นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
Ico64
นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ
หน่วยบริหารงานวิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 2314
ความเห็น: 0

การเสนอขอรับทุนวิจัย ประเภทสิ่งประดิษฐ์ การสร้างครุภัณฑ์ และสื่อการสอน คณะวิศวกรรมศาสตร์

"เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยตลอดเวลา"

เรียน คณาจารย์ บุคลากร และนักวิจัยทุกท่าน


ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดสรรทุนวิจัย ประเภทสิ่งประดิษฐ์ การสร้างครุภัณฑ์และสื่อการสอน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ประดิษฐ์ คิดค้น สิ่งประดิษฐ์ การสร้างครุภัณฑ์และสื่อการสอน ที่มีศักยภาพที่จะนำไปใช้ประโยชน์และพัฒนาได้ในอนาคต 


หัวข้อที่ให้ความสนับสนุน

1.  ชิ้นงานที่เป็นสื่อการเรียนการสอน ในรายวิชาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์

2.  ครุภัณฑ์ที่สร้างทดแทนครุภัณฑ์เก่าที่ชำรุดหรือล้าสมัย

3.  การสร้างครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ใหม่ที่สามารถใช้สำหรับการปฏิบัติงานสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ที่ใช้เพื่อการเรียนการสอน งานพัฒนาโปรแกรม หรือระบบไอที


มูลค่าทุน

มูลค่าทุนละไม่เกิน 100,000 บาท  ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 1 ปี


คุณสมบัติผู้รับทุน

1.  เป็นอาจารย์  ครู  ช่างเทคนิค นักวิทยาศาสตร์ วิศวกร  และเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์

2.  ในกรณีที่เป็นครู  ช่างเทคนิค  นักวิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  
จะต้องมีที่ปรึกษาโครงการ ที่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ในสาขาที่เสนอโครงการ
โดยอาจจะเป็นอาจารย์จากภายใน หรือภายนอกคณะวิศวกรรมศาสตร์ก็ได้

3.  ไม่เป็นผู้ติดค้างการส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์


ค่าตอบแทนนักวิจัยและที่ปรึกษาโครงการ

นักวิจัยสามารถตั้งงบประมาณค่าตอบแทนนักวิจัยและที่ปรึกษาโครงการ จำนวนไม่เกิน 20,000.-บาท

คณะฯ จ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว ก็ต่อเมื่อนักวิจัยได้จัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ให้

คณะฯ  พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว


การสมัครขอรับทุน

ผู้สมัครขอรับทุนสามารถขอรับทุนได้ตลอดเวลาโดยจัดทำรายละเอียด

ตามแบบฟอร์มที่คณะฯ กำหนด (แบบวิจัย วศ. 2) เสนอผ่านภาควิชา/หน่วยงาน

 ไปยังหน่วยวิจัยคณะฯ   จำนวน 3 ชุด 


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

แสงจันทร์  ปิ่นกาญจนรัตน์

เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์

E-mail : seangjan@eng.psu.ac.th

โทร. 7081

หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 05 เมษายน 2551 15:29 แก้ไข: 11 สิงหาคม 2551 13:57 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.219.167.194
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ