นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
Ico64
รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

อ่าน: 2393
ความเห็น: 0

คณบดีสื่อสารการเดินทางไปร่วมประชุมและดูงานการจัดการแข่งขัน ACM-ICPC World Finals 2013

วข. ภูเก็ต และ วิศวฯ ร่วม เป็นเจ้าภาพงานการแข่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับโลก ในปี 2015

สายตรงคณบดี : คณบดีสื่อสารการเดินทางไปร่วมประชุมและดูงานการจัดการแข่งขัน ACM-ICPC World Finals 2013

เรียน ประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน

ในช่วง 1 อาทิตย์ที่ผ่านมา(29 มิ.ย.-5 ก.ค.) กระผมได้ เดินทางไปร่วมประชุมและดูงานการจัดการแข่งขัน ACM-ICPC World Finals 2013 ณ. เมือง St. Petersburg ประเทศรัสเซีย โดยมี St. Petersburg National Research University of IT, Mechanics and Optics (ITMO) เป็นเจ้าภาพครับ

เพื่อให้ประชาคมวิศวฯ ได้รับทราบความเป็นไปเป็นมาของการเดินทางไปร่วมประชุมและการศึกษาดูงานการจัดการแข่งขัน ACM-ICPC World Finals 2013 ในครั้งนี้ กระผมจึงขอเล่าถึงประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ACM-ICPC และ การเดินทางไปต่างประเทศของ คณบดีและ ทีมงานจากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในประเด็นต่างๆ 5 ประเด็น ดังนี้ครับ

1. ACM-ICPC คืออะไร?

ACM ย่อมาจาก Association for Computing Machinery ซึ่งเป็นสังคมการศึกษาและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ACM-ICPC ย่อมาจาก ACM International Collegiate Programming Contest เป็นการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อแก้ปัญหาโจทย์ในเชิงประยุกต์ ที่จัดให้มีการแข่งขันตั้งแต่ระดับภูมิภาค (แบ่งเป็น 6 ภูมิภาค คือ Europe, Latin America, North America, South Pacific, Asia และ Africa/Middle East) และในระดับโลกครับ

โดยในระดับโลกนั้นมีการจัดแข่งขันมาแล้ว 36 ครั้ง และการจัดที่ St. Petersburg ประเทศรัสเซียในครั้งนี้เป็นการจัดการแข่งขันระดับโลกครั้งที่ 37 โดยมีทีมจากประเทศต่างๆ ที่ผ่านการคัดเลือกจากระดับทวีปเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้รวม 120 ทีม จาก 120 มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก

2. ACM-ICPC เกี่ยวข้องกับ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อย่างไร?

ประเทศไทยของเราได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ACM-ICPC ระดับภูมิภาคเอเชียเป็นครั้งแรกในปี 2552 โดย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และหลังจากนั้นภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการของ ACM-ICPC ให้การจัดการแข่งขันระดับภูมิภาคเอเชียในประเทศไทยอีก 2 ครั้ง คือครั้งที่ 2 ในปี2554 ที่วิทยาเขตภูเก็ต และ ครั้งที่ 3 ในปี 2555 ที่ วิทยาเขตหาดใหญ่ครับ

นอกจากการจัดการแข่งขัน ICM-ICPC ในระดับเอเชียแล้ว ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ยังเป็นผู้บุกเบิกให้มีการแข่งขัน ACM-ICPC ในระดับประเทศไทยขึ้น ซึ่งในแต่ละปีจะมีมหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศให้ความสนใจส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก โดยนักศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ของเรา สามารถทำผลงานได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ในระดับประเทศอีกด้วย

จากการที่ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้แสดงให้เห็นศักยภาพในการจัดการแข่งขัน ACM-ICPC ทั้งในระดับประเทศและในระดับเอเชียได้อย่างอย่างดีเยี่ยมในทุกๆครั้ง ทำให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับของ คณะกรรมการของ ACM-ICPC ทั้งในระดับภูมิภาคเอเชีย และในคณะกรรมการ ACM-ICPC ที่สำนักงานใหญ่ใน USA เป็นอย่างดีครับ

3. เส้นทางสู่การเป็นเจ้าภาพ ACM-ICPC World Finals 2015 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เกิดขึ้นอย่างไร?

เส้นทางสู่การเป็นเจ้าภาพ ACM-ICPC World Finals ในปี 2015 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เกิดจากผลงานการจัดการแข่งขัน ACM-ICPC ระดับภูมิภาคเอเชียที่เป็นที่ยอมรับของสมาชิกประเทศต่างๆในเอเชีย จึงได้รับการเสนอจาก Director ของภูมิภาคเอเชียให้ ม.อ. ของเราเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับโลกครับ

ท่านรองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ตในขณะนั้น (ท่านอาจารย์เมธี) และทีมงานจากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่ภูเก็ต และจากหาดใหญ่ จึงได้รับเชิญให้เดินทางไปร่วมในการแข่งขัน ACM-ICPC World Final ปี 2011 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัด ACM-ICPC World Final ที่ภูเก็ต และหลังจากนั้นทีมงานที่ประกอบด้วยท่านรองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต(ในขณะนั้น) หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอาจารย์ของภาควิชาที่เป็นผู้ดำเนินการหลักก็ได้ไปติดตามและเสนอความก้าวหน้าให้กับคณะกรรมการของ ACM-ICPC อีกครั้งในการจัดการแข่ง ACM-ICPC World Final 2012 ที่ประเทศโปแลนด์

ซึ่งต่อมาทางคณะกรรมการของ ACM-ICPC ได้เดินทางมาประเทศไทยเพื่อติดตามงานและศึกษารายละเอียด (Site visit) ที่ภูเก็ตในช่วงวันที่ 10-12 พ.ย.2555 เพื่อดูความพร้อมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โรงแรมที่พัก และสถานที่ใช้ในการจัดการแข่งขันและขอรับการยืนยันจากทีมบริหารมหาวิทยาลัยชุดใหม่ (ชุดปัจจุบัน)อีกครั้ง ซึ่งท่านอธิการบดี ท่านรองอธิการบดี และทีมงานจากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้ตอบยืนยันในความมุ่งมั่นและความตั้งใจของวิทยาเขตภูเก็ต ที่จะเป็นเจ้าภาพการจัด World Final ในปี 2015 ตามที่ได้มีการหารือกันไว้ครับ

หลังจากการเดินทางมา Site visit และได้รับการยืนยันจากทีมบริหารชุดใหม่ของมหาวิทยาลัยแล้ว ทางประธานคณะกรรมการของ ACM-ICPC ได้แจ้งผลการพิจารณาให้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ทราบว่าคณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกให้ ม.อ. ของเราเป็น candidate ในการเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน ACM-ICPC World Final ในปี 2015 อย่างเป็นทางการเมื่อ 28 มกราคม 2556 และได้เชิญมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมนำเสนอความพร้อมและการเตรียมการที่ผ่านมาให้กับคณะกรรมการของ ACM-ICPC ชุดใหญ่ตัดสินใจครั้งสุดท้ายพร้อมกับนำเสนอแผนและความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพในปี 2015 ให้ที่ประชุมของ Regional Director จากทั่วโลกรับทราบในการจัดการแข่งขัน ACM-ICPC World Final 2013 ที่ประเทศรัสเซียที่ผ่านมา ซึ่ง ทีมของ ม.อ. นำโดยท่านอธิการบดี ท่านรองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ท่านอาจารย์เสกสรรค์ และ ท่านอาจารย์อัมรินทร์ ได้ร่วมเดินทางและท่านอธิการบดีและท่านอาจารย์อัมรินทร์ได้ร่วมกันนำเสนอความพร้อมและการดำเนินการเตรียมการในช่วงเวลาที่ผ่านมาครบตามข้อกำหนดของ คณะกรรมการ ACM-ICPC ซึ่งคณะกรรมการได้ประกาศเป็นที่แน่นอนแล้วว่า ในปี ACM-ICPC World Final 2015 จะจัดที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตครับ  ทั้งนี้ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จะเป็นผู้ดำเนินการหลักและจะร่วมกับภาคส่วนอื่นๆ จากทั้งวิทยาเขตภูเก็ต และ วิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อร่วมใจกันจัดงานระดับโลกนี้ต่อไปครับ

4. การเตรียมการในการเป็นเจ้าภาพจัด ACM-ICPC World Final 2015 ในอนาคตอันใกล้ ต้องทำอะไรบ้าง?

ในขั้นตอนจากนี้ไปทางวิทยาเขตภูเก็ต และ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จะได้มีการหารือเพื่อเตรียมทีมงานในการดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อ รองรับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับโลกต่อไป และมีแผนการที่จะให้ผู้ดำเนินการหลักไปศึกษาดูงานการจัดการแข่งขัน ACM-ICPC World Final 2014 จากสถานที่จริงซึ่งจะจัดขึ้นที่รัสเซียอีกครั้ง และ ทางวิทยาเขตภูเก็ตก็จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ACM-ICPC ระดับภูมิภาคเอเชีย ในปี 2013 อีกด้วย ทั้งนี้เพื่อเตรียมการและเป็นการซักซ้อมสำหรับการรับงานใหญ่ระดับโลกในปี 2015 ครับ

5. งบประมาณในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ACM-ICPC World Final 2015 ใช้งบประมาณจากที่ใด?

งบประมาณสำหรับการจัดการแข่งขัน ACM-ICPC World Finals 2015 ซึ่งจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด ทั้งในขั้นตอนการเตรียมการ เช่น การเดินทางไปศึกษาดูงานของทีมงานทั้งผู้บริหารและผู้ดำเนินการหลัก รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินการในเรื่องสถานที่แข่งขัน ที่พัก และอื่นๆ จะเป็นงบประมาณจากผู้สนับสนุนทั้งหมด โดยถึงปัจจุบันได้รับการยืนยันจาก IBM ICPC ที่จะให้การสนับสนุนประมาณ 10 ล้านบาท และมหาวิทยาลัย รวมทั้งภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่วิทยาเขตภูเก็ต กำลังประสานขอสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานเพื่อชื่อเสียงของประเทศไทยในครั้งนี้จากหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(SIPA) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงศึกษาธิการ และ กระทรวงการท่องเทียวและกีฬา รวมทั้ง local sponsor รายอื่นๆด้วยครับ

ทั้ง 5 ประเด็นที่เล่ามาเป็นสาระสำคัญของการเดินทางไปศึกษาดูงานการจัดการแข่งขัน ACM-ICPC World Final 2013 ในช่วง 5 วันที่ผ่านมาครับ ซึ่งกระผมเชื่อว่าหลายๆ ท่านคงได้เห็นบรรยากาศการแข่งขัน ACM-ICPC World Final ผ่านภาพถ่ายใน FB ส่วนตัวของคณะที่เดินทางไปศึกษาดูงานในครั้งนี้บ้างแล้ว

สิ่งที่อยากเรียนประชาคมวิศวฯ เพิ่มเติมคือ กระผมเองได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็นแขกรับเชิญของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ไปร่วมเป็นประธาน หรือมอบรางวัลเมื่อมีการจัดการแข่งขัน ACM-ICPC ระดับภูมิภาคเอเชีย 2 ครั้ง และจากการที่มีโอกาสได้ไปเห็นการจัดการแข่งขันระดับโลกในครั้งนี้ กระผมมีความเชื่อมั่นได้ว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตและภาควิชาวิศวกรมคอมพิวเตอร์จะสามารถจัดการแข่งขันระดับโลกนี้ได้ดีไม่น้อยกว่าที่ St. Petersburg อย่างแน่นอนครับ ซึ่งจะเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของ มหาวิทยาลัย และของประเทศไทย ไม่เฉพาะในเรื่องของวิชาการ แต่ จะรวมไปถึงเรื่องอื่นๆ ที่เป็นของประเทศไทย เช่นสถานที่ท่องเที่ยว และวัฒนธรรมของประเทศไทย เป็นต้น กระผมขอเป็นกำลังใจให้กับภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเอตร์ที่จะทำสิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้นกับ ภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย และประเทศไทยทั้งในการเป็นเจ้าภาพ ACM-ICPC ระดับภูมิภาคเอเชียในปีนี้ (2013)และ ACM-ICPC World Final ในปี 2015 นะครับ

ขอบคุณครับ
อ.จรัญ

Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 06 July 2013 17:30 Modified: 06 July 2013 20:22 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 ServiceMan, and 5 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.185.54
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ