นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โอ๋-อโณ
Ico64
ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ์
หัวหน้างานเคมีคลินิก
หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 319 · ผู้ติดตาม: 15

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
15 คำเปรียบเทียบในภาษาอังกฤษ [C] 715 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการดื่มเหล้า [C] 778 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการอธิบายประสบการณ์เดินทางที่ไม่ประทับใจ [C] 597 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับอธิบายลักษณะความขัดแย้งหรือไม่พอใจ [C] 543 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับอธิบายสีหน้าที่แสดงออก [C] 607 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับการอธิบายวิธีการพูด [C] 775 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับว่าคนไม่ดี [C] 627 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเพื่อแสดงความไม่เชื่อ [C] 617 0
7 คำพูดเวลาไม่สมหวัง [C] 522 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการให้กำลังใจ [C] 509 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความน่าสนใจหรือน่าเบื่อ [C] 510 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในกรณีแสดงความมั่นใจหรือความน่าจะเป็น [C] 397 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเพื่อแสดงความชื่นชม [C] 586 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการพูดถึงอนาคต [C] 542 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับความกังวลและความโล่งใจ [C] 474 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการพูดถึงความโชคดีโชคร้าย [C] 521 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการตัดสินใจ [C] 459 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการประมาณการณ์และคาดเดา [C] 528 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการบอกให้รอ [C] 484 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเพื่อชมความสามารถคน [C] 525 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการพูดถึงสถิติต่างๆ [C] 567 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการมีหรือไม่มีเงิน [C] 425 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเพื่อเลี่ยงการตอบคำถาม [C] 548 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้บอกว่าคนนี้ไม่ฉลาด [C] 455 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้บอกว่าคนนี้ฉลาด [C] 478 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้เพื่อจะบอกว่าผู้อื่นผิด [C] 459 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ยืนยันว่าถูกต้อง [C] 568 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับแสดงความตั้งใจจะทำอะไร [C] 890 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับบอกว่าเหนื่อย [C] 771 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้พูดถึงฝน [C] 878 3
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้พูดถึงอากาศเย็น [C] 610 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้พูดถึงอากาศร้อน [C] 512 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับราคา [C] 480 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษที่ได้ยินที่สนามบิน [C] 814 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการพูดถึงโทรทัศน์ [C] 652 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการพูดคุยเกี่ยวกับอาหาร [C] 541 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการซื้อขาย [C] 626 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับพูดเกี่ยวกับอายุ [C] 809 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการบอกความยาก ง่าย [C] 668 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการจำ การเตือน และการลืม [C] 696 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ในการบ่น [C] 629 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการกระตุ้นคนอื่น [C] 567 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับการขัดจังหวะ [C] 711 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ขอให้คนอื่นทำอะไรให้ [C] 600 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้พูดเพื่อขอความช่วยเหลือ [C] 665 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจ [C] 514 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ถามให้กระจ่าง [C] 610 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการบอกสถานภาพ [C] 779 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการพูดคุยเกี่ยวกับการงาน [C] 635 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับการแนะนำ [C] 658 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการตอบรับและปฏิเสธแสดงความชอบ ไม่ชอบ [C] 483 0
6 วลีภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแผนในอนาคต [C] 780 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ในการเสนอและตอบข้อเสนอ [C] 618 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับเชิญชวน [C] 464 0
5 วลีภาษาอังกฤษเพื่อตอบสนองต่อการได้ยินข่าวร้าย [C] 534 0
5 วลีภาษาอังกฤษในการแสดงความยินดีด้วย [C] 576 0
10 วลีภาษาอังกฤษในการแสดงความไม่เห็นด้วย [C] 897 0
10 วลีภาษาอังกฤษในการแสดงความเห็นด้วย [C] 700 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้เมื่อไม่ออกความคิดเห็น [C] 781 0
10 วลีที่ใช้สำหรับการถามความคิดเห็นและให้ความคิดเห็น [C] 782 0
5 วิธีในการพูดว่าไม่รู้ในภาษาอังกฤษ [C] 738 0
10 วลีภาษาอังกฤษในการถามข้อมูล [C] 474 0
10 วลีภาษาอังกฤษในการรับโทรศัพท์ [C] 576 0
5 วิธีในการจบการสนทนาในภาษาอังกฤษ [C] 599 0
6 วลีภาษาอังกฤษสำหรับแสดงความสนใจ [C] 645 0
10 วลีภาษาอังกฤษในการแนะนำตัว [C] 535 0
5 วลีภาษาอังกฤษในการตอบการขอโทษ [C] 544 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับการขอโทษ [C] 729 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับตอบการขอบคุณ [C] 750 0
10 วลีภาษาอังกฤษเพื่อใช้แสดงความขอบคุณ [C] 596 0
10 วลีภาษาอังกฤษเพื่อตอบการทักทาย [C] 757 0
10 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ในการถามความเป็นไป [C] 628 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการตอบรับและปฏิเสธ [C] 655 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการทักทายและร่ำลา [C] 574 0
บทนำสอนวลีในภาษาอังกฤษ 2 [C] 886 0
บทนำสอนวลีในภาษาอังกฤษ [C] 708 0
เรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นและอร่อย [C] 834 0
เงินมีหลายชื่อในภาษาอังกฤษ 824 0
แหล่งเรียนภาษาอังกฤษที่แนะนำโดยหอสมุดของเรา 850 0
เรียนภาษาอังกฤษให้ถูกวิธี 957 0
เขียนชื่องานวิจัยในภาษาอังกฤษด้วยตัวอักษรตัวใหญ่แบบไหนถูก 1298 0
สมมติว่า จะพูดยังไงได้บ้างในภาษาอังกฤษ [C] 267 0
Phrasal verb ชุดคำกริยาที่ใช้บ่อย 4 849 0
Phrasal verb ชุดคำกริยาที่ใช้บ่อย 3 905 0
Phrasal verb ชุดคำกริยาที่ใช้บ่อย 2 1034 0
Phrasal verb ชุดคำกริยาที่ใช้บ่อย 1 1270 0
เอกสารที่ต้องลงลายมือชื่อ 856 0
คำภาษาอังกฤษ 100 คำที่มักจะเขียนผิด 5912 0
ภาษาอังกฤษเก่งได้ไม่จำเป็นต้องเรียนโรงเรียนอินเตอร์เสมอไป 663 0
ความสับสนวุ่นวายของคำในภาษาอังกฤษ...เดอะ เคออส...The chaos 561 0
เรียนภาษาอังกฤษจากเพลง...คุณช่างงดงามในชุดสีขาว 604 0
เรียนภาษาอังกฤษจากเพลง...ฉันมีความฝัน 1070 0
เรียนภาษาอังกฤษจากเพลง...ที่รักของฉัน 979 1
ว่าด้วย following 528 0
ต้นฉบับจดหมายขอโทษสารพัดแบบ...เหลือเชื่อสำหรับคนคิดจริงๆ 930 0
เว็บสอนวิธีอ่านคำกริยาที่เติม ed ในภาษาอังกฤษ มีเสียงให้ฟังด้วย 2046 0
ไม่ต้องเติม s หลังตัวย่อของหน่วยวัดทั้งหลาย 764 0
Albeit มีใครรู้จักบ้าง 810 0
เรียนรู้จักการเติม prefix และ suffix 1070 0
ออกเสียงคำในภาษาอังกฤษให้เจ้าของภาษารู้เรื่อง 711 0