นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
Ico64
นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ
หน่วยบริหารงานวิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 2209
ความเห็น: 0

ประกาศทุนวิจัย สกว. ประจำปี 2551 จำนวน 2 ประเภท

ทุนวิจัยเทคโนโลยีระดับกลางเรื่องยางพารา (หมดเขต 15 ม.ค. 51) และทุนวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา (หมดเขต 31 ม.ค. 51)
ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ประกาศทุนวิจัย จำนวน 2 ทุน คือ ทุนวิจัยเทคโนโลยีระดับกลางเรื่องยางพารา และทุนวิจัยขนาดเล็ก เรื่องยางพารา ซึ่งหมดเขตภายในเดือนมกราคม 2551 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.  ทุนวิจัยเทคโนโลยีระดับกลางเรื่องยางพารา (หมดเขต 15 ม.ค. 51)
     
โครงการวิจัยแห่งชาติ: ยางพารา ฝ่ายอุตสาหกรรม สกว.
เปิดรับ concept paper เพื่อสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อสร้างฐานความรู้ที่จำเป็นต้องศึกษาวิจัยเชิงลึกอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจนในการแปลงความรู้เป็นเทคโนโลยี และสามารถขยายระดับการผลิตเชิงพาณิชย์ได้ โดยโจทย์วิจัยนั้นอาจมาจากผู้ประกอบการ หรือกลุ่มเกษตรกรก็ได้ ลำดับการพิจารณาสนับสนุนทุนเป็นดังนี้
 

1. นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากยางธรรมชาติหรือใช้ยางธรรมชาติเป็นวัตถุดิบร่วม
2. การพัฒนาและแก้ปัญหากระบวนการผลิต ตลอดจนเงื่อนไขทางวิชาการที่เป็นปัจจัยการกีดกันทางการค้าของภาคอุตสาหกรรมยาง
3. วิจัยและพัฒนาวิธีการทดสอบ/ตรวจสอบ/มาตรฐานคุณภาพยางและผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสารเคมีที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมยาง
4. การออกแบบและสร้างอุปกรณ์-เครื่องมืออุตสาหกรรมยาง โดยคำนึงถึงพื้นฐานความต้องการในระดับกลุ่มเกษตรกร และ/หรือ SME
5. การวิจัยและพัฒนายางธรรมชาติและวัตถุดิบ สารเคมี รวมทั้งสารอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมยาง 


2.   ทุนวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา (หมดเขต 31 ม.ค. 51)
       โครงการวิจัยแห่งชาติ : ยางพารา ฝ่ายอุตสาหกรรม สกว. สนับสนุนทุนวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา (Small Projects on Rubber; SPR) แก่อาจารย์ในสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน หรือนักวิจัยภาครัฐ ส่งข้อเสนอโครงการภายใต้หัวข้อดังนี้ 
       โครงการวิจัยแห่งชาติ : ยางพารา ฝ่ายอุตสาหกรรม สกว. สนับสนุนทุนวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา (Small Projects on Rubber; SPR) แก่อาจารย์ในสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน หรือนักวิจัยภาครัฐ ส่งข้อเสนอโครงการภายใต้หัวข้อดังนี้

1. นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากยางธรรมชาติหรือใช้ยางธรรมชาติเป็นวัตถุดิบร่วม
2. การออกแบบและสร้างอุปกรณ์-เครื่องมืออุตสาหกรรมยาง
3. วิจัยและพัฒนาวิธีการทดสอบ/ตรวจสอบคุณภาพยางและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสารเคมีที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมยาง
4. การพัฒนาและแก้ปัญหากระบวนการผลิต ปัญหาทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องด้านการกีดกันทางการค้าของอุตสาหกรรมยาง
5. การวิจัยและพัฒนายางธรรมชาติและวัตถุดิบ สารเคมี รวมทั้งสารอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมยาง


สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.trf.or.th/PR/cat.asp?Id=1 
หรือติดต่อโดยตรงได้ที่โครงการวิจัยแห่งชาติ : ยางพารา ฝ่ายอุตสาหกรรม
โทร 02-278-8245-7 
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 06 มกราคม 2551 13:06 แก้ไข: 11 สิงหาคม 2551 14:02 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.227.247.17
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ