นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
Ico64
รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

อ่าน: 1872
ความเห็น: 3

สายตรงคณบดี : เรื่องเล่าจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มิถุนายน 2556

อาจารย์ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ศิษย์เก่า ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์

สายตรงคณบดี : เรื่องเล่าจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มิถุนายน 2556

เรียน ประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย วันนี้ 22 มิถุนายน 2556 ได้พิจารณาอนุมัติเรื่องที่เป็นข่าวดีกับอาจารย์และศิษย์เก่าของเราใน 2 เรื่องที่ขอนำเรียนให้กับประชาคมรับทราบดังนี้ครับ

1. การพิจารณาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี 2556

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 6 ราย ในจำนวนนี้ ศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ ของเราคือ นายสมยศ กีรติชีวนันท์ ศิษย์เก่าสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ได้รับ อนุมัติปริญญา วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอครับ

2. การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาสงขลานครินทร์

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการแต่งตั้ง ผศ. จำนวน 11 ราย รศ. 6 จำนวน 6 ราย และ ศ. จำนวน 1 ราย ในจำนวนนี้มี อาจารย์ของเราได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 4 รายประกอบด้วย

2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สินินาฎ จงคง ตั้งแต่ 15 พ.ค. 2555
2.2 รองศาสตราจารย์ ดร. วิริยะ ทองเรือง ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ย. 2554
2.3 รองศาสตราจารย์ ดร. เจริญยุทธ เดชวายุกล ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ย. 2554
2.4 รองศาสตราจารย์ ดร. พรชัย พฤกษ์ภัทรานนท์ ตั้งแต่ 15 ตุลาคม 2554

หมายเหตุ: การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการในรอบนี้ ไม่เห็นชอบการแต่งตั้งตำแหน่ง รศ. และ ศ. อย่างละ 1 ราย ครับ แต่สำหรับของคณะวิศวกรรมศาสตร์นั้น ถึงปัจจุบันนั้น การขอตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ของเรายังคงรักษาสถิติ ผ่านการพิจารณา 100% ครับ

ในนามของทีมบริหารคณะ กระผมขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ทุกท่านที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงในตำแหน่งที่สูงขึ้นและขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าของเราที่ได้รับอนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ในครั้งนี้ครับ และขอเรียนเชิญประชาคมวิศวฯ ทุกท่านร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์และศิษย์เก่าของเราด้วยนะครับ

ขอบคุณครับ
อ.จรัญ

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 22 มิถุนายน 2556 11:22 แก้ไข: 22 มิถุนายน 2556 11:22 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 ServiceMan, Ico24 Thaniya KAOSOL, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
กำพล ประทีปชัยกูร [IP: 27.55.207.76]
22 มิถุนายน 2556 11:46
#89374

ขอแสดงความยินดีต่อผู้ไดัรับการอนุมัติตำแหน่งทางวิชาการ

Ico48
กำพล ประทีปชัยกูร [IP: 27.55.207.76]
22 มิถุนายน 2556 11:47
#89375

ขอแสดงความยินดีต่อผู้ไดัรับการอนุมัติตำแหน่งทางวิชาการ รวมถึงคุณสมยศ ที่ได้รับปริญญาเอกกิติมศักดิ์

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. และ รศ.ใหม่ทุกท่านด้วยค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 100.24.122.117
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ