นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
Ico64
รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

อ่าน: 1576
ความเห็น: 3

สายตรงคณบดี: Mission Complete: อีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของ วิศวฯ ม.อ.

คุณภาพ คือ ภาพของเรา

สายตรงคณบดี : Mission Complete: อีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของ วิศวฯ ม.อ.

เรียน ประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน

สายตรงคณบดีครั้งที่ 2 ของเดือน พ.ค. 56 นี้ กระผมขอนำเรียนเรื่องดีๆ ที่บุคลากรจากวิศวฯ ม.อ. ของเรา ได้ร่วมกันสร้างเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. และ สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาคมวิศวฯ ม.อ. น่าจะได้รับทราบและร่วมภูมิใจในความสำเร็จในครั้งนี้ร่วมกัน โดยมีรายละเอียดที่จะเล่าสื่อสารให้ทุกท่านได้รับทราบดังนี้ครับ

ในช่วงวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2556 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ในฐานะประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยสมัยที่ 35 และบุคลากรจากคณะ ที่ประกอบไปด้วย กรรมการจัดการสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย อนุกรรมการจัดการสภาคณบดีฝ่ายต่างๆ และ คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติวิศวศึกษาครั้งที่ 11 ได้ร่วมกันจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 35 และร่วมกันจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติวิศวศึกษา ครั้งที่ 11ที่ โรงแรมภูเก็ตเกรซแลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้เสร็จสิ้นลงและประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมครับ

สิ่งที่จะอยู่กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ของเราตลอดไปคือประวัติศาสตร์ของคณะที่ได้เข้ามาทำงานในระดับชาติในครั้งนี้ และความทรงจำดีๆ ความประทับใจ คำขอบคุณและคำชื่นชมมากมายจากท่านคณบดี อาจารย์ และบุคลากรจากสถาบันต่างๆ ที่ชื่นชมในศักยภาพ และ ความสามารถของวิศวฯ ม.อ. ซึ่งมีทั้งในเรื่องของผลการดำเนินงานของสภาคณบดีในรอบ 1 ปี ที่วิศวฯ ม.อ. ของเราได้เข้าไปสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย จนเป็นที่ยอมรับของทุกสถาบัน และในเรื่องของการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติวิศวศึกษา ครั้ง ที่ 11 ที่ทีมงานของ วิศวฯ ม.อ. ที่มีรองธนิยา เป็นหัวหน้าทีมได้ร่วมกันจัดการทุกอย่างได้อย่างดีเยี่ยม เป็นที่ชื่นชมเป็นที่ยอมรับในความทุ่มเท ในความเป็นมืออาชีพ และการมีจิตบริการของทีมงานทุกคนครับ

คณบดีหลายๆ ท่านบอกว่าถ้าให้ประเมินการดำเนินการของคณะวิศวฯ ม.อ. ในเรื่องของสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยและในการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้นั้น เราทำได้สมบูรณ์แบบไม่มีที่ติครับ ซึ่งคำชื่นชม คำขอบคุณเหล่านี้ มีทั้งที่ได้กล่าวกับกระผมโดยตรงและกล่าวขอบคุณ และชื่นชมคณะวิศวฯ ของเราผ่านบุคลากรที่เป็นทีมงานในการจัดงานในครั้งนี้ด้วยครับ

การทำงานอย่างมีคุณภาพของทีมงานทุกคน สะท้อน ออกมาเป็นภาพของวิศวฯ ม.อ. ของเราซึ่งเป็นภาพที่ดี เป็นที่ชื่นชม เป็นที่ยอมรับของทุกสถาบัน เป็นการยกระดับวิศวฯ ม.อ ของเราให้เป็นที่รู้จักได้เป็นอย่างดีครับ และกระผมเชื่อว่าคุณภาพของวิศวฯ ม.อ. ก็จะเป็นภาพที่ทุกๆ สถาบันจะรับรู้และยอมรับในสถาบันของเราไปอีกนานครับ

กระผมจึงถือโอกาสนี้ ขอขอบคุณ ทีมงาน ทุกๆ ท่าน จากทุกภาคส่วนที่ช่วยกันทำงานที่เป็นภารกิจระดับประเทศในครั้งนี้ให้สำเร็จลงได้อย่างยอดเยี่ยมครับ

และเมื่อพิจารณาในภาพรวมแล้ว กระผมขอเรียนว่าการดำเนินการของวิศวฯ ม.อ.ในฐานะประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยสมัยที่ 35 นั้นทุกๆ ท่านได้ร่วมกันดำเนินการที่สอดคล้องกับค่านิยม ของคณะวิศวฯ ของเราคือ PSU โดยได้ดำเนินการต่างๆ ดังนี้

1. ได้ดำเนินการเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยอย่างมืออาชีพ (Professional, P)

2. การทำงานระดับชาตินี้ถือว่าเป็นการร่วมรับผิดชอบต่อสังคมไทย (Social Responsibility, S) และ

3.การทำงานใหญ่ระดับชาติในครั้งนี้ บุคลากรของเราได้รวมพลังกันอย่างเหนียวแน่นจากหลายๆหน่วยงานทั้งจากคณะและภาควิชาต่างๆ แสดงถึงความเป็น Unity (U) ของบุคลากร ครับ

สุดท้ายของสายตรงคณบดีในครั้งนี้ กระผมใคร่ขอให้ทีมงาน กรรมการจัดการสภาคณบดี อนุกรรมการจัดการสภาคณบดีและคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการวิศวศึกษา และชาววิศวฯ ม.อ. ทุกท่านได้เก็บความรู้สึกดีๆ ที่เราได้ร่วมกันทำกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคมและประเทศชาติในครั้งนี้ ไว้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำสิ่งดีๆ เพื่อพัฒนาองค์กร สังคม ประเทศชาติและตัวเราเองในโอกาสต่อๆ ไปนะครับ

ขอบคุณครับ
อ.จรัญ

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 11 พฤษภาคม 2556 21:12 แก้ไข: 11 พฤษภาคม 2556 21:12 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ทดแทน, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ขอชื่นชม ด้วยคนครับ

Ico48
jamjam [IP: 172.31.135.105]
13 พฤษภาคม 2556 13:00
#87681

ขอแสดงความยินดี ขอชื่นชมกับความของท่านคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และทีมบริหารงานและทีมบุคลากรทุกท่านค่ะ

ขอขอบคุณคณบดีคณะวิศวฯ และทีมบริหารคณะวิศวฯ ที่มีความตั้งใจในการทำงานเพื่อคณะฯ และสร้างชื่อเสียงระดับประเทศ และระดับนานาชาติในครั้งนี้ ในฐานะเป็นบุคลากรของคณะวิศวฯ ม.อ. มีความภาคภูมิใจและรักคณะวิศวฯ ของเรามากขึ้นทุกวันค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 100.24.122.117
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ