นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
Ico64
นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ
หน่วยบริหารงานวิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 1538
ความเห็น: 0

การเยี่ยมชมและประชุมหารือด้านการวิจัยร่วมกันระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ กับ สวทช. "ทุนวิจัยโปรแกรมวิศวกรรมดิจิตอล"

ทุนวิจัยโปรแกรมวิศวกรรมดิจิตอล

เรียน บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกท่าน

ด้วยฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย สวทช. ได้กำหนดเยี่ยมชมและประชุมหารือด้านการวิจัยร่วมกันระหว่างผู้บริหารคณะฯ  อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวิศวฯ  เรื่อง “การสนับสนุนทุนวิจัยภายใต้โปรแกรมวิศวกรรมดิจิตอลในการออกแบบกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรม” ประจำปีงบประมาณ 2554 – 2559 ในวันอังคารที่  31  มกราคม  2555 เวลา 10.00 – 11.00 น.  ณ ห้องประชุมมงคลสุข (สวทช. ขอเลื่อนประชุมจากเดิมวันพุธที่ 4 มกราคม 2555 เป็นวันอังคารที่ 31 มกราคม 2555 แทน)

หากสนใจโปรดแจ้งชื่อได้ที่หน่วยวิจัยและนวัตกรรมคณะวิศวฯ โทรภายใน 749950 - 51 หรือทาง E-mail : seangjan@eng.psu.ac.th ภายในวันที่ 24 มกราคม 2555 เพื่อความสะดวกในการจัดเตรียมสถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
หน่วยวิจัยและนวัตกรรม กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยฯ
โทรภายใน 749950-51
Website: http://www.research.eng.psu.ac.th/

 

created: 18 January 2012 14:48 Modified: 18 January 2012 14:54 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.184.78
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ