นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
Ico64
รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

อ่าน: 1898
ความเห็น: 0

สายตรงคณบดี: สิ่งดีๆ ของคณะวิศวฯ ม.อ. ที่เราควรภูมิใจและบอกต่อตอนที่ 4

ข้อมูลสถิติหลายๆ ด้านชี้ให้เห็นการพัฒนาของคณะวิศวฯ ม.อ.อย่างต่อเนื่อง

สายตรงคณบดี: สิ่งดีๆ ของคณะวิศวฯ ม.อ. ที่เราควรภูมิใจและบอกต่อตอนที่ 4

เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน

สายตรงคณบดีครั้งที่ 5 ของเดือน กรกฎาคม 25 56 นี้ กระผมขอนำข้อมูลการพัฒนาด้านต่างๆ ทั้ง การเรียนการสอน การวิจัย คุณภาพของอาจารย์ และของนักศึกษา ที่กระผมได้รวบรวมและนำเสนอให้กับกรรมการประเมินคุณภาพภายในได้รับทราบเมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2556 ที่ผ่านมา มาเรียนให้กับประชาคมวิศวฯ ได้รับทราบครับ

 ซึ่งข้อมูลสถิติต่างๆ ที่แสดงในรูปของกราฟย้อนหลังไป 3-5 ปี เหล่านี้(ดังเอกสารแนบ) เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ทำให้เห็นภาพการพัฒนาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ในด้านต่างๆ ที่ชัดเจนครับ และได้นำไปสู่ผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะวิศวกรรมศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2556 ในระดับที่ดีมากดังที่หลายๆ ท่านได้รับทราบจากการนำเสนอผลการประเมินของคณะกรรมการในวันนี้นะครับ

กระผมจึงขอถือโอกาสนี้ ขอบคุณทีมบริหารคณะ/ภาควิชา/หน่วยงาน คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษา ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกคน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างสรรค์สิ่งดีๆ เหล่านี้ให้กับคณะวิศวฯ ม.อ. ของเราและขอขอบคุณภาควิชา/กลุ่มงาน/หน่วยงาน คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษา ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกคน ที่มีส่วนทำให้การประเมินคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2555 ของคณะวิศวฯ ม.อ. ผ่านไปได้อย่างดียิ่งครับ

ขอบคุณครับ
อ.จรัญ

Sections: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 26 July 2013 18:09 Modified: 26 July 2013 18:14 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 ServiceMan, Ico24 คนธรรมดา, and 3 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 100.24.122.117
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ