นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
Ico64
นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ
หน่วยบริหารงานวิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 1691
ความเห็น: 0

โครงการจัดตั้งศูนย์บริการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี (ETS-Center) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ETS-Center คณะวิศวกรรมศาสตร์

เรียน บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกท่าน

ด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีนโยบายในการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ไปสู่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ “แข่งขันได้” และเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ “สังคมรู้จักและยอมรับ”  โดยใช้นโยบายที่เน้นการวิจัยและพัฒนา เพื่อพัฒนาคณะไปสู่คณะที่เน้นวิจัยที่สามารถสร้างผลงานที่มีเป้าหมายเพื่อการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดตั้ง “ศูนย์บริการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี (Engineering and Technology Service Center, ETS-Center) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์”  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดให้มีบริการด้านคำปรึกษา ออกแบบ จัดหาและจัดสร้างเครื่องจักรเพื่อสนับสนุนงานวิจัยทั้งภายในคณะฯ  มหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย  โดยมุ่งหวังให้ผู้วิจัยมีความสะดวกในการขอทุนจากแหล่งงานภายนอกและทำวิจัยในอนาคต อันเป็นการส่งเสริมการวิจัยให้มีมากขึ้นและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทั้งยังเป็นการสร้างรายได้กลับสู่คณะฯ เพื่อใช้เป็นฐานในการสร้างความรู้ต่อไปในอนาคตและส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อการทำวิจัยของนักวิจัยคณะฯ

ในการนี้  บุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สามารถขอรับบริการจากศูนย์บริการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี (ETS-Center) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ตลอดเวลา โทรภายใน 7087 หรือ Email : twiriya@me.psu.ac.th  บริหารงานโดยรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ   
ผู้อำนวยการศูนย์ ETS-Center (ผศ.ดร.วิริยะ ทองเรือง)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัยคณะวิศวฯ
หน่วยวิจัยและนวัตกรรม กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยฯ
โทรภายใน 749950-51
Website : http://www.research.eng.psu.ac.th/

หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 04 มกราคม 2555 17:19 แก้ไข: 04 มกราคม 2555 17:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.178.91
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ