นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
Ico64
รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

อ่าน: 1777
ความเห็น: 4

สายตรงคณบดี: องค์กรสัมพันธ์สำคัญอย่างไร

องค์กรสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในวิศวฯ ม.อ. ต่อสังคม

สายตรงคณบดี: องค์กรสัมพันธ์สำคัญอย่างไร

การสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรสู่สังคมในวงกว้าง เป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานในยุคที่ทุกคนสามารถสื่อสาร เข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส ข้อมูลข่าวสารขององค์กรที่ปรากฏออกไปภายนอกเป็นสิ่งที่หลายๆคน ในทุกระดับใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินศักยภาพขององค์ของเรา บุคคลภายนอก เช่น นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้ใช้บัณฑิต และบุคคลทั่วไป หรือ บุคลากรภายในองค์กร รวมทั้งนักศึกษาของเราทุกระดับ จะรู้จักและเข้าใจองค์กรของเราได้อย่างถูกต้อง เราต้องมีองค์กรสัมพันธ์ที่เข้มแข็ง และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพครับ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงจัดตั้ง หน่วยองค์กรสัมพันธ์ ขึ้นเป็นการภายในคณะ โดยมีบทบาทในการสื่อสารองค์กรทั้งภายในและภายนอก

การสื่อสารภายในองค์กร

เป็นสิ่งสำคัญ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทั้งองค์กรได้รับทราบสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรของเราทั้งในส่วนของนโยบาย การดำเนินการ การมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างแรงบัลดาลใจ การเชิดชู ชื่นชมในความสำเร็จของหน่วยงานและบุคลากร รวมทั้งเรื่องราวอื่นๆ ที่บุคลากรควรได้รับรู้รับทราบเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันทั่วทั้งองค์กร

การสื่อสารภายนอกองค์กร

เป็นการนำพาองค์กรไปสู่สังคมในวงกว้างแบบมีเป้าหมาย เพื่อให้ หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ได้รับทราบ รู้จัก องค์กรของเราในแง่มุมต่างๆ เช่น ข้อมูลข่าวสารขององค์กร ภาระหน้าที่ บทบาทขององค์กรแห่งนี้ที่มีต่อสังคมและสื่อสารสิ่งดีๆ ที่องค์กรของเราดำเนินการเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ออกไปให้สังคมได้รับทราบ เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และสร้างความเชื่อมั่นความศรัทธาของสังคมต่อคณะวิศวฯ ของเรา รวมทั้งการแสวงหาความร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ ในการปฏิบัติภารกิจที่เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยใช้ศักยภาพของแต่ละองค์กรร่วมกัน ในลักษณะที่ทุกองค์กร ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ประโยชน์ร่วมกัน โดยมีประโยชน์ของส่วนรวมเป็นเป้าหมายร่วม

จากการที่คณะมีหน่วยองค์กรสัมพันธ์ ขึ้นมานั้น ทางคณะมีความคาดหวังว่า บุคลากรภายในองค์กร และ องค์กรภายนอกจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อย่างมีระบบและนำไปสู่การทำงานร่วมกันทั้งภายในองค์กรและระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับองค์กรภายนอกอย่างเข้มแข็ง จึงขอถือโอกาสนี้เรียนแจ้งมายังประชาคมวิศวฯ ทุกท่านเพื่อจะได้ช่วยกันสื่อสารข่าวสาร/กิจกรรม/โครงการต่างๆ ที่หน่วยงาน/บุคลากร มี ไปยังองค์กรสัมพันธ์ได้ตลอดเวลานะครับ

คณะวิศวฯ จะก้าวหน้า ถ้าทุกคนมีจิตสำนึกของการเป็นเจ้าขององค์กรแห่งนี้โดยการช่วยประชาสัมพันธ์สิ่งดีๆ ขององค์กรให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบครับ

ขอบคุณครับ
อ.จรัญ

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 07 สิงหาคม 2555 06:21 แก้ไข: 07 สิงหาคม 2555 06:22 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Thaniya KAOSOL, Ico24 little aun, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
ปรัชญา [IP: 172.31.3.242]
07 สิงหาคม 2555 08:34
#79539

องค์กรเป็นของทุกคน ต้องช่วยกันนำพาสิ่งดี ๆ ประชาสัมพันธ์ สื่อสาร สร้างความเข้าใจ เพื่อเป้าหมายร่วมกัน

Ico48
ขัติยาภรณ์ [IP: 172.31.16.153]
07 August 2012 08:51
#79542

หน่วยองค์กรสัมพันธ์พร้อมทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อเป้ามายขององค์กรค่ะ

Ico48
จิรา แก้วประดับ [IP: 172.31.135.237]
07 สิงหาคม 2555 09:37
#79544

นอกจากทำงานเพื่อองค์กรของตนเอง ควรสละเวลาส่วนตัวทำงานเพื่อสังคม สังคมของเราจะได้อยู่เย็นเป็นสุข

ได้เห็นถึงความมุ่งมั่นการพัฒนาคณะฯ ของผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการให้ความสำคัญของ "องค์กรสัมพันธ์" ซึ่งมีความสำคัญต่อการสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดีของคณะวิศวฯ สู่สังคมในวงกว้าง เพื่อให้บุคคลภายนอกคณะวิศวฯ (นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้ใช้บัณฑิต บุคคลทั่วไป) และบุคลากรภายในคณะวิศวฯ และนักศึกษาของคณะฯ ทุกระดับ ซึ่งเป็นแนวคิดที่ดีในการบริหารงานคณะวิศวฯ ในการผลักดันและขับเคลื่อนคณะวิศวฯ ตลอดเวลา ทั้งนี้ขอเป็นกำลังใจให้กับทีมบริหารคณะวิศวฯ และทีมงานของคณะวิศวฯ ทุกท่านด้วยนะค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.185.54
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ