นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
Ico64
นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ
หน่วยบริหารงานวิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 2105
ความเห็น: 1

คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดบรรยายพิเศษด้านการวิจัย 3 เรื่อง ประจำเดือนมกราคม 2555

จัดบรรยายพิเศษด้านการวิจัย 3 เรื่อง ประจำเดือนมกราคม 2555

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษด้านการวิจัยเพื่อให้ความรู้แก่ อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์  ประจำเดือนมกราคม 2555 โดยมีหัวข้อการบรรยายเกี่ยวกับด้านวิจัย 3 เรื่อง คือ
1.  การสนับสนุนทุนวิจัยโปรแกรมวิศวกรรมดิจิตอลฯ
2.  จากนวัตกรรมและความคิดไปสู่เชิงพาณิชย์ โดยนักคิดและนักธุรกิจรุ่นใหม่
3.  นำเสนอผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ออกสู่เชิงพาณิชย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

การสนับสนุนทุนวิจัยภายใต้โปรแกรมดิจิตอลฯ

   เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุม 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้กำหนดการประชาสัมพันธ์และจัดบรรยายการสนับสนุนทุนวิจัยภายใต้โปรแกรมวิศวกรรมดิจิตอลในการออกแบบกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมภายใต้แผนกลยุทธ์ระยะที่ 2 ของ สวทช. (SPA II) ประจำปีงบประมาณ 2554 – 2559 เพื่อประโยชน์ในการสนับสนุนให้เกิดการทำงานวิจัยร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และสร้างผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมของไทย โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ พงศ์ธนาพานิช ผู้อำนวยการโปรแกรม เป็นวิทยากร และมีอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวิศวฯ เข้าร่วมรับฟังการสนับสนุนทุนวิจัยโปรแกรมวิศวกรรมดิจิตอล

 

 

 

*********************************************************************************

“การนำผลงานวิจัยออกสู่เชิงพาณิชย์”

 

   เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุมวิศวทัศน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดประชุมและหารือพร้อมนำเสนอผลงานวิจัยที่สามารถออกสู่เชิงพาณิชย์ ให้แก่ผู้ประกอบการฝ่ายการตลาดจากประเทศฟินแลนด์ เพือผลักดันงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ของคณะฯ ให้ออกสู่เชิงพาณิชย์ โดยมีงานวิจัยของคณะฯ ที่เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ดังนี้

 

- "Biodiesel” โดย รศ.กำพล ประทีปชัยกูร
-“แกนขาเทียม” โดย ผศ.ดร.เจษฎา วรรณสินธุ์
- “เท้าเทียมขยับได้” โดย รศ.ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี
- “Heel Soother, Hip protector” โดย ผศ.ดร.วิริยะ ทองเรือง และผศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ
- “Smart Home” โดย ผศ.ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต
- “หลอดดูดซับสารอินทรีย์ระเหยง่าย” โดย ผศ.ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร
- “เครื่องทำเนยเทียม” โดย รศ.ดร.สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล
- “อุปกรณ์ผ่าตัดทางการแพทย์” โดย  ผศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ

 

********************************************************************************************

 

"จากนวัตกรรมและความคิดไปสู่เชิงพาณิชย์ โดยนักคิดและนักธุรกิจรุ่นใหม่"

    เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุมมงคลสุข ได้จัดบรรยายพิเศษเรื่อง “จากนวัตกรรมและความคิดไปสู่เชิงพาณิชย์ โดยนักคิดและนักธุรกิจรุ่นใหม่” โดยได้รับเกียรติจาก คุณธีรวงศ์  สรรค์พิพัฒน์ เจ้าของธุรกิจ บริษัทปราบขยะ  รีไซเคิล จำกัด มาเป็นวิทยากร และมี ผศ.ดร.วิริยะ ทองเรือง เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งการบรรยายดังกล่าวเกิดขึ้นจากที่คณะวิศวฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างระบบและกลไกการแสวงหางานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์   การจัดทำฐานข้อมูลผลงานวิจัย นวัตกรรม เพื่อผลักดันให้เกิดการจดสิทธิบัตร  อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์  และการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์มากขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับความรู้ แนวคิดค้น วิธีการ รูปแบบ เครื่องมือ หรือสิ่งอื่นใดที่เป็นประโยชน์จากงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ไปสู่เชิงพาณิชย์ ในโอกาสนี้จึงได้เชิญวิทยากรที่ประสบความสำเร็จและมีประสบการณ์จริงมาร่วมบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

 

 

 

 
   
created: 01 Febuary 2012 17:46 Modified: 01 Febuary 2012 18:21 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 คนธรรมดา and Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
โอ๋-อโณ (Recent Activities)
02 Febuary 2012 00:36
#74549

ขอบคุณสำหรับเรื่องดีๆที่ทำให้ชื่นใจกับผลงานของคนไทยเรานะคะ 

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.178.91
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ