นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
Ico64
รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

อ่าน: 3221
ความเห็น: 6

ชาววิศวฯ ม.อ. ร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับคณะ ในงานคืนสู่เหย้า วิศวฯ ดงยาง 16 มิถุนายน 2555

ครบรอบ 45 ปี ชาว วิศวฯ ม.อ. ร่วมใจ สร้างความยิ่งใหญ่และความประทับใจให้กับศิษย์เก่า ในงานคืนสู่เหย้า

ชาววิศวฯ ม.อ. ร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับคณะ ในงานคืนสู่เหย้าชาว    วิศวฯ ดงยาง 16 มิถุนายน 2555

เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน

ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับงานอันยิ่งใหญ่ ของเราชาววิศวฯ ม.อ. คือ“วันคืนสู่เหย้า วิศวฯ ดงยางคืนถิ่น”เนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผมขอแสดงความยินดี และชื่นชมการจัดงานคืนสู่เหย้า วิศวฯ ดงยางคืนถิ่น ในครั้งนี้ เป็นอย่างยิ่ง ถือว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ของเราได้สร้างความประทับใจให้กับศิษย์เก่าเป็นอย่างมาก ศิษย์เก่าทุกๆ ท่านที่ได้มาร่วมงานต่างชื่นชมในรูปแบบ ความพร้อมและการจัดงานที่ยิ่งใหญ่ สรุปว่า คณะวิศวฯ ม.อ. มีศักยภาพจัดงานคืนสู่เหย้าได้เข้าตาศิษย์เก่า แขกผู้มีเกียรติและ ผู้ที่มีโอกาสได้มาร่วมงานครับ ถือได้ว่าเราได้ร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในการจัดงานคืนสู่เหย้าชาววิศวฯ ดงยางให้กับคณะวิศวฯ แห่งนี้ที่สมควรแก่การภาคภูมิใจของเราทุกคนครับ

ทราบจากท่าน ผช. จันทิมา และ ท่านอาจารย์สิทธิชัย ว่ามีผู้มาร่วมงานประมาณ 1000 คน ซึ่งน่าชื่นชมและปลาบปลื้มใจแทนชาววิศวฯ ทุกๆ ท่าน ที่ต้องเหน็ดเหนื่อยมาตลอดช่วงของการเตรียมงาน และช่วยกันทำงานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละฝ่ายกันอย่างเต็มที่เป็นทีมงานที่เข้มแข็งในทุกๆ ภารกิจ ในฐานะประธานกรรมการจัดงาน กระผมขอขอบคุณทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้เป็นอย่างสูงนะครับ และเป็นบทพิสูจน์ว่างานจะยากเพียงใดถ้าพวกรวมร่วมใจกันก็สำเร็จลงได้อย่างดีอย่างที่เราเห็นนะครับ ...ขอบคุณชาววิศวฯ ทุกๆ ท่าน มากๆ ครับ

นอกจากความตั้งใจ ความมุ่งมั่น และความทุ่มเทของชาววิศวฯ ทั้งบุคลากรและนักศึกษาแล้ว ยังมีอีกหลายๆ ภาคส่วนที่มีส่วนทำให้งานของเราสมบูรณ์และยิ่งใหญ่ ภาคส่วนที่สำคัญคือ สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ และศิษย์เก่าวิศวฯ ม.อ. ทุกๆ ท่าน ที่มีความรักในสถาบัน มีการรวมตัวกันอย่างเข้มแข็ง เรียกว่า เลือด วิศวฯ ดงยางเข้มข้นจริงๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทางคณะและสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะร่วมกันสร้างความรัก ความผูกพัน และสร้างสีเลือดหมูวิศวฯ ดงยางแห่งนี้ให้เข้มข้นยิ่งๆ ขึ้นไปครับ นอกจากศิษย์เก่าของเราแล้ว ภาคส่วนที่สำคัญอีกภาคส่วนหนึ่งคือ ผู้สนับสนุนในการจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งมีมาหลากหลายทั้งภาคเอกชน บริษัท ห้างร้าน และ ตัวบุคคลโดยการประสานทั้งโดยท่านที่ปรึกษาอธิการบดี คุณศิริพร ท่านอาจารย์สิทธิชัย และบุคลากรของคณะวิศวฯ ทำให้เรามีงบประมาณ มีโอกาส ในการจัดงานครั้งนี้ได้ดีเยี่ยมครับ ...จึงขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนทุกท่านเป็นอย่างสูงครับ มา ณ. โอกาสนี้ ด้วยครับ

กิจกรรมในงานคืนสู่เหย้าวิศวฯ ดงยางคืนถิ่น ในโอกาสครบรอบ 45 ปี ในครั้งนี้ นอกจาก งานเลี้ยงตอนกลางคืนแล้ว ในภาคกลางวันเราก็มีกิจกรรมตลอดทั้งวัน เริ่มต้นด้วยการทำบุญตักรบาตร และ ปล่อยปลา ซึ่งทางสมาคมศิษย์เก่าได้ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และกองกิจการนักศึกษา ร่วมกันจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ณ. ลานกิจกรรม บริเวณโรงช้าง ซึ่งมี ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศิษย์เก่า อาจารย์ บุคลากร และ นักศึกษา เข้าร่วมจำนวนมากครับ ก็ต้องขอขอบคุณ ท่านรองอธิการบดี ท่านอาจารย์วรวุธ ในฐานะอาจารย์คณะวิศวฯ และ รองอธิการบดี พร้อมทีมงานภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และ ชมรมพุทธศาสนา ที่ช่วยดำเนินการในส่วนนี้ได้อย่างสมบูรณ์ครับ

กิจกรรมที่ประทับใจอีกหนึ่งกิจกรรมก่อนงานเลี้ยงในภาคกลางคืน คือ การคืนกลับมายังภาควิชาของศิษย์เก่า ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาควิชาในการจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นโอกาสที่ศิษย์เก่าได้กลับมาพบอาจารย์และรุ่นน้องๆ และถ่ายทอดประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรื่องราวต่างๆ ซึ่งกันและกันและเป็นข้อมูลที่รุ่นน้องศิษย์เก่าปัจจุบันจะได้รับทราบจากรุ่นพี่ๆ เท่าที่สัมผัสจากการที่ผมเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงนี้ ที่ภาควิชาวิศวกรรมเคมี และวิศวกรรมโยธา ถือได้ว่าเป็นบรรยากาศที่ดีและอบอุ่น ผมเชื่อว่าทางภาควิชาคงได้ประโยชน์และสานต่อกิจกรรมในลักษณะนี้เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี สร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง นำศักยภาพของศิษย์เก่าของเรามาช่วยในการพัฒนาภาควิชาและพัฒนาคณะต่อไปนะครับ

จุดเด่นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ทางคณะจัดขึ้นในภาคกลางวันโดย หน่วยกิจการนักศึกษา โดยรองทวีศักดิ์และทีมงานคือ การสร้างความภูมิใจในสถาบัน และรุ่นพี่ๆ ให้กับนักศึกษาเราโดยการเรียนเชิญศิษย์เก่าของวิศวฯ ม.อ. ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มาบรรยาย พูดคุย ให้กับนักศึกษาของเราได้รับทราบในหัวข้อ “วิศวฯ ดงยาง+งานวิศวกรรมในประเทศ& ภูมิภาคอาเซียน =1” โดยวิทยากรศิษย์เก่าของเราที่เป็นผู้บริหารของหน่ายงานต่างๆ ประกอบด้วย
คุณศิลปชัย จารุเกษมรัตนะ ศิษย์เก่า รุ่น 3 : ปลัดกระทรวงคมนาคม
คุณประจักษ์ มโนธัม ศิษย์เก่ารุ่น 6 : รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
คุณศิริศักดิ์ วิทยอุดม ศิษย์เก่ารุ่น 3 : รองปลัดกระทรวงพลังงาน
คุณประสงค์ เพิ่มอารยวงศ์ ศิษย์เก่ารุ่น 4 : กรรมการผู้จัดการบริษัท ฟลูอิดโฮลดิ้ง จำกัด และ
คุณดรุณ แสงฉาย ศิษย์เก่ารุ่น 11: รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท

ศิษย์เก่า 3 ท่าน คือ คุณศิลปชัย  คุณประจักษ์ และ คุณดรุณ ใด้ชี้ให้เห็นภาพ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ทั้ง ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ที่จะเชื่อมโยงทั้งภายในประเทศไทยและกับประเทศกับอาเซียน ศิษย์เก่าของเราเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ของประเทศไทย ซึ่งเป็นสิ่งที่เราชาววิศวฯ ม.อ. ต้องแสดงความยินดีและภาคภูมิใจในศักยภาพและความสามารถของศิษย์เก่าของเรานะครับ สำหรับคุณศิริศักด์ ท่านได้ให้ความรู้เรื่องพลังงาน โดยเฉพาะประเด็นโครงสร้างของพลังงาน ที่ทำให้เราได้รู้ว่า ทำไมน้ำมันบ้านเราถึงแพงกว่ามาเลเซีย และท่านบอกพวกเราว่า การจัดหาพลังงานใหม่ในบ้านเรายากขึ้น เพราะกระทบกับสิ่งแวดล้อม มีการต่อต้านและไม่เห็นด้วยกับโครงการต่างๆ ทำให้การพัฒนาพลังงานขึ้นมาใช้อาจจะไม่ทันการณ์ สิ่งที่เราต้องช่วยกันคือ การประหยัดพลังงาน และการพัฒนาพลังงานทดแทนครับ สำหรับคุณประสงค์ ท่านเชี่ยวชาญเรื่องวัสดุคอมโพสิตซึ่งเชื่อมโยงไปยังเรื่องการขนส่งและโลจิสติกส์ เช่น วัสดุที่ใช้ในเครื่องบิน รถยนต์ รถบรรทุก และพาหนะอื่นๆ ก็สามารถใช้วัสดุ ประเภทคอมโพสิตได้ เพราะมีน้ำหนักเบา ส่งผลให้ประหยัดการใช้พลังงานในการขนส่งลงได้ สรุปแล้วศิษย์เก่าของเราทั้ง 4 ท่าน พูดในเรื่องที่เชื่อมโยงกัน และที่สำคัญคือ นี่คือศิษย์เก่าที่มีศักยภาพของวิศวฯ ม.อ.ที่เราชาววิศวฯ มอ. ภูมิใจในทุกๆ ท่านเป็นที่สุดครับ

สุดท้ายนี้ ผมต้องขอแสดงความยินดีกับ ศิษย์เก่าทุกๆ ท่านที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประเภทต่างๆ เนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปีนี้ และแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้คัดเลือกรวมรวมไว้ในหนังสือ 45ปี วิศวฯ ม.อ. 45 ศิษย์เก่าที่เราภูมิใจ และขอขอบคุณชาววิศวฯ ทุกๆ ท่านอีกครั้ง ขอให้ทุกท่านใช้ความสำเร็จของการจัดงานในครั้งนี้เป็นกำลังใจในการทำงาน และขอให้ทุกท่านหายเหนื่อยนะครับ เราคงกลับสู่โหมดการทำงานปกติกกันสักพักแล้วร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานใหญ่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ในงานคืนสู่เหย้าครบรอบ 50 ปี ในอีก 5 ปีข้างหน้าให้ยิ่งใหญ่กว่าในครั้งนี้นะครับ

ขอบคุณครับ
อ.จรัญ

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 17 มิถุนายน 2555 10:47 แก้ไข: 19 กรกฎาคม 2555 03:24 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 anni, Ico24 kang ji bin, และ 6 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

มาร่วมชมชื่น ด้วยคนค่ะ

วาะประทับใจ

"เป็นบทพิสูจน์ว่า งานไม่ว่าจะยากเพียงใด
ถ้าพวกเราร่วมแรงร่วมใจก็จะสำเร็จได้ด้วยดี"

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีรูปเกียร์เป็นสัญลักษณ์ นี่คือบทพิสูจน์ว่า ฟันเฟืองทุกชิ้นส่วน ขับเคลื่อนไปอย่างลงตัวสมบูรณ์และลงตัว

Ico48
nitaya [IP: 192.168.37.180]
18 มิถุนายน 2555 16:34
#77917

ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของคณะวิศวฯ และฟันเฟืองทุกชิ้นส่วน ขับเคลื่อนไปอย่างลงตัวสมบูรณ์และลงตัว แล้วค่ะ

Ico48
3110135 [IP: 118.173.131.232]
19 มิถุนายน 2555 13:23
#77938

ขอแสดงความยินดีกับชาววิดวะดงยาง ด้วยครับ ที่คณะฯมีอายุครบ 45 ปี

Ico48
kanit [IP: 58.11.117.221]
21 มิถุนายน 2555 17:49
#78006

For all Psu engineer never say NO.Unity will make all of us success.

Kanit Neer 8

Ico48
อนันท์ หลิมสกุล Neer 9 [IP: 180.234.56.124]
04 กรกฎาคม 2555 17:44
#78275

ความสำเร็จในหน้าที่การงานของศิษย์เก่าวิศวดงยางทุกๆคนนั้นเป็นผลมาจากการที่เราทุกคนได้รับความรู้ทางวิชาการมาจากคณาจารย์ในคณะที่ได้ถ่ายทอดให้เรา และส่วนหนึ่ง สถาบันได้มีส่วนบ่มเพาะเราด้วย

ขอระลึกถึงพระคุณของคณาจารย์ และสถาบัน

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.186.91
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ