นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โอ๋-อโณ
Ico64
ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ์
หัวหน้างานเคมีคลินิก
หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 319 · ผู้ติดตาม: 15

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับพูดเกี่ยวกับอายุ [C] 10 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการบอกความยาก ง่าย [C] 15 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการจำ การเตือน และการลืม [C] 19 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ในการบ่น [C] 23 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการกระตุ้นคนอื่น [C] 48 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับการขัดจังหวะ [C] 39 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ขอให้คนอื่นทำอะไรให้ [C] 43 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้พูดเพื่อขอความช่วยเหลือ [C] 31 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจ [C] 36 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ถามให้กระจ่าง [C] 41 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการบอกสถานภาพ [C] 48 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการพูดคุยเกี่ยวกับการงาน [C] 42 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับการแนะนำ [C] 39 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการตอบรับและปฏิเสธแสดงความชอบ ไม่ชอบ [C] 46 0
6 วลีภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแผนในอนาคต [C] 44 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ในการเสนอและตอบข้อเสนอ [C] 42 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับเชิญชวน [C] 48 0
5 วลีภาษาอังกฤษเพื่อตอบสนองต่อการได้ยินข่าวร้าย [C] 53 0
5 วลีภาษาอังกฤษในการแสดงความยินดีด้วย [C] 40 0
10 วลีภาษาอังกฤษในการแสดงความไม่เห็นด้วย [C] 60 0
10 วลีภาษาอังกฤษในการแสดงความเห็นด้วย [C] 56 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้เมื่อไม่ออกความคิดเห็น [C] 60 0
10 วลีที่ใช้สำหรับการถามความคิดเห็นและให้ความคิดเห็น [C] 57 0
5 วิธีในการพูดว่าไม่รู้ในภาษาอังกฤษ [C] 53 0
10 วลีภาษาอังกฤษในการถามข้อมูล [C] 47 0
10 วลีภาษาอังกฤษในการรับโทรศัพท์ [C] 49 0
5 วิธีในการจบการสนทนาในภาษาอังกฤษ [C] 44 0
6 วลีภาษาอังกฤษสำหรับแสดงความสนใจ [C] 53 0
10 วลีภาษาอังกฤษในการแนะนำตัว [C] 48 0
5 วลีภาษาอังกฤษในการตอบการขอโทษ [C] 42 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับการขอโทษ [C] 54 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับตอบการขอบคุณ [C] 38 0
10 วลีภาษาอังกฤษเพื่อใช้แสดงความขอบคุณ [C] 47 0
10 วลีภาษาอังกฤษเพื่อตอบการทักทาย [C] 50 0
10 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ในการถามความเป็นไป [C] 53 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการตอบรับและปฏิเสธ [C] 57 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการทักทายและร่ำลา [C] 52 0
บทนำสอนวลีในภาษาอังกฤษ 2 [C] 52 0
บทนำสอนวลีในภาษาอังกฤษ [C] 70 0
เรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นและอร่อย [C] 55 0
เงินมีหลายชื่อในภาษาอังกฤษ 357 0
แหล่งเรียนภาษาอังกฤษที่แนะนำโดยหอสมุดของเรา 403 0
เรียนภาษาอังกฤษให้ถูกวิธี 460 0
เขียนชื่องานวิจัยในภาษาอังกฤษด้วยตัวอักษรตัวใหญ่แบบไหนถูก 616 0
สมมติว่า จะพูดยังไงได้บ้างในภาษาอังกฤษ [C] 4 0
Phrasal verb ชุดคำกริยาที่ใช้บ่อย 4 565 0
Phrasal verb ชุดคำกริยาที่ใช้บ่อย 3 572 0
Phrasal verb ชุดคำกริยาที่ใช้บ่อย 2 549 0
Phrasal verb ชุดคำกริยาที่ใช้บ่อย 1 689 0
เอกสารที่ต้องลงลายมือชื่อ 384 0
คำภาษาอังกฤษ 100 คำที่มักจะเขียนผิด 2953 0
ภาษาอังกฤษเก่งได้ไม่จำเป็นต้องเรียนโรงเรียนอินเตอร์เสมอไป 431 0
ความสับสนวุ่นวายของคำในภาษาอังกฤษ...เดอะ เคออส...The chaos 363 0
เรียนภาษาอังกฤษจากเพลง...คุณช่างงดงามในชุดสีขาว 359 0
เรียนภาษาอังกฤษจากเพลง...ฉันมีความฝัน 587 0
เรียนภาษาอังกฤษจากเพลง...ที่รักของฉัน 653 1
ว่าด้วย following 290 0
ต้นฉบับจดหมายขอโทษสารพัดแบบ...เหลือเชื่อสำหรับคนคิดจริงๆ 605 0
เว็บสอนวิธีอ่านคำกริยาที่เติม ed ในภาษาอังกฤษ มีเสียงให้ฟังด้วย 1198 0
ไม่ต้องเติม s หลังตัวย่อของหน่วยวัดทั้งหลาย 445 0
Albeit มีใครรู้จักบ้าง 562 0
เรียนรู้จักการเติม prefix และ suffix 858 0
ออกเสียงคำในภาษาอังกฤษให้เจ้าของภาษารู้เรื่อง 526 0
แหล่งหาคำศัพท์ในการใช้งานจริงๆ 494 0
อวัยวะที่ใช้ ache แสดงความเจ็บได้ในภาษาอังกฤษ 729 0
เว็บไซต์เรียนภาษาอังกฤษแบบครบวงจร Easy World of English 848 0
5 กลยุทธง่ายๆในการใช้หลัก 80/20 ในการเรียนภาษาอังกฤษ 520 0
คำในภาษาอังกฤษที่ไม่ออกเสียงตามแบบที่เราคุ้นเคย 469 0
เว็บไซต์สำหรับฟังเสียงอ่านคำภาษาอังกฤษ 561 0
มีที่ทำพจนานุกรมส่วนตัวออนไลน์มานำเสนอค่ะ 615 0
วิธีเขียนหน่วยของชั่วโมงด้วยตัวย่อภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง 1856 1
ต้นแบบการเขียนจดหมายขอบคุณภาษาอังกฤษ 16524 1
เคล็ดลับในการเรียนภาษาอังกฤษ (3) 733 0
เคล็ดลับในการเรียนภาษาอังกฤษ (2) 904 0
เคล็ดลับในการเรียนภาษาอังกฤษ 1514 0
เทคนิคการเรียนวิธีเขียนภาษาอังกฤษ 2237 0
เทคนิคฝึกการอ่านภาษาอังกฤษ 1285 0
เรียนพูดภาษาอังกฤษยังไงดี 1658 0
เรียนการฟังภาษาอังกฤษยังไงดี 787 0
เรียนภาษาอังกฤษให้เก่งเฉพาะด้านได้ไหม 662 0
เรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง เริ่มยังไง 4303 1
เว็บไซต์เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยภาพและเกม 752 1
เว็บไซต์รวมแหล่งคำที่ใช้คู่กันในภาษาอังกฤษ มีประโยชน์มากค่ะ 3357 0
เรียนภาษาอังกฤษจากเพลงเพราะ เนื้อหาดี เป็นวิธีที่ง่ายและดีที่สุดสำหรับทุกคน 999 3
เรียนภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพ 868 2
Label อ่านให้ถูกกันเถอะ 898 0
เขียนภาษาอังกฤษแล้วลองตรวจสอบเบื้องต้นที่นี่ได้ค่ะ 1056 1
เติมคำว่าอะไรดี สำหรับ Complexion 9882 0
ลองทดสอบความรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษกันดูนะคะ 909 2
คำคมดีๆรับปีใหม่ พร้อมคำแปลภาษาไทย 2691 5
แนะนำแหล่งฝึกภาษาอังกฤษที่สะดวกและครอบคลุมดีมาก 808 3
ขอแนะนำเว็บไซต์ในการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสอบทั้งหลาย 1274 7
พูดภาษาอังกฤษให้เจ้าของภาษารู้เรื่อง: ฟัง เขียน แล้วพูดตามประโยคคำถาม 1040 0
การเขียนเพื่อการแสดงออก กับการเขียนให้ประทับใจ 987 2
คติดีๆในภาษาอังกฤษ 955 2
เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองกันได้ ขอให้ตั้งใจฝึกฝน...บทที่ 1 2925 5
มีตัวช่วยการตรวจสอบการเขียนภาษาอังกฤษมาฝากกันค่ะ 1002 2
การเขียนกับการใช้ชีวิต...เก็บคติดีๆมาฝากค่ะ 1130 0
คำคมชวนคิดเกี่ยวกับการทำงาน 8522 0
เรียนภาษาอังกฤษจากการเล่นคำ 1139 0