นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
Ico64
รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

อ่าน: 1444
ความเห็น: 0

เรื่องเล่าจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 16 ก.พ. 2556

อาจารย์วิศวฯ ม.อ. ได้รับรางวัลระดับประเทศ ต่อเนื่อง

สายตรงคณบดี : เรื่องเล่าจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556

เรียน ประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2556 ได้พิจารณาวาระต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ของเรา ที่ขอนำสื่อสารให้กับประชาคมวิศวฯ ได้รับทราบดังนี้ครับ

1. บุคลการวิศวฯ ได้รับรางวัลระดับชาติ

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ได้รับทราบและแสดงความยินดีกับ อาจารย์/บุคลากร ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ได้รับรางวัลต่างๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติหลายรางวัล ซึ่งมีบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ของเราได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้

1.1. รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2555

วิทยานิพนธ์เรื่อง “การสื่อสารยามวิกฤติในระบบเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย” โดย ดร.เพ็ชรัตน์ สุริยะไชย ได้รับรางวัลระดับดี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์  

1.2. รางวัลโครงการค่ายนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2556  

ผลงานเรื่อง “ระบบผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่องจากน้ำมันปาล์มดิบชนิดกรดไขมันอิสระสูงด้วยคลื่นอัลตราโซนิค” โดย รองศาสตราจารย์กำพล ประทีปชัยกูร สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา กลุ่มเรื่องที่ 2 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และพลังงานทางเลือก  

1.3. รางวัล Special Prize

เป็นรางวัลที่คัดเลือกจากคูหานิทรรศการของหน่วยงาน/บุคคลที่จัดแสดงนิทรรศการ 7 ด้านในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2556 โดยบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศด้านเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม จากการนำเสนอผลงานวิจัย 2 เรื่อง ประกอบด้วย  

ผลงานเรื่อง : ระบบตรวจสอบวิเคราะห์ป้ายทะเบียนรถยนต์ เพื่อรักษาความปลอดภัย   โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม สุวรรณวร

ผลงานเรื่อง : การเพิ่มประสิทธิภาพของแม่พิมพ์เซรามิกแก้วสำหรับขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยางแบบจุ่ม โดย รองศาสตาตราจารย์ ดร.เล็ก สีคง  

1.4. ใบประกาศเกียรติคุณโครงการ “วิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ” จากจากคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา

ผลงานเรื่อง “วงจรรวมพลังงานคลื่นสำหรับระบบสื่อสารเคลื่อนที่อนาคต” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ของคณะวิศวฯ ทุกท่านที่ได้รับรางวัลระดับประเทศข้างต้นด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง และ ขอขอบคุณอาจารย์ ทีมงาน และ ภาควิชา/หน่วยงาน ต้นสังกัดของอาจารย์ทุกๆ ท่านที่ได้ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพจนเป็นที่ยอมรับระดับประเทศในครั้งนี้ครับ  

2. การพิจารณาอนุมัติการต่อเวลาราชการของผู้เกษียณอายุราชการ  

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย อนุมัติ การต่ออายุเวลาราชการของผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 6 ราย ซึ่งมีคุณสมบัติคือต้องมีผลงานวิจัยต่อเนื่อง และ บุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับการต่ออายุเวลาราชการของผู้เกษียณอายุราชการ 1 ราย คือ รศ.กำพล ประทีบชัยกูร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ กำพล ประทีปชัยกูร มา ณ.โอกาสนี้ และ เชื่อมั่นว่า ท่าน รศ.กำพล ก็จะเป็นกำลังสำคัญในการที่จะสร้างผลงานวิจัย ที่มีคุณภาพ และเป็นกำลังสำคัญในการผลิตบัณฑิต และกำลังคนเพื่อออกไปรับใช้สังคมประเทศต่อไป

ในเรื่องเล่าจากที่ประชุมมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ ที่ประชุมยังได้เห็นชอบเรื่องสำคัญๆ ที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการบริหารมหาวิทยาลัยคือ เรื่องสภาวิทยาเขต และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนคือ เรื่องนโยบายการศึกษาระดับปริญญาตรี และเรื่องระเบียบการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และเรื่องเกี่ยวกับสรรหาคณบดีคณะวิศฯ โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้เสนอชื่อและเห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการที่จะสรรหาคณบดีคณะวิศวฯ แล้ว ซึ่งกระผมจะนำประเด็นต่างๆ เหล่านี้มาสื่อสารให้กับประชาคมวิศวฯ ได้รับทราบในโอกาสต่อไปนะครับ

ขอบคุณครับ
อ.จรัญ

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 16 กุมภาพันธ์ 2556 14:34 แก้ไข: 16 กุมภาพันธ์ 2556 22:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ทดแทน, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.186.91
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ