นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
Ico64
รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

อ่าน: 1589
ความเห็น: 1

คณบดี สร้างความมั่นใจให้กับ คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง และนักศึกษาใหม่ในวันปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2556

วิศวฯ ม.อ. เน้นย้ำ สร้าง "คนดี" ดีกว่า "คนเก่ง" และ พลังร่วมของ 3 ฝ่าย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ปกครอง และ นักศึกษา เป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในการศึกษาของนักศึกษาใหม่ทุกคน

สายตรงคณบดี: คณบดี สร้างความมั่นใจให้กับ คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง และนักศึกษาใหม่ในวันปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2556

เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน

สืบเนื่องจากเรื่องเล่าใน สายตรงคณบดีตอนที่แล้ว ที่ได้ทิ้งท้ายไว้ว่าจะนำเอาข้อมูลดีๆ ของวิศวฯ ม.อ. ที่กระผมได้สื่อสารกับคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง และนักศึกษาใหม่ ในวันปฐมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2556 มาเรียนให้กับประชาคมวิศวฯ รับทราบนั้น

สาระสำคัญของเรื่องดีๆ ของวิศวฯ ม.อ. ที่ได้สื่อสารออกไปเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับ คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง และนักศึกษาใหม่ในวันปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2556 คือ คุณภาพด้านการเรียนการสอนของ วิศวฯ ม.อ. คุณภาพของบัณฑิต และเน้นย้ำให้กับผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ทราบถึงแนวทางในการอบรม สั่งสอน บ่มเพาะ นักศึกษาใหม่ ให้เป็น “คนดี” มากกว่า “คนเก่ง” โดยให้นักศึกษาใหม่ยึดมั่นใน พระราชปณิธาน ของพระราชบิดาในการดำเนินชีวิต และให้ปฏิบัติตน มีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ของเรา คือ PSU เมื่อ P คือ Professionalism มีความเป็นมืออาชีพ S คือ Social responsibility มีความ รับผิดชอบต่อสังคม และ U คือ Unity: มีความรักใคร่สามัคคี รวมพลัง ทุ่มเท ในการเรียน การศึกษา และ การทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อความสำเร็จในการเรียนของนักศึกษาและความสำเร็จขององค์กรในภาพรวม

และประเด็นสุดท้ายที่เน้นย้ำไว้คือ สามภาคส่วนที่สำคัญๆ คือ 1.คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2. คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง และ 3. นักศึกษา จะต้องร่วมกันอย่างเต็มที่เพื่อพัฒนา นักศึกษาใหม่ในวันนี้ ให้จบการศึกษาออกไปเป็น วิศวกร ที่ดี โดยทางคณะวิศวฯ ม.อ. ของเรายินดีรับฟัง ข้อเสนอแนะจากคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง และนักศึกษาในทุกเรื่องครับ

ทั้งนี้ประชาคมวิศวฯ ที่สนใจสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากรายละเอียด้านล่างนะครับ สิ่งที่จะฝากมายังประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน ก็คือ ประชาคมวิศวฯ ทุกภาคส่วนก็คงต้องร่วมแรง ร่วมใจกัน หล่อหลอม อบรม บ่มเพาะ นักศึกษาใหม่ของเราให้เขาเป็นคนดีของสังคม ดังที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ให้ความมั่นใจไว้กับคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง และนักศึกษาใหม่ทุกคนนะครับ

ขอบคุณครับ
อ.จรัญ

ข้อมูลเพิ่มเติม: รายละเอียดที่ คณบดีสื่อสารกับ คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง และนักศึกษาใหม่ ในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556

เรียน รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ บุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์

กราบเรียนคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง และสวัสดีนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 ทุกคนครับ

ในนามของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อันประกอบไปด้วย ทีมบริหารคณะ /ภาควิชา คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน ทุกสายงาน และ นักศึกษาปัจจุบัน ทุกคน กระผมขอแสดงความยินดีกับ คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง และ นักศึกษาใหม่ ทุกคน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามาศึกษาต่อ ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แห่งนี้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ของเรา ยินดีต้อนรับ นักศึกษาใหม่ทุกคน ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง และเราเชื่อว่า คุณพ่อ คุณแม่ และ นักศึกษาใหม่ ทุกคน ก็คงยินดีที่ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ แห่งนี้เช่นกันครับ

สำหรับ ตัวนักศึกษานั้น นับตั้งแต่วันที่เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยมาก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่สำคัญ ๆ ที่จัดโดยมหาวิทยาลัย ไปบ้างแล้ว เช่น กิจกรรมสักการะและปฏิญาณตน เมื่อ เย็นวันที่ 26 พ.ค. กิจกรรมเปิดตะวันน้องใหม่ และ กิจกรรมเชิญธงประจำมหาวิทยาลัย/คณะ ที่ผ่านไปเมื่อวานนี้ กระผมเชื่อว่ากิจกรรมต่างๆ ที่นักศึกษาใหม่ได้เข้าร่วมในช่วงสองวันที่ผ่านมานั้น ก็คงจะทำให้นักศึกษาใหม่ทุกคน ได้รู้จัก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แห่งนี้ดีขึ้น

สิ่งที่ทางมหาวิทยาลัย ได้เน้นย้ำถึงคุณภาพของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ หรือการจัดอันดับให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 5 ของประเทศนั้น เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงความมีคุณภาพของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นอย่างดี และแน่นอนว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นคณะแรกของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ และเป็นคณะที่อยู่ในกลุ่มแนวหน้าของมหาวิทยาลัยจึงเป็นคณะที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ของเรามีคุณภาพ ไม่เพียงแต่ด้านการวิจัยแต่รวมไปถึงด้านการเรียนการสอนอีกด้วย

ดังนั้นในโอกาสนี้ กระผมขอนำข้อมูลเชิงคุณภาพในด้านการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แห่งนี้ มาสื่อสารให้นักศึกษาใหม่และผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่ทุกคนได้รับทราบเพื่อทุกท่านจะได้เห็นภาพรวมและมีความมั่นใจ มีความเชื่อมั่นในคณะวิศวกรรมศาสตร์ . แห่งนี้ และนักศึกษาใหม่ทุกคนจะได้ มีกำลังใจ มีแรงบันดาลใจ และมีความพร้อมที่จะที่เริ่มและพร้อมที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จในชีวิตของนักศึกษาต่อไป

วิศวฯ ม.อ. ของเรา จัดการเรียนการสอนทางวิศวกรรมศาสตร์ มาแล้วถึง 46 ปี และมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง

ในปัจจุบัน วิศวฯ ม.อ. เปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 31 หลักสูตร มีคณาจารย์ประจำที่มีคุณภาพรวมทั้งสิ้น 177 คน มีบุคลากรสายสนับสนุนรวม 195 คน ในปีการศึกษา 2555 ที่ผ่านมานั้น มี จำนวนนักศึกษาในทุกระดับการศึกษารวมประมาณ 4000 คน ซึ่งเมื่อพิจารณา จากจำนวนนักศึกษา จำนวน อาจารย์/บุคลากรสายสนับสนุน ที่มีศักยภาพ ก็จะสามารถกล่าวได้ว่า วิศวฯ ม.อ. ของเราเป็นสถาบันที่จัดการเรียนการสอนทางวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีทั้งปริมาณและคุณภาพในระดับแนวหน้าของประเทศ ซึ่งยืนยันได้จากตัวชี้วัดความสำเร็จในหลายๆด้านเช่น

ผลการประเมินคุณภาพภายนอก โดย สมศ. รอบที่ 3 ซึ่งได้มีการประเมินไปเมื่อ เดือนกุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมาผลปรากฏว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีผลการประเมินในระดับดีมาก

ผลการสำรวจร้อยละการได้งานทำของบัณฑิตที่จบการศึกษาจาก วิศวฯ ม.อ. ก็มีแนวโน้มสูงขึ้นในทุกๆ ปี โดยบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2555 ได้งานทำภายในเวลา 1 ปี สูงถึง 85% และมีระดับความความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต วิศวฯ ม.อ. ในระดับที่พึงพอใจมาก ถึงพอใจมากที่สุด มาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยจุดเด่นของบัณฑิตวิศวฯ ม.อ. ที่ผู้ใช้บัณฑิตพอใจมากที่สุด คือ เรืองของคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งเป็นคุณสมบัติหรือทักษะชีวิต ที่ วิศวฯ ม.อ. ของเราตระหนักและให้ความสำคัญและพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะชีวิตนี้ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะ/ความสามารถทางวิชาการของนักศึกษามาตลอดครับ

ผลการสอบใบประกอบวิชาชีพที่จัดโดยสภาวิศวกร ณ.ศูนย์สอบคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในทุกๆ ครั้งที่ผ่านมาชี้ให้เห็นว่าบัณฑิตที่จบจากวิศวฯ ม.อ. สามารถสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพได้เพิ่มขึ้นทุกปี โดยผลการสอบรอบล่าสุดเมื่อเดือน มีนาคม 2556 มีบัณฑิตจากวิศวฯ ม.อ. สอบผ่านถึงร้อยละ 95 เป็นต้น

ความสำเร็จในอาชีพการงานของศิษย์เก่า จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราภูมิใจ และจะเป็นแรงบันดาลใจ เป็นตัวอย่างที่ดี และเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษาใหม่ได้เป็นอย่างดี เพราะที่ผ่านมา ศิษย์เก่า วิศวฯ ม.อ. ของเรานั้นได้รับการยอมรับอย่างมากในทุกวงการ และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารระดับสูงทั้งในอดีตและในปัจจุบันของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มากมาย เช่น อดีตปลัดกระทรวงคมนาคม อดีต รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม อดีต อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย รองปลัดกระทรวงพลังงาน รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และเป็นผู้บริหารระดับสูงในบริษัทเอกชนชั้นนำของประเทศ เช่น บริษัท ปตท. บริษัท โตโยต้า บริษัทเชฟรอน และอีกหลายๆหน่วยงานครับ

สิ่งเหล่านี้แสดงถึงคุณภาพและศักยภาพของบัณฑิตจากวิศวฯ ม.อ. ที่เป็นที่ยอมรับในทุกภาคส่วนครับ

เมื่อ คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง และนักศึกษาใหม่ได้รับทราบข้อมูลคุณภาพในภาพรวมดังที่ได้นำเรียนแล้วก็ขอให้นักศึกษาใหม่ทุกคน มั่นใจ และ ภูมิใจ ที่ได้ก้าวเข้ามา เป็น ลูกพระบิดา ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ทรงคุณค่าและมีคุณภาพแห่งนี้ และขอให้พวกเราทุกคนมีความศรัทธา ที่จะดำเนินชีวิตในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อย่างสมเกียรติและสมศักดิ์ศรีในความเป็น ลูกพระราชบิดา ดังที่นักศึกษาใหม่ทุกคนได้ปฏิญาณตน ต่อ พระบรมรูปสมเด็จพระราชบิดาไปแล้ว

สิ่งที่จะนำเรียนคุณพ่อ คุณแม่ และนักศึกษาใหม่ ในประเด็นถัดไป คือ แนวคิดในการพัฒนา หล่อหลอม อบรม บ่มเพาะ นักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ตั้งใจที่จะทำ และ เพื่อให้คุณพ่อ คุณแม่ และ ผู้ปกครองได้รับทราบ โดยขอนำเรียน คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง รวมทั้งตัวนักศึกษาใหม่เอง ทุกท่านว่า ในสังคมปัจจุบันนั้น สังคมของเราไม่ได้ขาดแคลนคนเก่ง แต่สังคมของเรา ขาดแคลน “คนดี” หรือ อาจจะกล่าวได้ว่า คนเก่งหาได้ไม่ยาก แต่คนดีมีไม่มาก จึงเป็นสิ่งที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมทั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ของเราจึงมีความมุ่งมั่น ที่จะหล่อหลอม อบรม บ่มเพาะ ให้นักศึกษาของเรา มีความรู้ ควบคู่ไปกับ การมีคุณธรรม จริยธรรม และ รับผิดชอบต่อสังคม

นั่นคือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีนโยบายที่จะหล่อหลอม สอน อบรม บ่มเพาะ นักศึกษาของเราให้เป็น “คนดี” มากกว่าที่จะเป็น “คนเก่ง” โดยมีการสอนด้านวิชาการ ควบคู่ไปกับการให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการดำเนินการกิจกรรมต่างๆ และเน้นย้ำให้นักศึกษาทุกคนยึดมั่นใน พระราชปณิธาน หรือ คำสอนของพระราชบิดา ที่ว่า “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นกิจที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง “ ซึ่งนักศึกษาใหม่ทุกคนต้องไม่ลืมว่า ได้ปฏิญาณตนและพร้อมที่จะน้อมนำเอาคำสอนของพระราชบิดามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตในขณะที่ศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งนี้ กระผมจึงเชื่อว่าอีก 4 ปี นับจากนี้ไป คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครองทุกท่าน จะได้เห็น บุตรหลานของท่าน เป็น “ คนดี ที่ มีความรู้” พร้อมที่จะออกไปเป็น “วิศวกร” ที่มีคำสอนของพระราชบิดา เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็น แนวทางในการประกอบอาชีพ ซึ่งจะนำมาซึ่งความสุข ความสำเร็จในชีวิตดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนต่อไป

คุณพ่อ คุณแม่ และ ผู้ปกครองทุกท่านครับ ชาววิศวฯ ม.อ. ทุกคนพร้อม ที่จะร่วมแรง ร่วมใจ ในการที่จะ พัฒนาลูกหลานของท่าน จากนักศึกษาใหม่ ในวันนี้ให้ดีที่สุด เต็มกำลังความสามารถ เพื่อ ให้บุตรหลานของท่าน จบการศึกษาจากที่นี่ไปอย่างมีคุณภาพและเป็นคนดีของสังคม ตามที่คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครองทุกท่านอยากให้เป็นต่อไป

แต่...ก็มีสิ่งที่ทางคณะวิศวฯ ม.อ. จะต้องขอจาก คุณพ่อ คุณแม่ และ ผู้ปกครองทุกท่าน คือ ขอให้ท่านได้ ร่วมกัน ดูแล ใส่ใจ และ ให้กำลังใจ บุตรหลานของท่าน เพื่อเขาจะได้ก้าวผ่านอุปสรรค ที่อาจจะมี หรือ เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ให้เขามีความมุ่งมั่น มีความพยายาม ความ ทุ่มเท ให้กับการเรียน และ การทำกิจกรรม ตลอดระยะเวลาของการเป็นนักศึกษาอย่างเต็มที่ ต้องเรียนว่า ถึงแม้ว่า นักศึกษาจะผ่านจากวัยนักเรียนมาเป็นนักศึกษา แต่ กำลังใจ การดูแลเอาใจใส่ ของคุณพ่อ คุณแม่ และ ผู้ปกครอง ก็ยังคงเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะส่งผลต่อความสำเร็จของบุตรหลานของท่านไม่น้อยไปกว่าบทบาทของ สถานศึกษา และตัวนักศึกษา เลยนะครับ

สำหรับ นักศึกษา นั้น เราคงมีโอกาสได้ คุยกันอีกๆ ในหลายๆ ครั้ง ในหลายๆ โอกาส แต่สิ่งที่จะขอฝากไว้ในวันนี้ นอกจากจะเป็นเน้นย้ำกับนักศึกษาใหม่ทุกคนให้ยึดมั่นใน คำสอนของพระราชบิดาแล้ว สิ่งที่อยากจะให้เป็น แนวทาง ในการดำรงชีวิตเพิ่มเติม เมื่อเราเข้าอยู่ในครอบครัว วิศวฯ ม.อ. ก็คือ “ค่านิยมของคณะวิศวกรรมศาสตร์” ครับ

ค่านิยม คือ สิ่งที่เราต้องร่วมกันสร้างให้เกิดขึ้น เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เราต้องการ ซึ่ง ถ้าเรามีค่านิยมในทางที่ดี เราก็จะนำพาตัวเราเองไปในทางที่ดี และ ก็จะประสบความสำเร็จในชีวิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต้องการให้ประชาคมวิศวฯ ทุกภาคส่วนรวมทั้งนักศึกษาใหม่ และนักศึกษาปัจจุบันทุกคน มีพฤติกรรม มีการปฏิบัติตน ที่สอดคล้องกับค่านิยมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเราใช้คำย่อ สั้นๆว่า PSU

เมื่อ P คือ Professionalism : คือ การ ใฝ่รู้ เสาะหาวิชา สร้างสมปัญญา, ถูกต้อง มีมาตรฐาน และรวดเร็ว, มุ่งมั่น ทุ่มเท และมีจิตสาธารณะ
S คือ Social responsibility : คือการ เป็นที่พึ่งและชี้นำสังคม, แลกเปลี่ยนและแบ่งบัน, บ่มเพาะคนดีสู่สังคม และ
U คือ Unity: คือ การมีความรักและสำนึกร่วมเป็นหนึ่งขององค์กร, ผลักดันองค์กรสู่เป้าหมายร่วม, ร่วมกันทำงานด้วยความเต็มใจ เสียสละ และอดทน

ถ้านักศึกษาใหม่ ทุกคน ยึดมั่นในคำสอนของพระราชบิดา และ ได้มีการปฏิบัติตน ประพฤติตน หรือมีพฤติกรรม ที่สอดคล้องกับค่านิยม PSU อย่างที่กล่าวไปแล้ว ก็น่าจะนำพาพวกเราทุกคนไปสู่ความสำเร็จในการศึกษา และ การประกอบอาชีพในอนาคตได้ รวมทั้งพวกเราทุกคนก็จะได้ร่วมกันนำพาองค์กรของเราคือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อันเป็นสถานที่ให้การศึกษาแก่พวกเราทุกคนให้มีความเจริญก้าวหน้าไปพร้อมๆ กับเราทุกคนด้วยครับ

เนื่องจาก มีเวลาไม่มากนัก กระผมจึงขอเรียนสิ่งต่างๆ กับ นักศึกษาใหม่ และ ผู้ปกครอง ไว้เพียงเท่านี้ แต่สิ่งที่จะมีและผูกพันกันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป คือ ทั้ง สามภาคส่วนที่สำคัญๆ คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา และ ผู้ปกครองทุกท่าน เราจะต้องร่วมมือกันอย่างเต็มที่เพื่อพัฒนา นักศึกษาใหม่ในวันนี้ ให้จบการศึกษาออกไปเป็น วิศวกร ที่ดี โดยทางคณะวิศวฯ ม.อ. ของเรายินดีรับฟัง ข้อเสนอแนะจากคุณพ่อ คุณแม่ และ ผู้ปกครอง รวมทั้งนักศึกษาในทุกเรื่องครับ  

ถ้าเราได้ร่วมกันทำงานอย่างเต็มที่ตั้งแต่วันนี้ กระผม เชื่อว่า อีก 4 ปี ข้างหน้า นักศึกษาใหม่ที่นั่งอยู่ในสถานที่นี้ในวันนี้ทุกคน จะกลับเข้ามาในห้องนี้ใหม่อีกครั้ง แต่จะกลับเข้ามาในชุดครุย เพื่อรับปริญญาแทน ชุดนักศึกษา อย่างแน่นอนครับ

สุดท้ายนี้ กระผมขออำนาจของพระราชบิดา พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ พระบรมราชินีนาถ จงดลบันดาลให้นักศึกษาใหม่ทุกคน จงมีสติปัญญา ที่หลักแหลม มีกำลังใจ มีกำลังกาย ที่เข้มแข็ง และขอให้ทุกคน ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ด้วยความมานะ พยายาม และ สามารถจบการศึกษาจากสถาบันที่มีคุณภาพและมีเกียรติแห่งนี้ ออกไปเป็นคนดีของสังคม ทุกคนครับ

ขอบคุณและสวัสดีครับ

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 29 พฤษภาคม 2556 05:12 แก้ไข: 29 พฤษภาคม 2556 08:45 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ประทับใจข้อความมากๆ ค่ะ "คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีนโยบายที่จะหล่อหลอม สอน อบรม บ่มเพาะ นักศึกษาของเราให้เป็น “คนดี” มากกว่าที่จะเป็น “คนเก่ง” โดยมีการสอนด้านวิชาการ ควบคู่ไปกับการให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการดำเนินการกิจกรรมต่างๆ และเน้นย้ำให้นักศึกษาทุกคนยึดมั่นใน พระราชปณิธาน หรือ คำสอนของพระราชบิดา ที่ว่า “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นกิจที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง “ ซึ่งนักศึกษาใหม่ทุกคนต้องไม่ลืมว่า ได้ปฏิญาณตนและพร้อมที่จะน้อมนำเอาคำสอนของพระราชบิดามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตในขณะที่ศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งนี้ กระผมจึงเชื่อว่าอีก 4 ปี นับจากนี้ไป คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครองทุกท่าน จะได้เห็น บุตรหลานของท่าน เป็น “ คนดี ที่ มีความรู้” พร้อมที่จะออกไปเป็น “วิศวกร” ที่มีคำสอนของพระราชบิดา เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็น แนวทางในการประกอบอาชีพ ซึ่งจะนำมาซึ่งความสุข ความสำเร็จในชีวิตดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนต่อไป.

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 100.24.122.117
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ