นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
Ico64
รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

อ่าน: 2586
ความเห็น: 0

ผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผลการประเมิน เพื่อการมีส่วนร่วมในการบริหารองค์กร

ผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

เรียน ประชาคมวิศวฯ ทุกท่านครับ

ช่วงเดือนสิงหาคมนี้ เป็นช่วงที่ทุกภาคส่วนทั้งองค์กร/หน่วยงาน และ บุคลากร ต้องมีการประเมินผลการดำเนินงาน/ผลการปฏิบัติงาน หลายๆ ท่านอาจจะมีบทบาทต่อการประเมินทั้งในฐานะผู้ประเมิน ผู้ถูกประเมิน และผู้มีส่วนร่วมในการประเมินบุคคลหรือองค์กรครับ

สายตรงคณบดีในครั้งนี้จึงนำเรื่องผลการประเมินการปฏิบัติตามหน้าที่ของคณบดีมาสื่อสารให้ประชาคมได้รับทราบ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรที่กำลังอยู่ในกระบวนการประเมินว่าคณบดีก็ได้รับการประเมินและต้องนำผลการประเมินมาพิจารณาปรับปรุงการทำงานเช่นกันครับ ดังนั้นอย่าเพิ่งเหนื่อยกับกระบวนการประเมินนะครับ แต่ให้มองว่าการประเมินคือการที่จะได้รับข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นดีๆ จากคณะกรรมการผู้ประเมิน เพื่อเราจะได้นำข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นจากการประเมินมาพัฒนาตนเอง และพัฒนาองค์กรครับ

การประเมินคณบดีก็เช่นเดียวกับการประเมินบุคลากรในคณะ หรือการประเมินองค์กร ที่คณบดีก็ต้องนำข้อเสนอแนะที่ได้รับจากคณะกรรมการชุดต่างๆ มาพิจารณาเพื่อการพัฒนาการบริหารงานและการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งคณบดีให้ดีขึ้น ผลการประเมินคณบดีในรอบ 1.5 ปี ที่ประเมินโดยคณะกรรมการที่คณะกรรมการประจำคณะแต่งตั้งขึ้นมีผลดังเอกสารที่แนบมาครับ (ผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณบดี) ทั้งนี้ การนำผลการประเมินของคณบดีมาแจ้งให้ประชาคมวิศวฯ ทราบนั้นเพื่อให้บุคลากรได้รับทราบว่า ในการปฏิบัติงานของคณบดีในรอบ 1.5 ปี ที่ผ่านมานั้นทางคณบดีเองจะต้องมีการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ในประเด็นอะไรบ้าง ซึ่งการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของคณบดีแม้ว่าจะเป็นความรับผิดชอบของคณบดีเอง แต่การปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณบดีในเกือบทุกเรื่องจะสำเร็จได้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรทุกภาคส่วน ทั้งทีมบริหารคณะ ทีมบริหารภาควิชา/หน่วยงานและที่สำคัญคือ บุคลากรในองค์กรทุกคนครับ

กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อบุคลากรได้รับทราบผลการประเมินของคณบดี และทราบว่าทางคณบดีต้องปรับปรุงในประเด็นใดบ้างตามข้อเสนอแนะที่คณะกรรมการเสนอแนะมาซึ่งจะเกิดประโยชน์แก่คณะในภาพรวมก็คงจะได้รับความร่วมมือจากชาววิศวฯทุกคนนะครับ และสำหรับข้อเสนอของคณะกรรมการในบางประเด็นที่บุคลากรท่านใดได้มองเห็นแนวทางในการแก้ปัญหา หรือมีวิธีการแนวทางที่จะเสนอแนะให้กับคณบดีไปดำเนินการเพื่อแก้ไขจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องต่างๆ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกระผมก็ยินดีที่จะรับฟังและนำข้อเสนอแนะของทุกท่านไปพิจารณาครับ  การขับเคลื่อนและบริหารองค์กรด้วยการมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้าง จะเป็นหนทางที่จะนำพาองค์ของเราไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืนครับ

สำหรับการดำเนินการเพื่อนำผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบทหน้าที่ของคณบดีมาปรับปรุงและพัฒนาองค์กรตามวงจร PDCA นั้น ผมจะนำข้อเสนอแนะจากผลการประเมินดังกล่าวไปผนวกรวมกับข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคณบดี และการประเมินองค์กรในเรื่องอื่นๆ คือ 1). ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายในประจำปี 2553 ที่เพิ่งผ่านไป และ 2). ข้อเสนอแนะจากการประเมินการปฏิบัติงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครึ่งเทอม (2ปี) โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งขึ้น ซึ่งจะมีการประเมินในเดือน ก.ย. นี้ เพื่อนำมาประมวลและจัดทำแผนการบริหารคณะในรอบ 2 ปีข้างหน้า คือในช่วง 1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2556 และจะนำเสนอประชาคมวิศวฯ เพื่อทราบและให้ข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ต่อไปครับ

ขอบคุณครับ
อ.จรัญ

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 25 สิงหาคม 2554 11:41 แก้ไข: 25 สิงหาคม 2554 11:41 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 chutharat, Ico24 mandala, และ Ico24 คนธรรมดา.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.185.54
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ