นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โอ๋-อโณ
Ico64
ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ์
หัวหน้างานเคมีคลินิก
หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 319 · ผู้ติดตาม: 15

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
15 คำเปรียบเทียบในภาษาอังกฤษ [C] 1014 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการดื่มเหล้า [C] 1100 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการอธิบายประสบการณ์เดินทางที่ไม่ประทับใจ [C] 940 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับอธิบายลักษณะความขัดแย้งหรือไม่พอใจ [C] 884 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับอธิบายสีหน้าที่แสดงออก [C] 996 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับการอธิบายวิธีการพูด [C] 1168 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับว่าคนไม่ดี [C] 994 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเพื่อแสดงความไม่เชื่อ [C] 1049 0
7 คำพูดเวลาไม่สมหวัง [C] 882 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการให้กำลังใจ [C] 871 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความน่าสนใจหรือน่าเบื่อ [C] 803 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในกรณีแสดงความมั่นใจหรือความน่าจะเป็น [C] 704 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเพื่อแสดงความชื่นชม [C] 916 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการพูดถึงอนาคต [C] 857 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับความกังวลและความโล่งใจ [C] 762 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการพูดถึงความโชคดีโชคร้าย [C] 856 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการตัดสินใจ [C] 756 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการประมาณการณ์และคาดเดา [C] 847 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการบอกให้รอ [C] 820 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเพื่อชมความสามารถคน [C] 863 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการพูดถึงสถิติต่างๆ [C] 906 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการมีหรือไม่มีเงิน [C] 730 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเพื่อเลี่ยงการตอบคำถาม [C] 899 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้บอกว่าคนนี้ไม่ฉลาด [C] 754 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้บอกว่าคนนี้ฉลาด [C] 779 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้เพื่อจะบอกว่าผู้อื่นผิด [C] 769 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ยืนยันว่าถูกต้อง [C] 917 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับแสดงความตั้งใจจะทำอะไร [C] 1336 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับบอกว่าเหนื่อย [C] 1246 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้พูดถึงฝน [C] 1327 3
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้พูดถึงอากาศเย็น [C] 993 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้พูดถึงอากาศร้อน [C] 873 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับราคา [C] 829 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษที่ได้ยินที่สนามบิน [C] 1262 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการพูดถึงโทรทัศน์ [C] 1060 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการพูดคุยเกี่ยวกับอาหาร [C] 955 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการซื้อขาย [C] 1075 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับพูดเกี่ยวกับอายุ [C] 1256 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการบอกความยาก ง่าย [C] 1094 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการจำ การเตือน และการลืม [C] 1067 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ในการบ่น [C] 976 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการกระตุ้นคนอื่น [C] 934 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับการขัดจังหวะ [C] 1102 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ขอให้คนอื่นทำอะไรให้ [C] 954 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้พูดเพื่อขอความช่วยเหลือ [C] 1031 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจ [C] 873 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ถามให้กระจ่าง [C] 961 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการบอกสถานภาพ [C] 1256 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการพูดคุยเกี่ยวกับการงาน [C] 1024 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับการแนะนำ [C] 1081 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการตอบรับและปฏิเสธแสดงความชอบ ไม่ชอบ [C] 835 0
6 วลีภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแผนในอนาคต [C] 1294 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ในการเสนอและตอบข้อเสนอ [C] 980 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับเชิญชวน [C] 764 0
5 วลีภาษาอังกฤษเพื่อตอบสนองต่อการได้ยินข่าวร้าย [C] 858 0
5 วลีภาษาอังกฤษในการแสดงความยินดีด้วย [C] 988 0
10 วลีภาษาอังกฤษในการแสดงความไม่เห็นด้วย [C] 1414 0
10 วลีภาษาอังกฤษในการแสดงความเห็นด้วย [C] 1193 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้เมื่อไม่ออกความคิดเห็น [C] 1240 0
10 วลีที่ใช้สำหรับการถามความคิดเห็นและให้ความคิดเห็น [C] 1243 0
5 วิธีในการพูดว่าไม่รู้ในภาษาอังกฤษ [C] 1156 0
10 วลีภาษาอังกฤษในการถามข้อมูล [C] 843 0
10 วลีภาษาอังกฤษในการรับโทรศัพท์ [C] 1018 0
5 วิธีในการจบการสนทนาในภาษาอังกฤษ [C] 1049 0
6 วลีภาษาอังกฤษสำหรับแสดงความสนใจ [C] 1034 0
10 วลีภาษาอังกฤษในการแนะนำตัว [C] 940 0
5 วลีภาษาอังกฤษในการตอบการขอโทษ [C] 920 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับการขอโทษ [C] 1197 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับตอบการขอบคุณ [C] 1207 0
10 วลีภาษาอังกฤษเพื่อใช้แสดงความขอบคุณ [C] 1099 0
10 วลีภาษาอังกฤษเพื่อตอบการทักทาย [C] 1237 0
10 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ในการถามความเป็นไป [C] 1044 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการตอบรับและปฏิเสธ [C] 1084 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการทักทายและร่ำลา [C] 988 0
บทนำสอนวลีในภาษาอังกฤษ 2 [C] 1430 0
บทนำสอนวลีในภาษาอังกฤษ [C] 1176 0
เรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นและอร่อย [C] 1302 0
เงินมีหลายชื่อในภาษาอังกฤษ 1151 0
แหล่งเรียนภาษาอังกฤษที่แนะนำโดยหอสมุดของเรา 1234 0
เรียนภาษาอังกฤษให้ถูกวิธี 1241 0
เขียนชื่องานวิจัยในภาษาอังกฤษด้วยตัวอักษรตัวใหญ่แบบไหนถูก 1741 0
สมมติว่า จะพูดยังไงได้บ้างในภาษาอังกฤษ [C] 554 0
Phrasal verb ชุดคำกริยาที่ใช้บ่อย 4 1136 0
Phrasal verb ชุดคำกริยาที่ใช้บ่อย 3 1225 0
Phrasal verb ชุดคำกริยาที่ใช้บ่อย 2 1406 0
Phrasal verb ชุดคำกริยาที่ใช้บ่อย 1 1699 0
เอกสารที่ต้องลงลายมือชื่อ 1403 0
คำภาษาอังกฤษ 100 คำที่มักจะเขียนผิด 6762 0
ภาษาอังกฤษเก่งได้ไม่จำเป็นต้องเรียนโรงเรียนอินเตอร์เสมอไป 999 0
ความสับสนวุ่นวายของคำในภาษาอังกฤษ...เดอะ เคออส...The chaos 860 0
เรียนภาษาอังกฤษจากเพลง...คุณช่างงดงามในชุดสีขาว 935 0
เรียนภาษาอังกฤษจากเพลง...ฉันมีความฝัน 1387 0
เรียนภาษาอังกฤษจากเพลง...ที่รักของฉัน 1273 1
ว่าด้วย following 795 0
ต้นฉบับจดหมายขอโทษสารพัดแบบ...เหลือเชื่อสำหรับคนคิดจริงๆ 1222 0
เว็บสอนวิธีอ่านคำกริยาที่เติม ed ในภาษาอังกฤษ มีเสียงให้ฟังด้วย 2485 0
ไม่ต้องเติม s หลังตัวย่อของหน่วยวัดทั้งหลาย 1171 0
Albeit มีใครรู้จักบ้าง 1109 0
เรียนรู้จักการเติม prefix และ suffix 1468 0
ออกเสียงคำในภาษาอังกฤษให้เจ้าของภาษารู้เรื่อง 965 0