นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
Ico64
รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

อ่าน: 6834
ความเห็น: 1

โอวาทในโอกาสปัจฉิมนิเทศ นักศึกษา 1 ก.พ. 2556 ณ. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และ พื้นฐานที่ดีจากการที่เป็นลูกพระบิดา จะส่งให้นักศึกษา ประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งในปัจจุบันและอนาคต

สายตรงคณบดี: โอวาทในโอกาสปัจฉิมนิเทศ นักศึกษา 1 ก.พ.2556 ณ. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เรียน ประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน

เมื่อวานนี้ ( 1 ก.พ. 2556) ที่คณะวิศวฯ ของเรามีกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ซึ่งในปีนี้มีรูปแบบที่มีพัฒนาการไปจากทุกปีที่ผ่านมาคือ เป็นการจัดกิจกรรมภายในคณะที่เน้นสาระจากการบรรยายโดยวิทยากร ที่มาให้ข้อคิด ความรู้ ต่างๆ เป็นโค้งสุดท้ายก่อนที่ทุกคนจะจบการศึกษาออกไป และเปลี่ยนจากการใช้งบประมาณการจัดเลี้ยงนักศึกษา มาเป็นของขวัญ/ของที่ระลึกให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม และสร้างความผูกพันระหว่างอาจารย์/คณะ/ภาควิชากับนักศึกษาโดยการผูกข้อมือและให้โอวาท อวยพร ให้กับนักศึกษาของเรา ซึ่งเป็นบรรยากาศที่ดี ที่อบอุ่น และเป็นแนวทางที่ดีสำหรับการจัดกิจกรรมนี้ในปีต่อๆ ไปได้ครับ

ในโอกาสนี้ คณบดีได้ให้โอวาทแก่นักศึกษาที่จะจบการศึกษาในครั้งนี้ โดยชี้ให้เห็นว่า การดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย เป็นเพียง “การดำเนินชีวิตขนาดต้นแบบ” หรือ “การดำเนินชีวิตจำลอง” และเน้นให้นักศึกษาต้องเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และใช้พื้นฐานการเป็นคนดีตามแนวทางพระราชปณิธานของพระราชบิดาในการขยายสเกลชีวิต จาก “การดำเนินชีวิตขนาดต้นแบบ” หรือ “การดำเนินชีวิตจำลอง” ไปสู่การดำเนินชีวิตจริงในสังคม โดยมีรายละเอียดที่กระผมได้ให้ข้อคิดหรือโอวาทแก่นักศึกษาเนื่องในโอกาสปัจฉิมนิเทศในปีนี้ดังนี้ครับ

 “ช่วงระยะเวลา 4 ปี ที่เราทุกคนได้เข้ามาศึกษา หาความรู้ และ พัฒนาตนเองทั้งในด้านวิชาการ และ ด้านการใช้ชีวิตในสังคมมหาวิทยาลัยนั้น ถึงปัจจุบัน ผมก็เชื่อมั่นว่า พวกเราทุกคน ก็มีความพร้อมในทั้งสองด้านนี้ ไม่ด้อยไปกว่า ผู้ที่กำลังจะจบการศึกษาจากสถาบันอื่นๆ พร้อมๆ กับเรา เพราะการศึกษา การเรียนรู้ การใช้ชีวิต ในมหาวิทยาลัยนั้นเป็นเพียงการเรียนรู้ การใช้ชีวิต ในขั้นพื้นฐาน ถ้าจะเทียบกับคำพูดที่ใกล้เคียงกับทางวิศวกรรมของเราก็คือ การดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัยเป็นระยะเวลา 4 ปีนั้น เป็น การดำเนินชีวิตจำลอง หรือ การดำเนินชีวิตในระดับห้องปฏิบัติการ หรือ การดำเนินชีวิตขนาดต้นแบบ ที่มีเงื่อนไข ปัจจัยที่เกี่ยวข้องไม่มากนัก และมักจะเป็นปัจจัยที่กำหนด มีกฎเกณฑ์ และมีแนวทางในการหาผลเฉลยไว้ให้แล้ว

แต่หลังจากนี้ เมื่อพวกเราทุกคนจบจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แห่งนี้ไปแล้ว เราทุกคนจะต้องขยายสเกล ขยายขนาดของการดำเนินชีวิตของเราไปสู่ การดำเนินชีวิตจริง ถ้าจะให้เห็นภาพในทางวิศวกรรมคือ การขยายจากการดำเนินชีวิต ขนาดต้นแบบ ขนาดแบบจำลอง หรือขนาดห้องปฏิบัติการ ไปสู่ ของจริง ขนาดอุตสาหกรรม เป็นต้น ซึ่งจะมีปัจจัย เงื่อนไข ที่แตกต่างไปจาก ปัจจัย และเงื่อนไขของชีวิตจำลองที่เราเป็นอยู่ในทุกวันนี้อย่างมาก เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่จะขอฝากพวกเราไว้ในช่วงเวลาสั้นๆนี้ คือ เราทุกคนต้องตระหนักอยู่ตลอดเวลา ว่า แม้เราจะสำเร็จการศึกษาไปจากมหาวิทยาลัยแล้วแต่เราทุกคนต้องเรียนรู้และต้องพัฒนาตัวเราเองในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่องต่อไป อย่าหยุดการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง เพราะถ้าเมื่อไหร่เราหยุดการเรียนรู้ หยุดการพัฒนาก็เท่ากับว่า เรากำลังก้าวถอยหลัง และเราก็ไม่สามารถที่จะอยู่อย่างประสบความสำเร็จในสังคมที่เป็นจริงอย่างทุกวันนี้และในอนาคตได้ครับ

ส่วนการที่เราจะไปเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างไรนั้น ต้องเรียนว่า ในปัจจุบันนั้น มีตัวช่วยมากมาย องค์กรทุกองค์กร เน้นการพัฒนา การสร้างคนดี ที่มีคุณภาพ เพื่อทำงานกับองค์กรของเขา แต่ละองค์กร/หน่วยงาน ก็จะมีเครื่องมือ เทคนิค เทคโนโลยี และวิธีการ ต่างๆ มากมายที่นำมาใช้เพื่อพัฒนาบุคลากรต่อยอดจากผู้ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเพื่อให้ได้บุคลากรที่ความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรหรือหน่วยงานนั้นๆ

สิ่งที่เราต้องมีคือ เราต้องเปิดใจ ต้อง พร้อมที่จะเรียนรู้ พร้อมที่ปรับตัว และ พร้อมที่รับสิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา แล้วกระผมก็เชื่อว่า อนาคตของพวกเราทุกคนก็จะเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในการดำรงชีวิต

การพัฒนาตนเองหลังจากจบการศึกษาไปจากมหาวิทยาลัยนั้นนอกจากเราจะต้องจะศึกษาพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีหรือทางด้านเทคนิควิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานของเราโดยตรงแล้ว พร้อมๆ กันนั้นเราต้องพัฒนาตนเองในด้านดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมด้วย และถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะในปัจจุบัน องค์กรต่างๆ ต้องการ "คนดี" มากกว่า "คนเก่ง" ครับ ซึ่งพวกเราเองมีพื้นฐานของการเป็นคนดี ที่เราทุกคน เป็น ลูกพระราชบิดา ที่ผ่านอบรมบ่มเพาะให้ยึดมั่นใน พระราชปณิธานของพระองค์ท่านเป็น แนวทางในการดำรงชีวิตที่ดีอยู่แล้ว ก็ขอให้พวกเรายึดมั่นในคำสอนของพระราชบิดา ที่ให้ ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ซึ่งถ้าเรายึดมั่นในสิ่งนี้ เราก็จะเป็นคนที่พื้นฐานชีวิตที่ดีที่จะสามารถพัฒนาตนเอง พัฒนาองค์กรที่เราอยู่ พัฒนาสังคมประเทศชาติโดยรวม เพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดินไทยของเราทุกคนได้ ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นเราก็จะเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างแท้จริงครับ

ประเด็นสุดท้ายที่จะฝากไว้กับ เราทุกคนก็คือ “บ้านต้นแบบของเรา”  ที่เราได้เข้ามาเรียนรู้ เข้ามาใช้ชีวิตต้นแบบอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งก็คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แห่งนี้ ซึ่งเป็นสถานที่ที่ได้สร้างชีวิตต้นแบบให้กับพวกเราทุกคนดังที่ได้กล่าวไปแล้ว ดังนั้นเมื่อเราเติบใหญ่เป็นผู้ที่มีกำลังที่สามารถใช้ชีวิตจริงได้อย่างมั่นคงแล้ว สิ่งที่อยากจะฝากไว้คืออย่าได้ลืม สถาบันแห่งนี้นะครับ ถ้ามีโอกาส ขอให้พวกเราได้ช่วยกันกลับมาเพื่อพัฒนา บ้านต้นแบบ หลังนี้ ให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้บ้านต้นแบบ แห่งนี้มีพลัง มีกำลัง ที่จะสร้าง ชีวิตต้นแบบ รุนต่อไป  สู่สังคมไทยอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่องตลอดไปครับ"

 

ที่กล่าวมาเป็นสาระสำคัญ ที่ได้ฝากไว้กับนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาในปีนี้ครับ และสุดท้ายนี้กระผมขอขอบคุณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ท่านวิทยากรจากทุกหน่วยงาน บุคลากรกลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและกิจการนักศึกษา และนักศึกษารุ่นน้องทุกชั้นปีที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมที่ดีที่เป็นที่ประทับใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในครั้งนี้ และ ขอขอบคุณทีมบริหารคณะฯ ภาควิชา และคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ร่วมกันผูกข้อมือ เพื่อ เป็นขวัญและกำลังใจแก่นักศึกษาและเป็นสัญญาแห่งความผูกพันระหว่างกันของ ครูกับศิษย์ และ คณะวิศวฯ กับนักศึกษาที่กำลังจะเป็นศิษย์เก่าของเราตลอดไป

ขอบคุณครับ
อ.จรัญ

หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 02 กุมภาพันธ์ 2556 14:56 แก้ไข: 02 กุมภาพันธ์ 2556 15:07 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 ทดแทน, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ชอบมากค่ะ สำหรับปัจฉิมโอวาทของอาจารย์ ขออนุญาตนำไปเป็นต้นแบบสำหรับใช้กับนศ.เทคนิคการแพทย์ด้วยนะคะ อาจารย์ให้ข้อคิดได้ครอบคลุมทุกมิติดีจังค่ะ 

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.186.91
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ