นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
Ico64
รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

อ่าน: 1470
ความเห็น: 1

สิ่งดีๆ ของ วิศวฯ ม.อ. ที่เราควรภูมิใจและบอกต่อ ตอนที่ 1

คะแนนต่ำสุดของการสอบ Admission ของวิศวฯ ม.อ. สูงขึ้นมากกว่า 10% ในขณะที่ด้านบัณฑิตศึกษามีนักศึกษา ป.เอก จบมากถึง 21 คน

สายตรงคณบดี : สิ่งดีๆ ของ วิศวฯ ม.อ. ที่เราควรภูมิใจและบอกต่อ ตอนที่ 1

เรียน ประชาคมวิศวฯ ม.อ. ทุกท่าน

ช่วงนี้เป็นช่วงที่ชาววิศวฯ ม.อ. ทุกท่านจะได้ต้อนรับนักศึกษาใหม่ทั้งในระดับปริญญาตรี และในระดับบัณฑิตศึกษาและ ในขณะเดียวกันก็จะมีนักศึกษาในระดับต่างๆ โดยเฉพาะในระดับบัณฑิตศึกษาที่ทยอยสอบวิทยานิพนธ์เพื่อจบการศึกษาไปจากคณะวิศวฯ ม.อ. ของเราครับ

กระผมได้รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และ การจบการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่เห็นว่าเป็นข่าวดีที่อยากจะนำมาเรียนให้กับประชาคมวิศวฯ ได้รับทราบเพื่อเราจะได้ภูมิใจร่วมกัน และช่วยกันบอกต่อข่าวดีๆ เหล่านี้ออกไปในวงกว้างโดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

1. การรับนักศึกษาปริญญาตรี: มีประเด็นที่เด่นๆ คือ

ประเด็นที่ 1 : ครั้งแรกในรอบหลายๆ ปี

เป็นครั้งแรกที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ของเรา สามารถรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีโดยวิธีการรับตรงได้เกินเป้าหมายทำให้สามารถลดจำนวนรับในระบบ Admission ลง

ประเด็นที่ 2: คะแนนต่ำสุด ของ Admission เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

คะแนนต่ำสุดของนักศึกษาที่สอบเข้าคณะวิศวฯ ม.อ. ปี นี้ ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษาก่อนหน้านี้ในรูปของร้อยละของคะแนนต่ำสุดในปีการศึกษา 2553, 2554, 2555 และ 2556 ซึ่งมีค่าเป็น 44.19, 45.52, 46.15 และ 54.02 ตามลำดับ แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าการดำเนินการรับนักศึกษาเชิงรุก รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ การ road show และการสร้างผลงาน การสร้างชื่อชื่อเสียงด้วยผลงานของนักศึกษา และของอาจารย์ที่มีมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้นักเรียน ผู้ปกครอง รู้จักและยอมรับในคณะวิศวฯ ม.อ.มากขึ้น การที่คณะของเรามีคะแนนต่ำสุดสูงขึ้นจะเป็นผลดีต่อการรับนักศึกษาในปีต่อๆ ไปครับ

2. การจบการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาเอก

ในปีการศึกษา 2555 นี้ มีนักศึกษาปริญญาเอก ที่สอบผ่านรายวิชาวิทยานิพนธ์ และ ส่งเล่มวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้วมีจำนวน 21 คน ซึ่งถือได้ว่าเป็นจำนวนที่สูงมาก จำนวนผู้จบการศึกษาในระดับปริญญาเอกเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญเป็นตัวชี้วัดสากลที่แสดงถึงคุณภาพของอาจารย์ หลักสูตร และ สถาบันการศึกษานั้นได้เป็นอย่างดีครับ

จากผลที่คะแนนต่ำสุดของการสอบเข้าวิศวฯ ม.อ. ผ่านระบบ Admission ที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในปีนี้ และ จากการที่เรามีจำนวนนักศึกษาปริญญาเอกที่จบการศึกษาจากสถาบันของเราเพิ่มมากขึ้นในทุกปี และเป็นจำนวนมากในปีนี้นั้น จะถูกใช้เป็นข้อมูลประกอบการเลือกเข้าศึกษาต่อของนักเรียน นักศึกษา หรือของผู้ปกครอง ซึ่งน่าจะช่วยให้คุณภาพแรกเข้าของนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี และ ในระดับบัณฑิตศึกษา ของวิศวฯ ม.อ. ในอนาคตดีขึ้นและเป็นไปในทิศทางที่ตรงกับความต้องการของเรานะครับ

สุดท้ายของสายตรงคณบดีในครั้งนี้ กระผมถือโอกาสนี้ฝากประชาคมวิศวฯ ช่วยกันกระจายข่าวดีๆ เหล่านี้ออกไปสู่สังคมทั้งภายในและภายนอกนะครับ และขอขอบคุณประชาคมวิศวฯ ม.อ. ทุกภาคส่วนที่ได้ช่วยกันสร้างสิ่งดีๆ เหล่านี้ให้เกิดขึ้นกับคณะวิศวฯ ม.อ.ของเรานะครับ และเชื่อว่าถ้าคณะวิศวฯ ม.อ. ของเรายังสามารถดำเนินการได้ในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องต่อไป การที่เราจะช่วยกันยกระดับคณะวิศวฯ ม.อ. ของเราให้เป็นที่รู้จักและให้เป็นที่ยอมรับของสังคมให้มากขึ้นและอย่างต่อเนื่องนั้นก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยากครับ

ขอบคุณครับ
อ.จรัญ

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 25 พฤษภาคม 2556 17:12 แก้ไข: 25 พฤษภาคม 2556 17:12 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 pompom, Ico24 คนธรรมดา, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

เป็นสิ่งที่น่าชื่มชมมากๆ ค่ะ เป็นกำลังใจให้คณะวิศวฯ ม.อ. ของเราต่อไปค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.239.150.57
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ