นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
Ico64
รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

อ่าน: 3433
ความเห็น: 1

ทุนวิจัย NECTEC

วิศวะ กับ ทุนวิจัยจาก NECTEC
เรียน คณาจารย์ นักวิจัย ทุกท่าน

วันนี้ผมขอให้ข้อมูลการสนับสนุนทุนวิจัยจาก NECTEC ครับ
ณ. ปัจจุบัน NECTEC สนับสนุนงานวิจัยใน 2 ลักษณะ ครับ

ลักษณะที่ 1. คือการสนับสนุน โครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม
ในโปรแกรมเทคโนโลยีด้านต่างๆ มี 10 โปรแกรม ประกอบด้วย
1. Hard Disk Drive Program (HDD)
2. Radio Frequency Identification Program (RFID)
3. Information and Mobile Application Program (IMA)
4.Embedded Systems Program (ES)
5.Intelligent Medical System Program (IMS)
6.Intelligent Transport System Program (ITS)
7.Sensor Technology (SST)
8.Security Technology (SCT)
9.Knowledge Engineering Technology (KET)
10.Assistive Technology Program (AT)

ซึ่งแต่ละโปรแกรมจะมี Technology Road Map (TRM) สำหรับงานวิจัยที่ชัดเจน
ถ้าอาจารย์/นักวิจัย สนใจที่จะขอรับทุนวิจัยจาก NECTEC
ในโปรแกรมใดก็สามารถเข้าไปศึกษา TRM ของแต่ละโปรแกรมได้จาก website ของ
NECTEC ที่  http://www.nectec.or.th และจัดทำข้อเสนอโครงการให้สอดคล้องกับ
TRM ของโปรแกรมนั้นๆครับ
และเพื่อไม่ให้เสียเวลาว่าโจทย์วิจัยที่อาจารย์จะเสนอเป็นที่ต้องการของโปรแกรมที่อาจารย์สนใจหรือไม่
อาจารย์ สามารถหารือทั้งทาง e-mail และ โทรศัพท์ คุยกับ Director
ของโปรแกรมนั้นๆก่อนได้
จะช่วยให้การขอรับทุนสะดวกและมีโอกาสได้รับการสนับสนุนสูงครับ

สรุปขั้นตอนการขอรับทุนโครงการวิจัยจาก NECTEC มีดังนี้
1.ศึกษา TRM โปรแกรมเทคโนโลยี จัดทำ Pre-Proposal และหารือกับเจ้าภาพโปรแกรม
2.จัดทำและส่ง Proposal
3.ประเมินข้อเสนอโครงการ โดย เจ้าภาพโปรแกรมเทคโนโลยี+คณะอนุกรรมการ
4.พิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการบริหาร
5.ทำสัญญารับทุน
โดยปกติ การดำเนินการตามขั้นตอนที่ 3-5 จะใช้เวลาไม่เกิน 3 เดือนครับ

ลักษณะที่ 2: การสนับสนุนเครือข่ายศูนย์ความรู้เฉพาะด้าน (Center of
Excellence, COE)

นอกจากการขอรับทุนวิจัยในลักษณะโครงการวิจัย
แล้วอาจารย์ยังสามารถรวมกลุ่มขอสนับสนุนเพื่อจัดตั้งเป็นเครือข่ายศูนย์ความรู้เฉพาะด้าน
(Center of Excellence, COE) ได้อีกด้วยโดย NECTEC จะสนับสนุนงบประมาณ 3-5
ล้านบาท ในระยะเวลา 3-5 ปี การขอจัดตั้ง COE
ในแต่ละมหาวิทยาลัยสามารถขอจัดตั้งได้มากกว่า 1 ศูนย์ ให้สอดคล้องกับ
โปรแกรมเทคโนโลยี ซึ่งขณะนี้ทางคณะกำลังดำเนินการเพื่อขอจัดตั้ง COE ร่วมกับ
NECTEC  2 ศูนย์ คือ
1.เครือข่ายศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวิศวกรรมการฟื้นฟู ซึ่งอยู่ใน Assistive
Technology Program
2.เครือข่ายศูนย์ความรู้เฉพาะด้านที่เกี่ยวกับ Hard Disk Drive
(ยังไม่ได้กำหนดชื่อเครือข่ายที่ชัดเจน)  ซึ่งอยู่ใน Hard Disk Drive Program
(HDD)

อาจารย์ท่านใด สนใจเข้าร่วมเครือข่ายทั้ง 2 เครือข่าย ที่คณะกำลังดำเนินการ
ขอให้แจ้งชื่อได้ที่ คุณแสงจันทร์  (วิจัย, 7081)
เพื่อคณะจะได้เชิญมาหารือร่วมกันครับ
และสำหรับอาจารย์ที่มีศักยภาพและต้องการรวมกลุ่มเพื่อจัดตั้ง COE ในด้านใด
คณะยินดีสนับสนุนและประสานกับเจ้าภาพโปแกรมและสามารถเชิญเจ้าภาพโปรแกรมมาหารือได้ครับ
และถ้าอาจารย์นักวิจัยเห็นว่าคณะควรดำเนินการในเรื่องใด เพื่อให้เกิด COE
ร่วมกับ NECTEC เพิ่มเติมนอกจากที่คณะดำเนินการอยู่ในขณะนี้
คณะยินดีรับฟังและรับมาพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องความต้องการของนักวิจัยและ
NECTEC ต่อไปครับ

จึงเรียนมาเพื่อทราบครับ

ขอบคุณครับ
อ. จรัญ
Sections: วิจัย - วิจัยสถาบัน
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
created: 12 October 2007 16:55 Modified: 16 August 2008 19:45 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
เมตตา (Recent Activities)
12 October 2007 17:02
#100

ยินดีต้อนรับค่ะอาจารย์...เขียนให้สม่ำเสมอนะคะ..ทีมงานจะส่งเสื้อ โปรโมทไปให้ถึงโต๊ะค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.175.108
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ