นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
Ico64
นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ
หน่วยบริหารงานวิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 1814
ความเห็น: 0

การเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเพื่อขอรับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2553

ระยะเวลาการเปิดรับสมัครของ วช. : ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2552

เรียน  คณาจารย์ และนักวิจัยทุกท่าน

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มีนโยบายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนคนไทยที่มีความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ จึงได้จัดให้มีการเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเพื่อขอรับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2553  โดยมีรายละเอียดดังนี้

ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร 
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30  เมษายน  2552 
การให้รางวัล ให้จ่ายเงินรางวัล และมอบเหรียญรางวัล  และประกาศนียบัตรเกียรติคุณแก่ผู้ประดิษฐ์คิดค้น และผู้ร่วมประดิษฐ์คิดค้นทุกคนที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัลในด้านต่าง ๆ โดยมีรางวัล  ดังนี้ 
1.       ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รางวัลระดับดีเยี่ยม    หนึ่งรางวัล             รางวัลละ  500,000  บาท  และเหรียญทอง
รางวัลระดับดีเด่น      หนึ่งรางวัล             รางวัลละ  250,000  บาท  และเหรียญเงิน
รางวัลระดับดี            หนึ่งรางวัล             รางวัลละ  150,000  บาท  และเหรียญทองแดง
รางวัลประกาศเกียรติคุณ  สองรางวัล  รางวัลละ  100
,000  บาท
2.       ด้านวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม
รางวัลระดับดีเยี่ยม    หนึ่งรางวัล            รางวัลละ  500,000  บาท  และเหรียญทอง
รางวัลระดับดีเด่น      หนึ่งรางวัล             รางวัลละ  250,000  บาท  และเหรียญเงิน
รางวัลระดับดี            หนึ่งรางวัล             รางวัลละ  150,000  บาท  และเหรียญทองแดง
รางวัลประกาศเกียรติคุณ  สองรางวัล  รางวัลละ  100
,000  บาท
3.    ด้านเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมการเกษตร
รางวัลระดับดีเยี่ยม     หนึ่งรางวัล           รางวัลละ  500,000  บาท  และเหรียญทอง
รางวัลระดับดีเด่น       หนึ่งรางวัล           รางวัลละ  250,000  บาท  และเหรียญเงิน
รางวัลระดับดี             หนึ่งรางวัล            รางวัลละ  150,000  บาท  และเหรียญทองแดง
รางวัลประกาศเกียรติคุณ  สองรางวัล  รางวัลละ  100
,000  บาท
4.    ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
รางวัลระดับดีเยี่ยม     หนึ่งรางวัล          รางวัลละ  500,000  บาท  และเหรียญทอง
รางวัลระดับดีเด่น        หนึ่งรางวัล          รางวัลละ  250,000  บาท  และเหรียญเงิน
รางวัลระดับดี              หนึ่งรางวัล           รางวัลละ  150,000  บาท  และเหรียญทองแดง
รางวัลประกาศเกียรติคุณ  สองรางวัล  รางวัลละ  100
,000  บาท
5.    ด้านวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
รางวัลระดับดีเยี่ยม     หนึ่งรางวัล   รางวัลละ  500,000  บาท  และเหรียญทองรางวัล
ระดับดีเด่น        หนึ่งรางวัล    รางวัลละ  250
,000  บาท  และเหรียญเงิน
รางวัล
ระดับดี              หนึ่งรางวัล     รางวัลละ  150
,000  บาท  และเหรียญทองแดง
รางวัลประกาศเกียรติคุณ  สองรางวัล  รางวัลละ  100,000  บาท
6.    ด้านมนุษยศาสตร์
รางวัลระดับดีเยี่ยม    หนึ่งรางวัล   รางวัลละ  500,000  บาท  และเหรียญทองรางวัล
ระดับดีเด่น      หนึ่งรางวัล               รางวัลละ  250
,000  บาท  และเหรียญเงินรางวัล
ระดับดี             หนึ่งรางวัล               รางวัลละ  150
,000  บาท  และเหรียญทองแดง
รางวัลประกาศเกียรติคุณ  สองรางวัล  รางวัลละ  100
,000  บาท
7.   ด้านสังคมศาสตร์
รางวัลระดับดีเยี่ยม    หนึ่งรางวัล          รางวัลละ  500,000  บาท  และเหรียญทอง
รางวัลระดับดีเด่น       หนึ่งรางวัล          รางวัลละ  250,000  บาท  และเหรียญเงิน
รางวัลระดับดี              หนึ่งรางวัล          รางวัลละ  150,000  บาท  และเหรียญทองแดง
รางวัลประกาศเกียรติคุณ  สองรางวัล  รางวัลละ  100
,000  บาท 

การจัดทำเอกสารรายละเอียด
   จัดทำเอสารตามแบบที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  กำหนด จำนวน  15  ชุด  (ตัวจริง 1 ชุด และสำเนา   14  ชุด) สามารถดาวโหลดเอกสารได้ที่  www.nrct.net หากสนใจโปรดจัดส่งเอกสารไปยังกลุ่มงานสนับสนุนวิชาการฯ (วิจัย) ภายในวันที่ 20  เมษายน  2552  ดังนี้
1.       ใบนำส่งเอกสารและสิ่งของในการเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเพื่อขอรับรางวัลฯ ตามแบบ  วช. 1
2.       ใบเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้น  เพื่อขอรับรางวัลฯ ตามแบบ วช. 2 
3.       รูปภาพผลงานประดิษฐ์คิดค้น  (ภาพสี)
4.       สำเนาหนังสือแสดงการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือสำเนาหลักฐานการยื่นขอสิทธิบัตร
(ถ้ามี)
5.       หนังสือหรือหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของผลงานประดิษฐ์คิดค้น  


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

แสงจันทร์  ปิ่นกาญจนรัตน์
เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัยคณะวิศวฯ
โทร.7081  

หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 23 กุมภาพันธ์ 2552 17:39 แก้ไข: 23 กุมภาพันธ์ 2552 17:56 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.172.233.2
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ