นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
Ico64
รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

(3) ร่วมกันชื่นชมและแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ บุคลาการ และ นักศึกษา ของ วิศวฯ ที่มีผลงานตีพิพิมพ์ในวารสาร ในปีการศึกษา 2551

เรื่องเล่าจากรักษาการรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ในฉบับนี้จะต่อเนื่องจากครั้งที่แล้ว ที่คณะฯ ได้ประกาศผลการคัดเลือก สถานวิจัย หน่วยวิจัย และ ทีมวิจัย ดีเด่นไปแล้ว ซึ่งเป็นการประกาศเกียรติคุณและชื่นชมหน่วยงานเหล่านั้นในภาพรวมครับ สำหรับในเรื่อง... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์   สร้าง: 22 มิถุนายน 2552 09:51 แก้ไข: 22 มิถุนายน 2552 14:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ผลการคัดเลือกสถานวิจัย หน่วยวิจัย และ ทีมวิจัย ดีเด่น ประจำปี 2551

ในเรื่องเล่าจากรักษาการรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ในครั้งนี้ จะขอเล่าเพื่อแจ้งผลการคัดเลือกและ ขอเรียนเชิญคณาจารย์ และบุคลากรของคณะวิศวฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ ทีมวิจัย หน่วยวิจัย สถานวิจัย และศูนย์ความรู้เฉพาะด้าน ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์   สร้าง: 20 มิถุนายน 2552 23:44 แก้ไข: 22 มิถุนายน 2552 08:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) สภามหาวิทยาลัยแสดงยินดีต่อความก้าวหน้าด้านวิชาการและงานวิจัยของวิศวฯ

เรื่องเล่าจากรักษาการรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษาในครั้งนี้ กระผมขอเล่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าด้านวิชาการและการวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่เราควรยินดีร่วมกันครับ ซึ่งก็คือเรื่องที่ท่านอธิการบดีได้แจ้งให้พวกเราทราบในที่ประชุมที่ท่านอธ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์   สร้าง: 20 มิถุนายน 2552 22:27 แก้ไข: 22 มิถุนายน 2552 08:21 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2553 ของ วช.

ทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2553 ของ วช.ทุนวิจัยเชิงบูรณาการที่ท้าทายความสามารถของนักวิจัย เรียน คณาจารย์ และ บุคลากรทุกท่าน ผมได้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2553 ของ วช. ซึ่งจัดไปเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 255... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์   สร้าง: 03 มิถุนายน 2552 17:43 แก้ไข: 04 มิถุนายน 2552 09:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) จำนวนนักศึกษาปริญญาโท เอก ปีการศึกษา 2552

ข่าวจากรักษาการรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันนี้เป็นวันแรกของการเรียนในภาคการศึกษา 1/2552 ผมขอถือโอกาสนี้ให้ข้อมูลเรื่องจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่ผ่านการดัดเลือกเข้าศึกษาในสาข... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์   สร้าง: 01 มิถุนายน 2552 18:53 แก้ไข: 04 มิถุนายน 2552 08:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) นักวิจัยวิศวฯ กับวันนักวิจัย 52

เรียน คณาจารย์ และ บุคลากร ทุกท่านวันที่ 27 พฤษภาคม 2552 เป็นวัน นักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งทุกปีมหาวิทยาลัยจะจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยขึ้น กิจกรรมหนึ่งที่สำคัญ คือกิจกรรมที่คณะต่างๆ และมหาวิทยาลัยได้ร่วมกัน เชิดชูเกียร... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์   สร้าง: 26 พฤษภาคม 2552 19:24 แก้ไข: 26 พฤษภาคม 2552 19:45 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ PEC-7

การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 7 ที่เรียกสั้นๆ ว่า PEC-7 กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วครับ โดยการประชุมวิชาการดังกล่าวจะมีขึ้น 2 วัน ในช่วงวันที่ 21-22 พ.ค. 2552 ครับ และเพื่อเป็นการเริ่มบรรยากาศวิชาการ PEC-7 ก่อนการประ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์   สร้าง: 19 พฤษภาคม 2552 23:48 แก้ไข: 20 พฤษภาคม 2552 08:01 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ความคืบหน้าการจัดประชุมวิชาการ PEC-7 และ IECT2009

เรียน คณาจารย์ และ บุคลากร ทุกท่าน ปิดเทอมนี้ดูเหมือนว่า บรรยากาศด้านวิชาการในคณะวิศวฯ จะดูเงียบไปนะครับ หลายๆ ท่าน คงเหนื่อยกับภาระต่างๆ ในภาคการศึกษาที่ผ่านมา ก็ถือโอกาสนี้พักผ่อนดูแลสุขภาพบ้างก็ดีนะครับ แต่ภายใต้บรรยากาศเงียบๆ ที่ว่านี้ อาจารย์... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์   สร้าง: 08 เมษายน 2552 18:37 แก้ไข: 10 เมษายน 2552 10:49 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(4) อันดับของ วิศวฯ ม.อ.

ผมได้รับผลการจัดอันดับ Top Acedamic & Research Institute in Top 100 Research Subject Areas of Thailand จากท่านคณบดี เลยนำมาสรุปและเล่าให้ทุกท่านรับทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ การจัดลำดับตามหัวข้อข้างต้น จะพิจารณาจากจำนวนของผลงานตีพิมพ์ ในช่... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์   สร้าง: 27 กุมภาพันธ์ 2552 12:15 แก้ไข: 27 กุมภาพันธ์ 2552 21:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ทุน คปก. สนับสนุนอะไรบ้าง

เรียน คณาจารย์ ทุกท่านช่วงของการสมัครขอรับทุน คปก. เวียนมาอีกครั้งและใกล้จะถึง deadline แล้วครับ โดย คปก. เปิดรับสมัครอาจารย์ เพื่อรับทุน คปก.ปกติ รุ่นที่ 12 (http://rgj.trf.or.th/thai/rgj31_grant12.asp) ถึง 31 มีนาคม 2552 และ คปก.-อุตสาหกรรม ประจ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์   สร้าง: 12 กุมภาพันธ์ 2552 11:18 แก้ไข: 13 กุมภาพันธ์ 2552 09:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]