอะไร [C] 268 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับบอกว่าเหนื่อย [C] 263 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้พูดถึงฝน [C] 251 3
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้พูดถึงอากาศเย็น [C] 187 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้พูดถึงอากาศร้อน [C] 148 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับราคา [C] 144 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษที่ได้ยินที่สนามบิน [C] 237 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการพูดถึงโทรทัศน์ [C] 185 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการพูดคุยเกี่ยวกับอาหาร [C] 157 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการซื้อขาย [C] 168 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับพูดเกี่ยวกับอายุ [C] 255 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการบอกความยาก ง่าย [C] 214 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการจำ การเตือน และการลืม [C] 174 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ในการบ่น [C] 191 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการกระตุ้นคนอื่น [C] 200 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับการขัดจังหวะ [C] 181 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ขอให้คนอื่นทำอะไรให้ [C] 152 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้พูดเพื่อขอความช่วยเหลือ [C] 171 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจ [C] 143 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ถามให้กระจ่าง [C] 180 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการบอกสถานภาพ [C] 210 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการพูดคุยเกี่ยวกับการงาน [C] 148 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับการแนะนำ [C] 181 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการตอบรับและปฏิเสธแสดงความชอบ ไม่ชอบ [C] 144 0
6 วลีภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแผนในอนาคต [C] 217 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ในการเสนอและตอบข้อเสนอ [C] 147 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับเชิญชวน [C] 144 0
5 วลีภาษาอังกฤษเพื่อตอบสนองต่อการได้ยินข่าวร้าย [C] 163 0
5 วลีภาษาอังกฤษในการแสดงความยินดีด้วย [C] 189 0
10 วลีภาษาอังกฤษในการแสดงความไม่เห็นด้วย [C] 240 0
10 วลีภาษาอังกฤษในการแสดงความเห็นด้วย [C] 219 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้เมื่อไม่ออกความคิดเห็น [C] 198 0
10 วลีที่ใช้สำหรับการถามความคิดเห็นและให้ความคิดเห็น [C] 228 0
5 วิธีในการพูดว่าไม่รู้ในภาษาอังกฤษ [C] 185 0
10 วลีภาษาอังกฤษในการถามข้อมูล [C] 150 0
10 วลีภาษาอังกฤษในการรับโทรศัพท์ [C] 151 0
5 วิธีในการจบการสนทนาในภาษาอังกฤษ [C] 156 0
6 วลีภาษาอังกฤษสำหรับแสดงความสนใจ [C] 159 0
10 วลีภาษาอังกฤษในการแนะนำตัว [C] 150 0
5 วลีภาษาอังกฤษในการตอบการขอโทษ [C] 148 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับการขอโทษ [C] 205 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับตอบการขอบคุณ [C] 179 0
10 วลีภาษาอังกฤษเพื่อใช้แสดงความขอบคุณ [C] 134 0
10 วลีภาษาอังกฤษเพื่อตอบการทักทาย [C] 185 0
10 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ในการถามความเป็นไป [C] 166 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการตอบรับและปฏิเสธ [C] 189 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการทักทายและร่ำลา [C] 164 0
บทนำสอนวลีในภาษาอังกฤษ 2 [C] 279 0
บทนำสอนวลีในภาษาอังกฤษ [C] 214 0
เรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นและอร่อย [C] 320 0
เงินมีหลายชื่อในภาษาอังกฤษ 464 0
แหล่งเรียนภาษาอังกฤษที่แนะนำโดยหอสมุดของเรา 507 0
เรียนภาษาอังกฤษให้ถูกวิธี 563 0
เขียนชื่องานวิจัยในภาษาอังกฤษด้วยตัวอักษรตัวใหญ่แบบไหนถูก 923 0
สมมติว่า จะพูดยังไงได้บ้างในภาษาอังกฤษ [C] 71 0
Phrasal verb ชุดคำกริยาที่ใช้บ่อย 4 638 0
Phrasal verb ชุดคำกริยาที่ใช้บ่อย 3 653 0
Phrasal verb ชุดคำกริยาที่ใช้บ่อย 2 660 0
Phrasal verb ชุดคำกริยาที่ใช้บ่อย 1 830 0
เอกสารที่ต้องลงลายมือชื่อ 521 0
คำภาษาอังกฤษ 100 คำที่มักจะเขียนผิด 4624 0
ภาษาอังกฤษเก่งได้ไม่จำเป็นต้องเรียนโรงเรียนอินเตอร์เสมอไป 514 0
ความสับสนวุ่นวายของคำในภาษาอังกฤษ...เดอะ เคออส...The chaos 397 0
เรียนภาษาอังกฤษจากเพลง...คุณช่างงดงามในชุดสีขาว 404 0
เรียนภาษาอังกฤษจากเพลง...ฉันมีความฝัน 681 0
เรียนภาษาอังกฤษจากเพลง...ที่รักของฉัน 745 1
ว่าด้วย following 333 0
ต้นฉบับจดหมายขอโทษสารพัดแบบ...เหลือเชื่อสำหรับคนคิดจริงๆ 706 0
เว็บสอนวิธีอ่านคำกริยาที่เติม ed ในภาษาอังกฤษ มีเสียงให้ฟังด้วย 1552 0
ไม่ต้องเติม s หลังตัวย่อของหน่วยวัดทั้งหลาย 515 0
Albeit มีใครรู้จักบ้าง 623 0
เรียนรู้จักการเติม prefix และ suffix 905 0
ออกเสียงคำในภาษาอังกฤษให้เจ้าของภาษารู้เรื่อง 568 0