นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
Ico64
นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ
หน่วยบริหารงานวิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 1548
ความเห็น: 0

ขอเรียนเชิญฟังบรรยายพิเศษและการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ”

ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ
เรียน อาจารย์  นักวิจัย  บุคลากร 
และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกท่าน
 

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    ได้กำหนดจัดบรรยายพิเศษและการประชุมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง
การเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ  ในวันพฤหัสบดีที่ 
28  สิงหาคม   2551  เวลา 09.00
17.00 น. ณ  ห้องประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการเขียนผลงานทางวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ โดยมีรายละเอียดดังนี้


วิทยากร ประวัติวิทยากร
ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์  สมบัติสมภพ
ที่ปรึกษาคณบดีฝ่ายวิจัย
สายวิชาเทคโนโลยีวัสดุ   คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   

รายละเอียดและกำหนดการ
เวลา                 กิจกรรม
08.45 - 09.00 น.   ลงทะเบียน 
09.00 – 09.10 น.   กล่าวเปิด  โดย รศ.ดร.ชูศักดิ์  ลิ่มสกุล  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
 
09.10 - 10.30 น.   บรรยาย เรื่อง ความสำคัญและการวัดคุณภาพผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
 
                                               
โดย
ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์  สมบัติสมภพ
 
10.30 – 10.45 น.   พักรับประทานอาหารว่าง
 
10.45 - 12.00 น.   บรรยาย เรื่อง แนวทางและหลักการเขียนบทความวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติ
  
                                              
โดย
ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์  สมบัติสมภพ
 
12.00 – 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน
 
13.30 - 15.00 น.   บรรยาย เรื่อง “Tips และประสบการณ์จริงของการตีพิมพ์บทความวิจัย
                                               ในวารสารวิชาการนานาชาติ
                                        
                                               โดย
ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์  สมบัติสมภพ
                                        
                                               หมายเหตุ
:
พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 14.30 น. ในห้องประชุม
 15.00 - 17.00 น.   ประชุมเชิงปฏิบัติการ และข้อแนะนำสำหรับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ          
  

หากสนใจโปรดแจ้งชื่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยวิจัยคณะวิศวฯ
โทร.7081 หรือ 
E-mail : seangjan@eng.psu.ac.th  
(ภายในวันที่ 22 สิงหาคม  2551 เพื่อความสะดวกในการจัดเตรียมสถานที่ อาหารว่างและอาหารกลางวัน) 


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
แสงจันทร์  ปิ่นกาญจนรัตน์
เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัยคณะวิศวฯ

หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 02 สิงหาคม 2551 12:22 แก้ไข: 28 กันยายน 2551 14:17 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.7.202
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ