นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
Ico64
นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ
หน่วยบริหารงานวิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 1715
ความเห็น: 0

คลินิกการเขียนบทความนานาชาติสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คลินิกการเขียนบทความนานาชาติสาขาวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

เรียน บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกท่าน

สืบเนื่องจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติที่จะต้องดำเนินการให้เป็นรูปธรรมและจัดให้มี "คลินิกการเขียนบทความนานาชาติสาขาวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering International Paper Writing Clinic, EIPWC)" ขึ้น โดยจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญชาวไทยที่เกษียณอายุแล้ว มาประจำคลินิกดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เรียนรู้เพื่อพัฒนาการเขียนผลงานวิชาการ ได้รับความรู้และคำแนะนำด้านการใช้ภาษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษโดยตรง รวมถึงคำแนะนำต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งบทความไปตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ การนำผลงานวิจัยที่ได้ไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง และสามารถขยายเครือข่ายและสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นในระดับสากลได้โดยการตีพิมพ์บทความวิจัยหรือบทความวิชาการลงในวารสารนานาชาติ นั้น 

ในการนี้  คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษมาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประจำคลินิกการเขียนบทความนานาชาติสาขาวิศวกรรมศาสตร์ โดย อ.วิวัฒน์ สุทธิวิภากร เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการพัฒนาการเขียนผลงานวิชาการ ให้ความรู้และคำแนะนำด้านการใช้ภาษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษโดยตรง  รวมถึงคำแนะนำต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งบทความไปตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ โดยมีรายละเอียดการให้บริการดังนี้

1.  เปิดคลินิกการเขียนบทความนานาชาติสาขาวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 จนถึงปัจจุบัน ทุกวันพุธ และวันศุกร์ เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ชั้น 5 อาคารวิจัยวิศวกรรมประยุกต์สิรินธร คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

2. สามารถนัดหมายการเข้ารับบริการของคลินิกการเขียนบทความนานาชาติสาขาวิศวกรรมศาสตร์ได้ตลอดเวลาได้ที่หน่วยวิจัยและนวัตกรรม กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยฯ โทรภายใน 749950-51 (คุณแสงจันทร์ หรือคุณปัทมา) หรือทาง Email : publication@eng.psu.ac.th  หรือติดต่อผู้ทรงคุณวุฒิ (อ.วิวัฒน์ สุทธิวิภากร) ได้โดยตรง โทรภายใน 749952

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัยคณะวิศวฯ
หน่วยวิจัยและนวัตกรรม กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยฯ
โทรภายใน 749950-51
Website : http://www.research.eng.psu.ac.th/

 
created: 04 January 2012 16:48 Modified: 04 January 2012 16:48 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Our Shangri-La.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.178.91
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ