นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
Ico64
นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ
หน่วยบริหารงานวิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 1826
ความเห็น: 0

การให้บริการของคลินิกนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คลินิกนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์

เรียน   บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกท่าน

สืบเนื่องจาก งานวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์ ในบางเรื่องไม่สามารถตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติได้ เนื่องจากขาดองค์ความรู้เชิงลึก แต่มีความใหม่และมีการประดิษฐ์ในขั้นที่สูงขึ้น จึงอาจจะเข้าเกณฑ์ที่สามารถนำไปสู่การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ได้  ดังนั้น
คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดตั้ง ”คลินิกนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์” เพื่อสร้างระบบและกลไกการแสวงหางานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ การจัดทำฐานข้อมูลผลงานวิจัยนวัตกรรม เพื่อผลักดันให้เกิดการจดสิทธิบัตร  อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์มากขึ้น และยังเป็นการกำหนดแนวทางการสนับสนุน และสร้างช่องทางที่สะดวกให้เจ้าของผลงานดำเนินการเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาต่อไป

ในการนี้  คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญามาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประจำคลินิกนวัตกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย คุณกิติวรรณ เดชวายุกุล เป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้ความรู้ และคำแนะนำด้านทรัพย์สินทางปัญญา  รวมถึงคำแนะนำต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการยื่นจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ โดยมีรายละเอียดการให้บริการดังนี้

1.  เปิดคลินิกนวัตกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์  เพื่อให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2555 ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.30 - 16.30 น.
ณ ชั้น 5 อาคารวิจัยวิศวกรรมประยุกต์สิรินธร คณะวิศวกรรมศาสตร์

2.  สามารถนัดหมายการเข้ารับบริการของคลินิกนวัตกรรมได้ตลอดเวลาได้ที่หน่วยวิจัยและนวัตกรรม กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยฯ
โทรภายใน 749950-51 (คุณแสงจันทร์ หรือคุณพีรดาว) หรือทาง Email : seangjan@eng.psu.ac.th หรือ mpeeradaw@eng.psu.ac.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
หน่วยวิจัยและนวัตกรรม กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยฯ
โทรภายใน 749950-51
Website : http://www.research.eng.psu.ac.th/

หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 04 มกราคม 2555 16:06 แก้ไข: 27 กันยายน 2555 08:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.178.91
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ