นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
Ico64
รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

อ่าน: 2460
ความเห็น: 9

เรื่องเล่าในวันสุดท้ายในการทำงานในฐานะคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.

ขอขอบคุณประชาคมวิศวฯ ด้วยใจจริงครับ

สายตรงคณบดี: เรื่องเล่าในวันสุดท้ายในการทำงานบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์

เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน

วันนี้ 30 กันยายน 2556 เป็นวันสุดท้ายของการบริหารงานของทีมบริหารคณะชุดปัจจุบันจึงได้มีกำหนดการส่งมอบงานให้กับทีมบริหารชุดใหม่ในเช้าวันนี้ซึ่งใช้เวลาตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 12.30 น. ครับ

โดยทีมบริหารชุดปัจจุบันทุกท่านได้นำเสนอข้อมูลการบริหารงานในรอบ 4 ปีที่ผ่านมาที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละท่านให้กับคณบดีท่านใหม่และทีมบริหารชุดใหม่ได้รับทราบ ซึ่งทีมบริหารชุดปัจจุบันทุกท่านได้เตรียมข้อมูลและนำเสนอข้อมูลเพื่อส่งมอบงานให้กับทีมบริหารชุดใหม่ในทุกๆด้านอย่างชัดเจนและโปร่งใสครับ และทางทีมบริหารชุดเก่าทุกท่านได้เรียนแจ้งกับทีมบริหารชุดใหม่ว่าแม้จะหมดวาระไปแล้วแต่ถ้าทีมบริหารชุดใหม่มีประเด็นสงสัยหรือต้องการข้อมูลสิ่งใดหรือต้องการคำแนะนำหรือปรึกษาในเรื่องใดๆ ทีมบริหารชุดเก่าทุกคนยินดีที่จะให้ข้อมูลหรือให้คำปรึกษาแก่ทีมใหม่ทุกท่านด้วยความยินดีครับ

โดยภาพรวมแล้วถือว่าการส่งมอบงานของทีมบริหารในวันนี้เป็นไปอย่างเรียบร้อยครับ กระผมขอขอบคุณทีมบริหารชุดปัจจุบันทุกท่านที่ทำการบ้านและนำเสนอข้อมูลในความรับผิดชอบของแต่ละท่านได้อย่างชัดเจนและครอบคลุม และขอขอบคุณทีมบริหารชุดใหม่ที่ให้ความสำคัญและเข้าร่วมการส่งมอบงานในครั้งนี้เป็นอย่างดีครับ และเชื่อว่าข้อมูลการส่งมอบงานทั้งหมดในวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการบริหารงานคณะวิศวฯ ม.อ. ของทีมบริหารชุดใหม่ต่อไป

สืบเนื่องจากการส่งมอบงานในครั้งนี้ กระผมมีประเด็นที่สำคัญที่ใคร่ขอนำมาเรียนให้กับประชาคมวิศวฯ ได้รับทราบคือเรื่องสถานะทางการเงินของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในช่วงการบริหารงานของทีมบริหารชุดนี้ (ปีงบประมาณ 2553 – ปีงบประมาณ 2556) ซึ่งกระผมขอเรียนโดยสรุปว่า สถานะการเงินของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในช่วงการบริหารของทีมบริหารชุดนี้ ทั้ง สถานะการเงินของเงินรายได้ สถานะ เงินของกองทุนวิจัย สถานะการเงินของกองทุนพัฒนาคณะ มีสถานะเป็นบวกในทุกประเภทครับ นั่นก็หมายความว่าการบริหารงานของทีมบริหารชุดนี้ไม่ได้ไปสร้างภาระหนี้ให้กับทีมบริหารชุดใหม่ครับซึ่งน่าจะเป็นปัจจัยเชิงบวกสำหรับการบริหารงานของทีมบริหารชุดใหม่นะครับ

กระผมขอกราบขอบพระคุณท่านอดีตอธิการบดี รศ.ดร.บุญสม สิริบำรุงสุข ที่ได้ให้โอกาสกระผมเข้ามาทำงานในฐานะคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. และขอขอบคุณทีมบริหารทุกท่านทั้งที่อยู่ร่วมกันจนครบวาระและอีกหลายๆท่านที่ได้ร่วมงานกันมาแม้ว่าท่านจะอยู่ได้ไม่ครบเทอมก็ตาม แต่ทุกท่านก็ได้ร่วมกันทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถตามศักยภาพเวลาและโอกาสที่ท่านมี และขอขอบคุณหัวหน้าภาควิชาทุกภาควิชา หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ที่ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนงานของคณะด้วยดี และ ที่สำคัญต้องขอขอบคุณประชาคมวิศวฯ ม.อ. ทุกท่าน สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ และศิษย์เก่าทุกคน รวมทั้งหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนอีกหลายๆ หน่วยงานที่ได้ให้ความร่วมมือ ร่วมกัน ขับเคลื่อนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ของเรามาถึงทุกวันนี้นะครับ

สุดท้ายนี้ ขอพระบารมีของพระราชบิดาและ ศ.ดร.สตางค์ มงคลสุข จงคอยคุ้มครองและปกป้องคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ชาววิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ทุกคนให้มีแต่ความสุขความเจริญสืบไปทุกๆ คนนะครับ

ขอบคุณและสวัสดีครับ
อ.จรัญ

Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 30 September 2013 14:39 Modified: 30 September 2013 14:39 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 Monly, and 11 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
วิริยะ [IP: 172.31.32.241]
30 September 2013 15:27
#93268

ขอให้อาจารย์มีความสุขทั้งกายและใจนะครับ ตลอด 2 ปีที่ผ่านมาในฐานะรองคณบดีในสมัยของท่านผมมีความสุขกับการทำงาน มีทั้งเสียงหัวเราะ มีกำลังใจจากทีมบริหารและบุคลากรทุกๆ ท่านของคณะ ถ้าผมล่วงเกินท่านใดๆไม่ว่าเรื่องใดๆก็ตามก็ขออภัยนะครับ

Ico48
Thawatchai Plookphol [IP: 113.53.63.213]
30 September 2013 16:12
#93270

Dear Dean Charan,

Thank you very much for your contributions to our Faculty of Engineering, PSU.

Best regards,

Thawatchai Plookphol, Ph.D.

ขอขอบพระคุณท่านคณบดีจากก้นเบื้องของหัวใจค่ะ ที่ท่านทุ่มเทเสียสละในการบริหารงานวิจัย มาตั้งแต่รองคณบดีฝ่ายวิจัย จนจบสมัยคณบดี รวมระยะเวลา 10 ปี โดยสร้างระบบงานวิจัย สร้างบุคลากร บริหารงานด้วยความเมตตา กรุณา เป็นแบบอย่างที่ดีที่หน่วยบริหารงานวิจัยฯ ใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตและการทำงานค่ะ ท่านคณบดีเป็นผู้มีพระคุณมากสำหรับหน่วยบริหารงานวิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดมาและตลอดไปค่ะ

Ico48
โอ๋-อโณ (Recent Activities)
30 September 2013 17:16
#93273

ขอบพระคุณอาจารย์ที่มักจะนำเรื่องน่าสนใจมาบอกเล่าสู่ประชาคม Share ด้วยเสมอ ถ้าอาจารย์พ้นตำแหน่งคณบดีไปแล้ว พวกเราชาว Share จะได้อ่านความคิดความเห็นในแง่มุมอื่นของท่านบ้างไหมคะ เชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์น่าสนใจไม่แพ้กันเลย ขอเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด้วยนะคะ

Ico48
พีรดาว หมัดอ่าดัม [IP: 172.31.135.116]
01 October 2013 10:16
#93287

ขอขอบพระคุณท่านคณบดีที่ดูแลคณะวิศวกรรมศาสตร์มาเป็นอย่างดี ตลอดระยะเวลาการเป็นผู้บริหาร หลังจากนี้ขอให้อาจารย์มีสุขภาพที่แข็งแรงน่ะค่ะ

Ico48
นายบาส (Recent Activities)
01 October 2013 11:24
#93291

กระผมขอขอบพระคุณท่านคณบดีที่ดูแลบุคลากรทุกระดับชั้นอย่างเสมอภาค ไม่เว้นแม้แต่พนักงานเงินรายได้ ที่ท่านได้มีนโยบายการบรรจุ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สิ่งหนึ่งที่สำคัญของการดำรงอยู่ในองค์กร คือความมั่นคงในอาชีพการงาน ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

Ico48
ยาดม (Recent Activities)
01 October 2013 11:26
#93292

อีกแบบอย่างของผู้บริหาร "มือคว้าดาว เท้าติดดิน"

ด้วยความนับถือ

ยาดมเอง

Ico48
nObOdY (Recent Activities)
11 October 2013 15:40
#93579

แม้ว่าผมจะมีโอกาสร่วมงานกับ อ. จรัญ ในฐานะผู้บริหารไม่นานนัก แต่ผมก็ชื่นชมการบริหารงานของ อ.จรัญ ในฐานะคณบดีในช่วงที่ผ่านมา ที่มีความโปร่งใส และนำพาความก้าวหน้ามาสู่คณะวิศวฯ ของเราในด้านต่าง ๆ ไม่น้อย โดยเฉพาะในด้านการพัฒนางานวิจัยและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผมคิดว่า อ. น่าจะเป็นผู้บริหารที่มีการสื่อสารกับบุคลากรมากที่สุดเท่าที่เห็นมา ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี และเชื่อว่า อ. คงจะสามารถ contribute ให้กับองค์กรอีกมากแม้จะไม่ได้อยู่ในตำแหน่งผู้บริหารแล้วก็ตามครับ

Ico48
อ.จรัญ [IP: 172.31.80.219]
11 October 2013 15:55
#93580

ขอขอบคุณทุกความคิดเห็นและทุกกำลังใจที่มีมาถึงกระผมนะครับ จะขอรับไว้เป็นแรงบันดาลใจ เป็นกำลังใจในการทำงานเพื่อไปยังเป้าหมายที่วางไว้ต่อไปครับ ทุกสิ่ง ทุกอย่างที่เกิดขึ้นได้กับคณะวิศวฯ ม.อ. ในรอบ 4 ปีที่ผ่านเป็นเพราะความร่วมมือของทุกๆ ท่านครับ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 52.3.228.47
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ