นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
Ico64
รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

อ่าน: 1445
ความเห็น: 0

ร่วมแรงร่วมใจต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครอง และขอบคุณคณะกรรมการ และประชาคมวิศวฯ ในการดำเนินการ และเตรียมการรับนักศึกษา สำหรับปีการศึกษา 2556

วิศวฯ ร่วมใจ ต้อนรับ นักศึกษาใหม่ในอนาคต

สายตรงคณบดี: ร่วมแรงร่วมใจต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครอง และขอบคุณคณะกรรมการ และประชาคมวิศวฯ ในการดำเนินการ และเตรียมการรับนักศึกษา สำหรับปีการศึกษา 2556

เรียน ประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน

วันจันทร์ ที่ 28 มกราคม 2556 เป็นวันสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตามโครงการสอบตรงของ ม.อ. ครับ ผมทราบจากที่ประชุมกรรมการประจำคณะ/และที่ประชุมทีมบริหาร ว่า ในวันดังกล่าวจะมีนักเรียนทั่วภาคใต้ มาสอบสัมภาษณ์ ที่คณะวิศวฯ ของเรา จำนวนประมาณ 600 คน ซึ่งเป็นจำนวนประมาณสองเท่าของจำนวนที่เราจะรับตามโครงการสอบตรงในครั้งนี้ครับ

กระผมจึงถือโอกาสนี้ ขอเรียนมายังประชาคมวิศวฯ ทุกภาคส่วน เพื่อรับทราบและจะได้ร่วมกันต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียน ทีจะมาสอบสัมภาษณ์ในวันจันทร์นี้ เราทุกคนจะได้ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดี มีน้ำใจ แสดงความใส่ใจ ความเอื้อเฟื้อ เข้าใจในความไม่สะดวกที่อาจจะเกิดขึ้น (เช่น ที่จอดรถ หรือความไม่สะดวกในเรื่องอื่นๆ) เพื่อร่วมกันต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองที่มาสัมภาษณ์ในวันที่ 28 มกราคมนี้ ซึ่งก็คือผู้ที่จะเข้ามาเป็นนักศึกษาในอนาคตของเราครับ ตามหลักการของ TQA นักเรียน และผู้ปกครอง ก็คือ ลูกค้า (Customer) คนสำคัญของเราครับ ซึ่งถ้าเราได้ร่วมกันสร้าง ความประทับใจในครั้งแรกที่เรียกว่า first impression ที่เขาได้เข้ามาสัมผัสกับคณะวิศวฯ ของเราก็จะเป็นปัจจัยที่นักเรียนและผู้ปกครองจะได้เห็นถึงความเอาใจใส่ ความตั้งใจ และความพร้อมที่คณะวิศวฯ ของเราจะดูแลนักเรียนในอีก 4 ปีที่เขาจะเข้ามาอยู่กับเราครับ ทั้งนักเรียนและผู้ปกครองก็จะสามารถใช้ก้าวแรกที่เขาได้เข้ามาสัมผัสวิศวฯ ม.อ. เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเข้าศึกษาของเขาได้ครับ ดังนั้นเรามาช่วยคนคนละนิด ตามโอกาส หน้าที่ ที่ทุกท่านมี สร้างความประทับใจดีๆ ให้กับ นักเรียนและผู้ปกครองของนักเรียนร่วมกันในวันสอบสัมภาษณ์ของเขานะครับ

พร้อมนี้กระผมขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา ที่มีรองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน ผช.คณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นรองประธาน คุณเกศริน เฉิดฉิ้ม เป็นเลขานุการ และมีอาจารย์ รุ่นใหม่ ไฟแรง จากทุกภาควิชาร่วมกันทำงานเรื่องการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา การเดินทางไป Road Show แนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ของเราไปตามโรงเรียนต่างๆ ที่ได้ดำเนินการแบบเชิงรุก เข้าถึง และ เข้มแข็ง และมีการประชาสัมพันธ์เข้าถึงกลุ่มนักเรียนด้วยรูปแบบใหม่ๆ เช่น การนำผลงานของนักศึกษาและนักศึกษาไปนำเสนอผลงานและข้อมูลต่างๆที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถและศักยภาพของนักศึกษาในปัจจุบัน การประชาสัมพันธ์ผ่าน website ของกลุ่มวัยเรียน และอื่นๆ ส่งผลให้มีผู้มาสัมภาษณ์กับเราในครั้งนี้จำนวนมากครับ กระผมจึงขอถือโอกาสนี้ ขอบคุณ และ ชื่นชม ในความเสียสละ และทุ่มเท ของคณะกรรมการชุดนี้ และนักศึกษาที่มีส่วนช่วยเหลืองานของกรรมการชุดนี้ ทุกคน มา ณ.โอกาสนี้ด้วยครับ

คณะกรรมการดำเนินการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย
1. รศ.ดร. มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ ประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.แสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ รองประธานกรรมการ
3. ผศ.ดร. จรีรัตน์ สกุลรัตน์ กรรมการ
4. ดร.วิชัยรัตน์ แก้วเจือ กรรมการ
5. ดร.นันทพันธ์ นภัทรานันท์ กรรมการ
6. ดร.วฤทธิ์ วิชกูล กรรมการ
7. อาจารย์ วิฆเนศว์ ดำคง กรรมการ
8. ดร.ปัญญยศ ไชยกาฬ กรรมการ
9. อาจารย์ลัคน์สิริ ตรีรานุรัตน์ กรรมการ
10. อาจารย์ กุลภัสร์ ทองแก้ว กรรมการ
11. ดร.ณัฐวรรณ กลัดแก้ว กรรมการ
12. ดร. พรศิริ แก้วประดิษฐ์ กรรมการ
13. ดร. วิษณุ ราชเพชร กรรมการ
14. นางขัติยาภรณ์ เจริญวัฒน์อนันต์ กรรมการ
15. นางฐานิตา ลอยวิรัตน์ กรรมการ
16. นางสาวเกศริน เฉิดฉิ้ม กรรมการและเลขานุการ

สุดท้ายนี้ กระผมขอขอบคุณคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ จากทุกภาควิชา ที่จะต้องทำงานหนักในวันจันทร์นี้ครับ และขอบคุณบุคลากรของกลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและกิจการนักศึกษา และ หน่วยงานต่างๆ ที่ได้เตรียมการต้อนรับการมาสัมภาษณ์ของนักศึกษา และ ผู้ปกครองในวันที่ 28 มกราคมนี้ ไว้เป็นอย่างดีครับ

ขอบคุณครับ
อ.จรัญ

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 27 มกราคม 2556 08:44 แก้ไข: 27 มกราคม 2556 08:44 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.186.91
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ