นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

(3) ความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยทางด้านวิศวกรรมประยุกต์

ตามที่ได้เคยเรียนให้ทราบแล้วว่าจะแจ้งความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยทางด้านวิศวกรรมประยุกต์ ให้ทราบเป็นระยะนั้น เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551 ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างฯ เพื่อตรวจรับงานงวดที่ 10 (จากทั้งหมด 20 งวด) ซ... more »
By ฟูกิจ   created: 06 Febuary 2008 16:40 Modified: 06 Febuary 2008 16:40 [ Report Abuse ]

(1) ความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยด้านวิศวกรรมประยุกต์

ตามที่เคยเรียนไว้ว่าจะแจ้งข่าวให้ชาววิศวฯ ได้ทราบเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารวิจัยทางด้านวิศวกรรมประยุกต์นั้น วันนี้มีโอกาสได้แจ้งความก้าวหน้าของการก่อสร้างอาคารดังกล่าว เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2550 ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อตรวจรับงานง... more »
By ฟูกิจ   created: 08 November 2007 11:27 Modified: 08 November 2007 11:27 [ Report Abuse ]