นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
Ico64
รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

อ่าน: 2253
ความเห็น: 0

การพัฒนาบุคลากร และ การพัฒนาองค์กร ด้วยแนวทาง TQA

TQA เป็นแนวทาง พัฒนาคน พัฒนาระบบงาน เพื่อการพัฒนาขององค์กร

การพัฒนาบุคลากร และ การพัฒนาองค์กร ด้วยแนวทาง TQA

เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน

วันนี้ วันที่ 22 ธันวคม 2554 เป็นวันแรกที่คณะวิศวฯ จะเริ่มการพัฒนาบุคลากร และพัฒนาองค์กรด้วยแนวทางของ TQA ภายใต้ “โครงการพัฒนาองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)” ที่ 5 คณะวิชาในมหาวิทยาลัยคือ คณะวิทยาศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ร่วมจัดขึ้นโดยมี คณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้นำในการจัดทำโครงการนี้ขึ้นมาครับ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักๆ คือ

•เพื่อให้บุคลากรที่เป็นแกนนำในการพัฒนาระบบคุณภาพของ 5 คณะวิชา มีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติและนำความรู้นั้นไปใช้ในการขับเคลื่อนระบบคุณภาพของคณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

•เพื่อให้เกิดการพัฒนาการจัดทำแผนกลยุทธ์ของทั้ง 5 คณะวิชา โดยอาศัยหลักการและเครื่องมืออย่างถูกต้องและเหมาะสม

•เพื่อให้เกิดบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากรจาก 5 คณะวิชา และเกิดเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระดับคณะและระดับบุคคล

กล่าวโดยสรุปแล้วโครงการนี้เป็นการพัฒนาบุคลากรของคณะให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในระบบ TQA และให้องค์กรสามารถนำระบบ TQA มาใช้เพื่อการพัฒนาองค์กรได้ โดยมีระยะเวลาของโครงการรวม 2 ปี ทั้งนี้ทั้ง 5 คณะร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามสัดส่วนของจำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมครับ ซึ่งในส่วนของคณะวิศวฯ จะได้รับโควต้าในการส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการนี้ 70 คน และใช้งบประมาณ ตามโครงการนี้ปีละประมาณ 250,000 บาทครับ

บุคลากร และ ระบบงาน คือ หัวใจ ขององค์กร การลงทุนเพื่อพัฒนาบุคลากร เพื่อการทำงานอย่างมีระบบเป็นสิ่งที่สำคัญ และผมก็เชื่อมั่นว่าบุคลากรทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ คือ บุคลากรที่มีศักยภาพ มีความพร้อม มุ่งมั่น และ ตั้งใจที่จะพัฒนาตนเอง เพื่อการพัฒนาขององค์กรอย่างระบบและเป็นมืออาชีพต่อไปครับ

และเนื่องจากวันนี้เป็นวันแรกของการดำเนินการของโครงการนี้ ผมจึงนำข่าวสารนี้มาเรียนให้ประชาคมรับทราบและขอเป็นกำลังใจให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการทุกท่าน โดยขอให้ได้ตั้งใจเรียนรู้ และนำความรู้ต่างๆ ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรตลอดโครงการนี้กลับมาช่วยกันพัฒนาองค์กรของเรานะครับ

พร้อมๆ กับการพัฒนาตนเอง และ การพัฒนาองค์กร ในส่วนลึกๆ ทั้งทีมบริหารและบุคลากรทุกท่านก็คงอยากเห็นองค์ของเราได้รับรางวัลคุณภาพระดับชาติด้วยเช่นกันครับ แต่นั่นไม่ใช่เป้าหมายที่สำคัญครับ เมื่อบุคลากร และ องค์กรมีการพัฒนาตามเกณฑ์ของ TQA แล้ว ถ้าจะมีรางวัลแห่งความสำเร็จตามมาก็ไม่น่าจะเป็นไร แต่โครงการนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งหวังรางวัลหรือผลการประเมินคุณภาพที่ดีโดยที่คนและองค์กรอยู่ที่เดิมครับ แต่เป้าหมายหลักคือ การพัฒนาคน และ พัฒนาระบบงาน เพื่อพัฒนาองค์กรของเราครับ

สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณบุคลากร ทุกท่าน ที่เข้าร่วมโครงการการพัฒนาบุคลกรตามแนวทาง TQA ในครั้งนี้ และ ทุกท่านคือทีมงานที่จะมาช่วยกันให้เกิดการพัฒนาองค์กรตามแนวทาง TQA ในอนาคตนะครับ

ขอบคุณครับ
อ.จรัญ

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 22 ธันวาคม 2554 08:29 แก้ไข: 22 ธันวาคม 2554 16:52 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 เมตตา.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 100.26.179.251
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ