นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Klangduen Pochana
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 2412
ความเห็น: 2

นโยบายการพัฒนาชุมชนคอหงส์

ใช้ความรู้ความสามารถของเราที่มีอยู่ในการพัฒนาชุมชนรอบข้างของมหาวิทยาลัยร่วมกัน
             เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2550 ได้เข้าร่วมประชุมแทนคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์              ณ สำนักงานเทศบาลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นผู้บริหารสถาบันการศึกษาทุกระดับในพื้นที่คอหงส์ เพื่อหารือและให้ความคิดเห็นในแนวนโยบายการพัฒนาท้องถิ่นคอหงส์ โดยเทศบาลเมืองคอหงส์ มีการกำหนดกรอบนโยบายการพัฒนาเทศบาลหลายด้าน ซึ่งมีส่วนที่น่าจะเกี่ยวข้องกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังนี้

1.        จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ศูนย์รับเรื่องราวเกี่ยวกับการร้องทุกข์และระบบสารสนเทศ

2.       การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรของเทศบาล

3.        การจัดทำผังเมืองเขตเทศบาลเมืองคอหงส์

4.         การจัดทำโครงข่ายคมนาคมและขนส่ง เพื่อความสะดวก ลดความหนาแน่นของการจราจรเพื่อความปลอดภัยของประชาชน ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

5.       ทำโครงข่ายระบบระบายน้ำและทางระบายน้ำหลักให้มีประสิทธิภาพและป้องกันน้ำท่วม

6.        พัฒนาอ่างเก็บน้ำ (แก้มลิง)ให้เป็นที่พักผ่อนและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

7.        ปรับปรุงภูมิทัศน์ เมือง ถนน ทางเท้า คลองและทางระบายน้ำหลัก

8.        สนับสนุนให้มีศูนย์เรียนรู้ระบบไอที

9.        จัดวางระบบการจราจรและติดตั้งเครื่องหมายหรือสัญญาณไฟจราจร ตลอดจนสร้างจิตสำนึกในวินัยการจราจร

10.       ปรับปรุงระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับภาครัฐและเอกชน

นอกจากนี้ ยังมีการพูดถึงการแก้ปัญหาเร่งด่วน เช่น การแก้ปัญหาการจราจรของถนนปุณณกัณฑ์ ซึ่งเป็นผลกระทบจากการมีชุมชนขนาดใหญ่ของนักศึกษาและบุคลากร ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และยังมีโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ซึ่งทำให้รถติดมากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นในอนาคตถ้าหอประชุมสร้างเสร็จอาจจะทำให้การจราจรแย่ลงยิ่งขึ้น             

 จากแนวนโยบายและปัญหาของเทศบาลข้างต้น คิดว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์เอง              มีศักยภาพในการร่วมมือกับเทศบาลเพื่อจะได้ใช้ความรู้ความสามารถของเราที่มีอยู่ในการพัฒนาชุมชนรอบข้างของมหาวิทยาลัยร่วมกัน โดยทางเทศบาลยังมีทุนสำหรับวิจัยสถาบัน หรือวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วย

ถ้าอาจารย์และบุคลากรท่านใดมีความสนใจในการร่วมพัฒนาในด้านต่างๆตามที่ระบุข้างต้นหรือมีแนวคิดในการพัฒนาในด้านอื่นๆเพื่อเป็นการนำองค์ความรู้ของเราไปพัฒนาชุมชนที่เป็น “บ้าน” ของเรา  ก็สามารถติดต่อผ่านทาง คุณสุธาวรรณ / คุณอรุนันต์ ฝ่ายบริการวิชาการ โทร. 7054 , 7423 ค่ะ 

Sections: บริการวิชาการ
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
created: 28 December 2007 14:37 Modified: 28 December 2007 14:38 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
charoen [IP: 192.168.100.112]
29 December 2007 13:45
#7497

เป็นนิมิตหมายที่ดีที่เทศบาลคอหงส์จะจับมือกับ ม.อ.เพื่อพัฒนาคอหงส์ให้น่าอยู่ นอกจากบุคลากร ม.อ.จะช่วยงานโดยตรงแล้ว เทศบาลฯควรสนับสนุนให้นักศึกษาทำ project และ thesis ด้วยก็น่าจะดี 

Ico48
alone in the dark [IP: 192.168.100.112]
07 January 2008 09:49
#9154

ลืม CCTV ไปนะครับ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.92.128.223
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ