นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
Ico64
นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ
หน่วยบริหารงานวิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 1445
ความเห็น: 0

จากนวัตกรรมและความคิดไปสู่เชิงพาณิชย์ โดยนักคิดและนักธุรกิจรุ่นใหม่

จากนวัตกรรมและความคิดไปสู่เชิงพาณิชย์ โดยนักคิดและนักธุรกิจรุ่นใหม่

เรียน บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกท่าน

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างระบบและกลไกการแสวงหางานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์   การจัดทำฐานข้อมูลผลงานวิจัย นวัตกรรม เพื่อผลักดันให้เกิดการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์  และการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์มากขึ้น  จึงได้จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “จากนวัตกรรมและความคิดไปสู่เชิงพาณิชย์ โดยนักคิดและนักธุรกิจรุ่นใหม่” ขึ้น  ในวันอังคารที่ 17 มกราคม 2555  เวลา 13.30–16.30 น. ณ ห้องประชุมมงคลสุข  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับความรู้ แนวคิดค้น วิธีการ รูปแบบ เครื่องมือ หรือสิ่งอื่นใดที่เป็นประโยชน์จากงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ไปสู่เชิงพาณิชย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร คุณธีรวงศ์  สรรค์พิพัฒน์  เจ้าของธุรกิจ บริษัทปราบขยะ  รีไซเคิล จำกัด มาบรรยายในครั้งนี้ ซึ่งท่านวิทยากรเคยออกรายการโทรทัศน์ SME ตีแตก (ขยะพลิกชีวิต) เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2554


รายละเอียดกำหนดการบรรยายพิเศษ
เวลา                            เรื่อง
13.00 – 13.15 น.           ลงทะเบียน
13.15 – 13.30 น.           กล่าวเปิด  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ  บุญกาญจน์ 
                                                   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
13.30 – 16.30 น.           บรรยายพิเศษ  เรื่อง “จากนวัตกรรมและความคิดไปสู่เชิงพาณิชย์ โดยนักคิดและนักธุรกิจรุ่นใหม่”  
                                                   โดยวิทยากร คุณธีรวงศ์  สรรค์พิพัฒน์  เจ้าของธุรกิจ บริษัทปราบขยะ  รีไซเคิล จำกัด
                                                   ผู้ดำเนินรายการ  :  ผศ.ดร.วิริยะ  ทองเรือง  รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์
                                                   หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่างในห้องประชุม
16.30 – 16.40 น.            ปิดการบรรยายพิเศษ

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

จึงขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมการบรรยายพิเศษตามวันและเวลาดังกล่าว และโปรดแจ้งชื่อเพื่อสำรองที่นั่งได้ที่หน่วยวิจัยและนวัตกรรมคณะวิศวฯ โทรภายใน 749950-51 หรือทาง E-mail: seangjan@eng.psu.ac.th 

แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัยคณะวิศวฯ
หน่วยวิจัยและนวัตกรรม กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยฯ
โทรภายใน 749950-51
Website: http://www.research.eng.psu.ac.th

สร้าง: 06 มกราคม 2555 08:11 แก้ไข: 06 มกราคม 2555 09:01 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.178.91
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ