นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โอ๋-อโณ
Ico64
ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ์
หัวหน้างานเคมีคลินิก
หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 319 · ผู้ติดตาม: 15

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
15 คำเปรียบเทียบในภาษาอังกฤษ [C] 119 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการดื่มเหล้า [C] 89 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการอธิบายประสบการณ์เดินทางที่ไม่ประทับใจ [C] 80 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับอธิบายลักษณะความขัดแย้งหรือไม่พอใจ [C] 72 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับอธิบายสีหน้าที่แสดงออก [C] 82 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับการอธิบายวิธีการพูด [C] 89 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับว่าคนไม่ดี [C] 86 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเพื่อแสดงความไม่เชื่อ [C] 80 0
7 คำพูดเวลาไม่สมหวัง [C] 72 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการให้กำลังใจ [C] 69 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความน่าสนใจหรือน่าเบื่อ [C] 79 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในกรณีแสดงความมั่นใจหรือความน่าจะเป็น [C] 69 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเพื่อแสดงความชื่นชม [C] 82 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการพูดถึงอนาคต [C] 88 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับความกังวลและความโล่งใจ [C] 81 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการพูดถึงความโชคดีโชคร้าย [C] 67 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการตัดสินใจ [C] 107 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการประมาณการณ์และคาดเดา [C] 105 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการบอกให้รอ [C] 112 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเพื่อชมความสามารถคน [C] 100 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการพูดถึงสถิติต่างๆ [C] 89 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการมีหรือไม่มีเงิน [C] 92 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเพื่อเลี่ยงการตอบคำถาม [C] 75 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้บอกว่าคนนี้ไม่ฉลาด [C] 80 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้บอกว่าคนนี้ฉลาด [C] 121 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้เพื่อจะบอกว่าผู้อื่นผิด [C] 122 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ยืนยันว่าถูกต้อง [C] 128 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับแสดงความตั้งใจจะทำอะไร [C] 183 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับบอกว่าเหนื่อย [C] 170 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้พูดถึงฝน [C] 165 3
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้พูดถึงอากาศเย็น [C] 126 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้พูดถึงอากาศร้อน [C] 115 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับราคา [C] 103 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษที่ได้ยินที่สนามบิน [C] 149 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการพูดถึงโทรทัศน์ [C] 126 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการพูดคุยเกี่ยวกับอาหาร [C] 117 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการซื้อขาย [C] 113 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับพูดเกี่ยวกับอายุ [C] 155 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการบอกความยาก ง่าย [C] 157 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการจำ การเตือน และการลืม [C] 125 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ในการบ่น [C] 128 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการกระตุ้นคนอื่น [C] 145 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับการขัดจังหวะ [C] 123 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ขอให้คนอื่นทำอะไรให้ [C] 105 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้พูดเพื่อขอความช่วยเหลือ [C] 103 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจ [C] 98 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ถามให้กระจ่าง [C] 123 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการบอกสถานภาพ [C] 141 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการพูดคุยเกี่ยวกับการงาน [C] 97 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับการแนะนำ [C] 127 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการตอบรับและปฏิเสธแสดงความชอบ ไม่ชอบ [C] 103 0
6 วลีภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแผนในอนาคต [C] 156 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ในการเสนอและตอบข้อเสนอ [C] 103 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับเชิญชวน [C] 99 0
5 วลีภาษาอังกฤษเพื่อตอบสนองต่อการได้ยินข่าวร้าย [C] 121 0
5 วลีภาษาอังกฤษในการแสดงความยินดีด้วย [C] 129 0
10 วลีภาษาอังกฤษในการแสดงความไม่เห็นด้วย [C] 166 0
10 วลีภาษาอังกฤษในการแสดงความเห็นด้วย [C] 158 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้เมื่อไม่ออกความคิดเห็น [C] 138 0
10 วลีที่ใช้สำหรับการถามความคิดเห็นและให้ความคิดเห็น [C] 165 0
5 วิธีในการพูดว่าไม่รู้ในภาษาอังกฤษ [C] 137 0
10 วลีภาษาอังกฤษในการถามข้อมูล [C] 107 0
10 วลีภาษาอังกฤษในการรับโทรศัพท์ [C] 104 0
5 วิธีในการจบการสนทนาในภาษาอังกฤษ [C] 97 0
6 วลีภาษาอังกฤษสำหรับแสดงความสนใจ [C] 102 0
10 วลีภาษาอังกฤษในการแนะนำตัว [C] 104 0
5 วลีภาษาอังกฤษในการตอบการขอโทษ [C] 103 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับการขอโทษ [C] 145 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับตอบการขอบคุณ [C] 110 0
10 วลีภาษาอังกฤษเพื่อใช้แสดงความขอบคุณ [C] 104 0
10 วลีภาษาอังกฤษเพื่อตอบการทักทาย [C] 130 0
10 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ในการถามความเป็นไป [C] 119 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการตอบรับและปฏิเสธ [C] 129 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการทักทายและร่ำลา [C] 116 0
บทนำสอนวลีในภาษาอังกฤษ 2 [C] 118 0
บทนำสอนวลีในภาษาอังกฤษ [C] 144 0
เรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นและอร่อย [C] 236 0
เงินมีหลายชื่อในภาษาอังกฤษ 433 0
แหล่งเรียนภาษาอังกฤษที่แนะนำโดยหอสมุดของเรา 441 0
เรียนภาษาอังกฤษให้ถูกวิธี 502 0
เขียนชื่องานวิจัยในภาษาอังกฤษด้วยตัวอักษรตัวใหญ่แบบไหนถูก 679 0
สมมติว่า จะพูดยังไงได้บ้างในภาษาอังกฤษ [C] 51 0
Phrasal verb ชุดคำกริยาที่ใช้บ่อย 4 618 0
Phrasal verb ชุดคำกริยาที่ใช้บ่อย 3 624 0
Phrasal verb ชุดคำกริยาที่ใช้บ่อย 2 609 0
Phrasal verb ชุดคำกริยาที่ใช้บ่อย 1 761 0
เอกสารที่ต้องลงลายมือชื่อ 452 0
คำภาษาอังกฤษ 100 คำที่มักจะเขียนผิด 3186 0
ภาษาอังกฤษเก่งได้ไม่จำเป็นต้องเรียนโรงเรียนอินเตอร์เสมอไป 473 0
ความสับสนวุ่นวายของคำในภาษาอังกฤษ...เดอะ เคออส...The chaos 384 0
เรียนภาษาอังกฤษจากเพลง...คุณช่างงดงามในชุดสีขาว 390 0
เรียนภาษาอังกฤษจากเพลง...ฉันมีความฝัน 608 0
เรียนภาษาอังกฤษจากเพลง...ที่รักของฉัน 714 1
ว่าด้วย following 316 0
ต้นฉบับจดหมายขอโทษสารพัดแบบ...เหลือเชื่อสำหรับคนคิดจริงๆ 644 0
เว็บสอนวิธีอ่านคำกริยาที่เติม ed ในภาษาอังกฤษ มีเสียงให้ฟังด้วย 1277 0
ไม่ต้องเติม s หลังตัวย่อของหน่วยวัดทั้งหลาย 477 0
Albeit มีใครรู้จักบ้าง 602 0
เรียนรู้จักการเติม prefix และ suffix 884 0
ออกเสียงคำในภาษาอังกฤษให้เจ้าของภาษารู้เรื่อง 547 0