นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
Ico64
รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

อ่าน: 1863
ความเห็น: 0

ขอบคุณ สวัสดีปีใหม่ และ สัญญาใจ ปีใหม่

ปีใหม่นี้ท่านมีสัญญาใจหรือยัง

เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่านครับ

วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการทำงานสำหรับปี พ.ศ. 2554 ครับ กระผมจึงขอถือโอกาสนี้สวัสดีปีใหม่กับชาววิศวฯ และขอใช้โอกาสนี้แสดงความขอบคุณมายังชาวประชาคมวิศวฯ อีกครั้ง ที่ ตลอดปี 2554 ที่กำลังจะผ่านไปนั้น ชาววิศวฯ ทุกท่านได้ตั้งใจและช่วยกันปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่เพื่อคณะของเรากันอย่างเต็มกำลังครับ

ถ้าให้ผมประเมินผลในภาพรวมแล้วผมสามารถกล่าวได้ว่า ในรอบปี 2554 ที่ผ่านมานั้นเราชาววิศวฯ ทำได้ดีถึงดีมากครับ การประเมินในภาพรวมที่ผมกล่าวนี้ไม่ได้นำผลการประเมินจากสำนักต่างๆ มาคิดนะครับ แต่เป็นภาพรวมของคณะวิศวฯ ที่เป็นมุมมองจากบุคลากรและผู้บริหารของหน่วยงานต่างๆ ใน ม.อ. ครับ ต้องเรียนว่า จากการที่ผมเองได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับบุคลากร และผู้บริหารระดับต่างๆ ของคณะ/หน่วยงานอื่นๆ ใน ม.อ. นั้น ผมจะได้รับคำชมให้ได้ยินอยู่เสมอ ว่า "วิศวฯ เป็นคณะที่เข้มแข็ง" "คนของวิศวฯ เขาดีนะ"  "วิศวฯ เขามีคนรุ่นใหม่ไฟแรงเยอะ" สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมจะได้ยินอยู่บ่อยๆ ครับจึงอยากจะนำมาเรียนให้ประชาคมวิศวฯ ได้ภูมิใจ และ มีกำลังใจ ว่า คณะวิศวฯ ในรอบปี 2554 ในสายตาของบุคลากรและผู้บริหารของหน่วยงานอื่นๆ ใน ม.อ. นั้น เขามองวิศวฯ ของเราในภาพที่ดีครับ ผมจึงขอถือโอกาสนี้ขอบคุณชาววิศวฯ ทุกคนที่ช่วยกันสร้างสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นกับคณะของเรานะครับ และเป็นสิ่งที่ดีที่เราจะต้องช่วยกันดูแลให้เป็นคุณสมบัติที่ดีขององค์กรแห่งนี้สืบไปนะครับ

สิ่งที่กล่าวไปเป็นภาพรวมของคณะ ที่มองจากบุคคลภายนอกครับ แต่สำหรับรายบุคคล รายหน่วยงาน ในองค์กรของเรา ก็อยากจะให้ถือโอกาสในช่วงปีใหม่นี้สำรวจตรวจสอบตัวเองว่าใน 1 ปีที่ผ่านมานั้นเราพอใจในตัวเองหรือยัง การสำรวจนี้คงต้องมองไปทุกๆ ด้าน ทั้งด้านชีวิต การงาน ครอบครัว และสังคม เพื่อเราจะได้มีแผนเล็กๆ ของเราในปีใหม่ที่จะก้าวเข้ามาครับ ซึ่งผมก็เชื่อว่าเราทุกคนก็จะใช้โอกาสในการปลี่ยน พ.ศ. เป็นโอกาสหนึ่งที่จะสัญญากับตัวเองว่า “ปีหน้าเราจะทำให้ดีกว่าปีที่ผ่านมา” เช่นปีนี้เราลางานบ่อย ปีหน้าเราอาจจะต้องปรับปรุง หรือ ปีนี้เรายังไม่เต็มร้อยกับหน้าที่ของเรา ปีหน้าเราจะพยามทำหน้าที่ของเราให้ดีขึ้น ปีนี้เราไม่ค่อยสนใจตัวเองหรือครอบครัว ปีหน้าก็ต้องหันมาเอาใจใส่ดูแลตัวเองและครอบครัวมากขึ้น เป็นต้น

ถ้าประชาคมวิศวฯ ของเรา สำรวจตัวเองและค้นหาประเด็นที่เราเห็นว่าเรายังไม่พอใจในการดำรงชีวิตหรือในการปฏิบัติงานของเราซัก 2 เรื่อง หรือ 2 ประเด็น คือประเด็นที่หนึ่งเป็นเรื่องงาน และ ประเด็นที่สองเป็นเรื่องของครอบครัวหรือสังคม แล้วตั้งใจว่าในปีหน้า คือปี พ.ศ.2555 เราจะทำสิ่งที่เป็นประเด็นเหล่านี้ให้ดีขึ้นให้ได้ ซึ่งแน่นอนว่าการที่เราจะทำเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ดีขึ้นได้นั้น เราอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองทั้งในเรื่องของความคิด และพฤติกรรมบ้างก็คงต้องทำใจ  ซึ่งก็จะกลายเป็นแผนเฉพาะตัวเล็กๆในใจของเราที่เป็น “สัญญาใจ ปีใหม่” ที่จะทำปีหน้าให้ดีกว่าปีที่ผ่านมาครับ

ผมเองก็มี "สัญญาใจ ปีใหม่" ในทั้งสองประเด็นข้างต้นนี้เช่นกันครับ

สำหรับเรื่องงานนั้นก็ตั้งใจไว้ว่าจะกลับไปพิจารณา ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีทั้ง 2 ครั้ง คือ 1. ผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ประเมินโดยคณะกรรมการที่กรรมการประจำคณะแต่งตั้งขึ้นดังรายละเอียดที่

http://share.psu.ac.th/blog/eng-dean/19968

และ 2. ผลการประเมินการปฏิบัติงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครึ่งเทอม ( 2ปี) โดยคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งและได้มีการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์โดยการรับฟังข้อมูลจากหัวหน้าภาควิชาและสำนักงานเลขานุการคณะไปเมื่อ 21 พ.ย. 54 และมหาวิทยาลัยได้แจ้งผลการประเมินมาให้ทราบเมื่อ 21 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมาดังรายละเอียดที่

http://share.psu.ac.th/blog/eng-dean/21881

จึงตั้งใจว่าจะนำข้อเสนอแนะที่มีต่อคณบดีจากทั้งสองการประเมินมาทำเป็นสัญญาใจสำหรับปีใหม่ที่จะพัฒนาตัวเองและองค์กรครับ

ส่วนเรื่องครอบครัวและสังคม ก็ตั้งใจไว้เช่นกันว่าจะพยามให้ ครอบครัวได้เจอหน้ามากขึ้นกว่าที่ปีแล้วซักนิดก็ยังดีครับ แล้วท่านล่ะ ลองไปคิดและทำสัญญาใจในโอกาสปีใหม่ให้กับตัวเองนะครับ

สุดท้ายนี้ เมื่อทุกท่านมีสัญญาใจที่จะทำอะไรให้ดีขึ้นในปีใหม่นี้แล้ว ก็ขอให้ทุกท่าน มีกำลังใจ และประสบความสำเร็จในสัญญาใจของท่านและมีแต่ความสุข ความสดใสตลอดปีใหม่ 2555 นี้นะครับ

ขอบคุณและสวัสดีปีใหม่ครับ
อ.จรัญ

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 30 ธันวาคม 2554 10:40 แก้ไข: 30 ธันวาคม 2554 10:59 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Charlie 5 (Tikky), Ico24 anni, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.173.35.159
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ