นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
Ico64
รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

(0) PEC-7: "วิศวกรรมศาสตร์กับวิกฤติเศรษฐกิจไทย”

PEC-7 : ขยายรับบทความถึงวันที่ 15 มกราคม 2551ในเรื่องเล่าจากรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้ ผมตั้งใจจะเล่าทิ้งท้ายเรื่องการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7 หรือที่เรียกย่อๆ ว่า PEC-7 ครับ ซึ่งหลายๆท่านอาจจะได... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์   สร้าง: 30 ธันวาคม 2551 17:17 แก้ไข: 30 ธันวาคม 2551 17:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(3) เปิดบ้านบัณฑิตศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.

“วิจัยและบัณฑิตศึกษาร่วมกันสรรหานักศึกษาคุณภาพ” และ“ศึกษา ต่อ โท-เอก วิศวฯ ม.อ. ทางเลือกใกล้ตัวที่พร้อมก้าวไกล” คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดสอนระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก ทางวิศวกรรมศาสตร์ ในหลากหลายสาขาด... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์   สร้าง: 14 ธันวาคม 2551 18:28 แก้ไข: 29 ธันวาคม 2551 10:39 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) กิจกรรมด้านวิจัยและบัณฑิตศึกษาเพื่อ สร้างบรรยากาศด้านวิจัย และเพื่อ Recruit นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท เอก

วิจัยและบัณฑิตศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีกำหนดจัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อ 2 เป้าหมาย คือ เพื่อการรายงานผลการดำเนินการของสถานวิจัย หน่วยวิจัย และทีมวิจัย และเพื่อ Recruit นักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ซึ่ง คณะฯ ได้พิจาร... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์   สร้าง: 08 ธันวาคม 2551 09:16 แก้ไข: 05 มกราคม 2552 09:07 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ทุนวิจัยสนับสนุนการทำโครงงานปริญญาตรี

ตามที่ทางหน่วยวิจัยได้ประชาสัมพันธ์ เรื่องทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทโครงงานนักศึกษา ไปแล้ว ดังรายละเอียดที่ http://share.psu.ac.th/blog/eng-research/10267 นั้น ผมขอให้รายละเอียดเพิ่มเติมแก่ คณาจารย์ และ นักศึกษา ที่ต้องการขอรับทุนประเภทนี้ดังนี้ครับ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์   สร้าง: 01 ธันวาคม 2551 08:40 แก้ไข: 02 ธันวาคม 2551 10:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การประเมินผลการดำเนินการของ สถานวิจัย หน่วยวิจัย และ ทีมวิจัย ประจำปี 2551 (ครั้งที่ 2)

เรียน ผู้อำนวยการสถานวิจัย หัวหน้าหน่วยวิจัย และประธานทีมวิจัย เรื่องเล่าจากรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษาในวันนี้ ผมขอแจ้งถึงแนวทางการประเมินผลการดำเนินการของสถานวิจัย หน่วยวิจัย และทีมวิจัย ของคณะฯ ประจำปี 2551 ครั้งที่ 2 ทั้งนี้ สถานวิจัย หน่ว... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์   สร้าง: 19 พฤศจิกายน 2551 08:40 แก้ไข: 23 พฤศจิกายน 2551 09:15 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) ร่วมแสดงความยินดี กับ นักวิจัยวิศวฯ ได้รับรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2551

เรื่องเล่าจากรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ในฉบับนี้ ผมขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ คือ ผศ.ดร. สุธรรม นิยมวาส ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2551 กระผมในนามของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ด... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์   สร้าง: 17 ตุลาคม 2551 11:17 แก้ไข: 18 ตุลาคม 2551 11:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) SAR บัณฑิตศึกษา ตอนที่ 3: การมีส่วนร่วมของบุคคล องค์กร และชุมชนภายนอกต่อกระบวนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา

ในเรื่องเล่า SAR-บัณฑิตศึกษา ตอน ที่ 3 นี้ ผมขอให้ข้อมูลแก่ คณาจารย์ และ บุคลากร ในส่วนที่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของ บุคคล องค์กร และ ชุมชนภายนอกต่อกระบวนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งจะไปเกี่ยวข้องอยู่กับตัว... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์   สร้าง: 02 ตุลาคม 2551 08:36 แก้ไข: 04 ตุลาคม 2551 17:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) SAR บัณฑิตศึกษา ตอนที่ 2: หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง และ ผลการดำเนินการ ในปีการศึกษา 2550

SAR บัณฑิตศึกษา ตอนที่ 2: หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง และ ผลการดำเนินการ ในปีการศึกษา 2550ใน SAR- บัณฑิตศึกษา ตอนที่ 2 นี้ ผมขอแจ้งให้ทราบถึงข้อมูลหลักสูตร นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตัวบ่งชี้ที่เกี่... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์   สร้าง: 29 กันยายน 2551 17:23 แก้ไข: 04 ตุลาคม 2551 17:47 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) SAR บัณฑิตศึกษา ตอนที่ 1: การพัฒนาและบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

ในเรื่องเล่า SAR-บัณฑิตศึกษา ตอน ที่ 1 นี้ ผมขอให้ข้อมูลแก่ คณาจารย์ และ บุคลากร ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งจะไปเกี่ยวข้องอยู่กับตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพที่สำคัญ ได้แก่ตัวบ่งชี้ 2.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสู... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์   สร้าง: 22 กันยายน 2551 13:04 แก้ไข: 23 กันยายน 2551 15:43 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) จำนวนบัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก ของวิศวฯ ม.อ. ในช่วง 3 ปี

เรื่องเล่าจากรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษาวันนี้ ผมขอเริ่มด้วยการขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 21 กันยายน 2551นี้ ครับ จำนวนมหาบัณฑิตของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่จะเข้ารับ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์   สร้าง: 16 กันยายน 2551 18:18 แก้ไข: 18 กันยายน 2551 10:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]