นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
Ico64
รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

อ่าน: 5405
ความเห็น: 0

ทุน คปก. สนับสนุนอะไรบ้าง

ร่วมกันพัฒนาบัณฑิตศึกษา วิศวฯ ม.อ. ด้วย การขอรับทุน คปก. ให้นักศึกษา

เรียน คณาจารย์ ทุกท่าน 

ช่วงของการสมัครขอรับทุน คปก. เวียนมาอีกครั้งและใกล้จะถึง deadline แล้วครับ โดย คปก. เปิดรับสมัครอาจารย์ เพื่อรับทุน คปก.ปกติ  รุ่นที่ 12 (http://rgj.trf.or.th/thai/rgj31_grant12.asp) ถึง 31 มีนาคม 2552 และ คปก.-อุตสาหกรรม ประจำปี 2552 (http://rgj.trf.or.th/thai/rgj_industrial_year52.asp) ขยายการรับสมัครจากเดิมที่กำหนดไว้เป็นภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ เป็นถึง 16 มีนาคม 2552 ครับ  จึงยังพอมีเวลาที่จะเชิญชวนอาจารย์เข้าไปสมัครขอรับทุน คปก. ในทั้ง สองประเภทครับ 

ในเรื่องเล่านี้ ผมจะชี้ให้อาจารย์ ได้ทราบว่า ทุน คปก. ให้อะไร แก่ นักศึกษา และ อาจารย์ ที่ปรึกษาบ้าง และขอให้รายละเอียดเกี่ยวกับทุน คปก.-อุตสาหกรรม สั้นๆแก่คณาจารย์ ดังนี้ครับ 

สำหรับประเด็นแรก ผมขอยกตัวอย่างของ นักศึกษาที่ จบปริญญาโท และ เข้าเรียนในระดับ ป.เอก หลักสูตร 3 ปี ครับ ใน กรณีนี้ คปก. จะให้การสนับสนุนนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาในต่างประเทศดังนี้ครับ

1.        นักศึกษาผู้ได้รับทุนจะได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 975,000 บาท
2.        อาจารย์ที่ปรึกษาจะได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 240,000 บาท
3.        อาจารย์ที่ปรึกษาในต่างประเทศจะได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 240,000 บาท
4.        เงินสำรอง 100,000 บาท

ทุนสนับสนุนของนักศึกษา จะเป็นค่าใช้จ่าย เงินเดือนให้กับนักศึกษา เดือนละ 10,000 บาท ค่าเล่าเรียน และ สนับสนุนงานวิจัย ทุนสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา จะเป็นค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา และ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ และ ทุนในส่วนของอาจารย์ที่ปรึกษาในต่างประเทศจะครอบคลุม ค่าเดินทาง ค่าที่พัก เบี้ยเลี้ยง ของอาจารย์ที่ปรึกษาในต่างประเทศที่จะเดินทางมายังประเทศไทยครับ 

ใน กรณีของ คปก. อุตสาหกรรม ก็สนับสนุนในทำนองเดียวกัน แต่อาจจะมี ภาคอุตสาหกรรม ร่วมสนับสนุน ในลักษณะที่เป็น  in kind หรือ in cash ในโครงการวิจัยด้วยก็ได้ (คปก. ไม่ได้บังคับ ครับ) สำหรับ คปก.-อุตสาหกรรม นั้นผมจะเล่าสั้นๆ ใน 3 ประเด็น คือ คปก.-อุตสาหกรรม คืออะไร ใครคือผู้ที่เหมาะสมที่จะสมัคร คปก.- อุตสาหกรรม และสมัครอย่างไร?

ประเด็นแรก นั้น ผมขอเรียนสั้นๆ ว่า คปก. อุตสาหกรรม เป็น ทุนที่ คปก. สนับสนุน นักศึกษา ปริญญาเอก และ อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาเอกทำวิทยานิพนธ์ ที่เป็นโจทย์จากภาคอุตสาหกรรม ครับ   โดยมีภาคอุตสาหกรรมเข้าร่วมโครงการด้วย   ทุน คปก. อุตสาหกรรม มีโครงสร้างการให้ทุน ทั้งนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา เช่นเดียวกับ คปก. ปกติ ครับ 

ประเด็นที่สอง ใครคือผู้ที่เหมาะสมที่จะสมัครทุนนี้ คำตอบ คือ อาจารย์ที่มีคุณสมบัติในการคุมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกทุกท่าน ที่แม้จะไม่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารแต่ถ้ามีประสบการณ์ในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกและมีผลงานวิจัยที่ทำให้ภาคอุตสาหกรรมที่ได้ผลดี โดยมีรายงานการวิจัย หรือการเผยแพร่ผลงานในวารสาร หรือเสนอในที่ประชุม หรือ สิทธิบัติรที่เป็นที่ยอมรับ ของ สกว. ก็ สามารถสมัครได้ครับ 

ประเด็นที่สาม สมัครเมื่อไร อย่างไร คำตอบคือสมัครโดยกรอกใบสมัคร ผ่านระบบการสมัคร ของ คปก. และ ต้องส่งเอกสารใบสมัครทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2552 ครับ  

ที่ผ่านมา มี คณาจารย์ ของ คณะฯ ที่ได้ รับทุน คปก.-อุตสาหกรรม แล้ว 3 ท่าน คือ อ.ชาคริต อ.จรัญ และ  .เจษฏา ครับ    คณะวิศวฯ ของเรายังมีอาจารย์อีกหลายๆท่าน ที่ทำงานวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผมเชื่อว่าถ้าอาจารย์ได้สละเวลาเข้าไปสมัคร ก็น่าจะผ่านเกณฑ์ของ คปก.ได้อย่างแน่นอนครับ จึงขอเชิญชวน อาจารย์ที่สนใจเข้าไปสมัครรับทุน คปก.-อุตสาหกรรม กันเยอะๆ นะครับ อาจารย์ที่ได้รับทุน คปก.อยู่แล้ว ก็สามารถสมัครได้ครับ    และอาจารย์ สามารถสมัครทั้ง คปก.-อุตสาหกรรม และ คปก. รุ่นที่ 12 พร้อมๆกันได้ครับ และ มีโอกาสได้ทั้ง 2 ประเภทครับ 

 และผมขอเรียนว่าขั้นตอนการสมัคร ทุน คปก. ก็จะเหมือนกับทุกๆปีที่ผ่านมา โดยจะแตกต่างกันตรง deadline ครับ สำหรับวิธีการสมัครอาจารย์เข้าไปดูได้ในเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับ คปก.-อุตสาหกรรม และ คปก. ปกติ ที่ผมเคยเขียนไว้ก่อนหน้านี้ ในหลายๆเรื่อง ซึ่งจะมีรายละเอียดต่างๆ อยู่ พอสมควร เช่น 

การสมัคทุน คปก. ไม่ยุ่งยาก อย่างที่คิด http://share.psu.ac.th/blog/eng-vd-research/3912 

คปก. กับ คณะวิศวกรรมศาตร์ มอ. http://share.psu.ac.th/blog/eng-vd-research/1356 

คปก. รุ่นที่ 11 http://share.psu.ac.th/blog/eng-vd-research/1837 

อย่างไรก็ตามเมื่ออาจารย์อ่านรายละเอียดจากเรื่องเล่าเหล่านี้แล้ว อาจารย์จะต้องระลึกอยู่เสมอว่า deadline ไม่เหมือนกันนะครับ อย่างในปีนี้ คปก.-อุตสาหกรรม ส่งในสมัครภายในวันที่ 16 มีนาคม 52 และ คปก. รุ่นที่ 12 ส่งใบสมัครภายใน 31 มีนาคม 2552 ครับ และสุดท้ายของเรื่องเล่านี้ ถ้าอาจารย์มีประเด็นปัญหาเรื่องการสมัครขอรับทุน คปก. ก็สามารถปรึกษา ทางหน่วยบัณฑิตศึกษาและวิจัย ได้ครับ โดยติดต่อโดยตรงที่กระผม หรือที่ คุณ พัชชลี ทองเจริญ  (tpuchale@eng.psu.ac.th หรือ โทร 7082) ก็ได้ครับ 

อนึ่ง ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552 นี้ ผู้ประสานงานโครงการ คปก. ของ ม.. คือ รศ. ดร. อมรรัตน์ ได้เชิญ อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาที่รับทุน คปก. รวมทั้งอาจารย์ ที่สนใจทั่วไป เข้ารับฟังข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับ คปก. ที่ ห้องประชุม บัณฑิตวิทยาลัย เวลา 15.00-16.30 .ครับ ผมขอเรียนเชิญ คณาจารย์ ที่สนใจไปร่วมฟังข้อมูล และซักถามข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับ ทุน คปก. ทั้งประเภท ปกติ และ คปก.-อุตสาหกรรม เพิ่มเติมในวันและเวลาดังกล่าว

ขอบคุณครับ
.จรัญ

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 12 กุมภาพันธ์ 2552 11:18 แก้ไข: 13 กุมภาพันธ์ 2552 09:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.41.241
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ