นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
Ico64
รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

อ่าน: 4002
ความเห็น: 0

โอวาท วันไหว้ครู คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ปี พ.ศ. 2555

ขอคุณครู ร่วมกันปลูกฝังความกตัญญู สู่ลูกศิษย์

สายตรงคณบดี: โอวาท วันไหว้ครู คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ปี พ.ศ. 2555

เรียน ประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน

การไหว้ครูเป็นประเพณีที่นักศึกษาจะได้มีโอกาสแสดงความกตัญญูต่อ ครูอาจารย์ ในวันไหว้ครูปีนี้ผมจึงได้เน้นย้ำกับนักศึกษาของเราให้มีความกตัญญูรู้คุณคนและสถานที่ คือ ไม่ลืมตน ไม่ลืมคน ไม่ลืมสถานที่ ดังรายละเอียดใน "โอวาท...แก่นักศึกษา เนื่องใน วันไหว้ครู ปี พ.ศ. 2555 " ข้างล่างครับ

ผมจึงขอฝากอาจารย์และบุคลากรทุกท่านช่วยกันถ่ายทอดและปลูกฝังเรื่อง “ความกตัญญู” ให้เป็นคุณสมบัติที่ดี ให้เป็นจุดเด่นอีกด้านหนึ่งของนักศึกษา และบัณฑิตของเราด้วยนะครับ

........................................................................................................
โอวาท...แก่นักศึกษา เนื่องใน วันไหว้ครู ปี พ.ศ. 2555

วันนี้เป็นวัน “ไหว้ครู” เป็นวันสำคัญ อีกวันหนึ่งที่เรา ครู/อาจารย์ทั้งหลาย ที่นั่งอยู่ ณ. ที่นี้ มีความสุขและมียินดีเป็นอย่างยิ่งที่นักศึกษา หรือ “ลูกศิษย์” ของเราได้สืบทอดประเพณีที่ดีงาม ที่มีคุณค่า ที่คนไทยเราปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่โบราณกาล

เมื่อพูดถึงประวัติความเป็นมา และวัตถุประสงค์ของ “วันไหว้ครู” ผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนทราบดีเพราะในชีวิตของพวกเราทุกคนที่ผ่านการศึกษาตั้งแต่ ระดับ อนุบาล จนถึงทุกวันนี้ ก็คงจะผ่าน “วันไหว้ครู” มาแล้วไม่น่าจะน้อยกว่าคนละ 15 ครั้ง ดังนั้นผมขอให้พวกเราลองย้อนกลับไปคิดถึงบรรยากาศวันไหว้ครูในโรงเรียนที่ผ่านๆ มา ว่ามีลักษณะเป็นเช่นไร และเราทำเพื่ออะไร กิจกรรมในวันนี้ก็มีเป้าหมายเช่นเดียวกันกับที่พวกเราทุกคนผ่านมาในอดีตครับ

แม้ว่า ลักษณะพิธีการ ในวันนี้จะแตกต่างไปจากในอดีตบ้าง แต่ “ความหมาย” และ “วัตถุประสงค์” ของวันไหว้ครู ก็คงเหมือนเดินครับ คือ เป็นวันที่มีขึ้น เพื่อ ศิษย์ จะได้แสดงความเคารพ ความกตัญญู ต่อครู/อาจารย์ และ ครู/อาจารย์ ทั้งหลายจะได้แสดงความ เมตตา ความห่วงใยต่อศิษย์ และเป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ครู/อาจารย์จะได้อวยพรให้ศิษย์ทุกคนประสพความสำเร็จในการศึกษา ในการแสวงหาความรู้ เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง ครอบครัว และช่วยเหลือสังคมส่วนรวมในวันข้างหน้าต่อไป

สาระสำคัญ หรือ “หัวใจของวันไหว้ครู”ที่อยากชี้ให้พวกเราเห็นและอยากให้อยู่ในจิตใจพวกเราทุกคนตลอดไป ที่จะขอฝากไว้แก่พวกเราทุกคนในวันนี้มีเพียงเรื่องเดียวคือ “ความกตัญญู” ครับ ความกตัญญูในที่นี่ มีทั้ง การกตัญญูต่อบุคคล และการกตัญญูต่อสถานที่

การกตัญญูต่อบุคคล ได้แก่ผู้มีพระคุณกับเรา เช่น คุณพ่อ คุณแม่ ครูบาอาจารย์ ญาติพี่น้องทั้งหลาย หรือแม้แต่เพื่อนๆใกล้ๆ ตัว ของเรา ที่เขาได้ช่วยเหลือ ดูแล แนะนำ สิ่งต่างๆ แก่เรา ก็ถือว่าเขาก็คือ คนที่เราต้องกตัญญูด้วยเช่นกันครับ

การกตัญญู ต่อ สถานที่ ที่ให้สิ่งต่างๆ แก่เรา เช่น สถานที่ที่ให้ความรู้แก่เรา ไม่ว่าจะเป็น โรงเรียน มหาวิทยาลัย สถานที่ที่ให้อาชีพแก่เราในอนาคต เช่น บริษัท หน่วยงานราชการ องค์กรต่างๆ และสถานที่ที่ให้เราได้มีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขจนทุกวันนี้ คือ ประเทศไทย และโลกของเรา ดังนั้นเมื่อมีโอกาสเราต้องขอบคุณและแสดงความกตัญญูต่อสถานที่เหล่านี้ด้วยเช่นกันครับ

ต้องยอมรับว่า ในโลกปัจจุบัน คนเรามักจะลืมตน ละเลย เรื่องความกตัญญูต่อ คน และ ต่อสถานที่เหล่านี้ไป ทำให้เกิดความวุ่นวายต่างๆ ขึ้นในสังคมดังเช่นที่เราเห็นกันอยู่ทุกวัน

ผมมั่นใจว่า เรื่องวิชาความรู้ ความสามารถด้านอื่นๆ พวกเราเรียนรู้ได้ ฝึกได้ แต่ความกตัญญูอย่างที่พวกเราแสดงออกในวันนี้จะเป็นคุณสมบัติที่ เฉพาะคนดี เท่านั้นถึงจะมีได้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ของเรา อยากให้นักศึกษาของเรา บัณฑิตของเรา เป็น “คนดี” ของสังคม ดังนั้นถ้าพวกเราได้ยึดมั่นในเรื่อง “ความกตัญญู” ไว้ในหัวใจ ประกอบกับการที่เรามี พระราชปนิธาน ของพระราชบิดา ที่สอนให้พวกเราถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ซึ่งถ้าเรามีสองสิ่งนี้ติดตัวไป ผมเชื่อว่า พวกเราทุกคนจะมีความเจริญก้าวหน้า มีความสุขในการดำรงชีวิตในภายภาคหน้าอย่างแน่นอนครับ

สุดท้ายนี้ ผมขออวยพรให้ นักศึกษา ทุกคน จงมีแต่ความสุข ความเจริญ ประสพความสำเร็จในการเรียนรู้แสวงหาวิชาต่างๆ เป็นคนดีของสังคม ที่ยึดมั่นในคำสอนของพระราชบิดา เป็นผู้ที่มีความกตัญญูรู้คุณคนและสถานที่อยู่ในจิตใจ ไม่ลืมตน ไม่ลืมคน ไม่ลืมสถานที่ ที่ทำให้เราเป็นเราอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้นะครับ

สวัสดีครับ
อ.จรัญ

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 14 มิถุนายน 2555 19:13 แก้ไข: 14 มิถุนายน 2555 21:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์, และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.185.54
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ