นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
Ico64
รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

อ่าน: 1919
ความเห็น: 0

คณบดีสื่อสาร ข่าวสารวิศวฯ ในรอบเดือน ก.ค. 54

เดือน ก.ค. ผ่านไป แต่มีหลายสิ่งดีที่สร้างความประทับใจให้กับวิศวฯ ม.อ. และบางเรื่องก็ต้องสานต่อและขับเคลื่อนต่อไปในเดือนต่อๆ ไปครับ

สายตรงคณบดีสื่อสารข่าวสารในรอบเดือน ก.ค. 54

เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่านครับ

สายตรงคณบดีได้หายไปหลายวันครับ จริงๆ แล้วในช่วงเดือน ก.ค. นี้มีกิจกรรมและเรื่องต่างๆ หลายๆ เรื่องที่จะสื่อสารให้ประชาคมวิศวฯ แต่ด้วยข้อจำกัดเรื่องเวลาก็เลยทำให้สายตรงคณบดีขาดตอนไปบ้างก็คงไม่ว่าอะไรกันนะครับ และเนื่องจากวันอาทิตย์นี้เป็นวันสุดท้ายของเดือน ก.ค. แล้ว พรุ่งนี้วันจันทร์ ก็จะเริ่มการทำงานสำหรับเดือนใหม่เป็นวันแรกของเดือนสิงหาคมครับ ผมเลยถือโอกาสในวันสุดท้ายของเดือน ก.ค. ขอนำเรื่องต่างๆ ที่ผมได้เรียนรู้จากที่ต่างๆ ทั้งในและนอกคณะในช่วงเดือน ก.ค. มาสื่อสารให้ประชาคมวิศวฯ รับทราบดังนี้ครับ

1.เรื่องเล่าจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย (ประชุมเมื่อวันที่ 9 ก.ค. 54)

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2554 มีมติเป็นเอกฉันท์ ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมโยธา แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระเจ้าอยู่หัว ซึ่งถือได้ว่าเป็นสิริมงคล กับทั้งเป็นเกียรติประวัติแก่ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สืบไปครับ และเมื่อย้อนกลับไปดูข้อมูลในอดีตที่ผ่านมาคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ขอถวายปริญญากิตติมศักดิ์แด่พระบรมวงศานุวงศ์ แล้ว 2 ครั้งดังนี้ครับ

• ปี พ.ศ.2515 ทูลเกล้าถวาย ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล) แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
• ปี พ.ศ. 2551 ทูลเกล้าถวาย ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิศวกรรมเคมี) แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

2. วัน ดร. สตางค์ มงคลสุข ( 6 ก.ค. 54)

การจัดงานทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล แก่ ศ. ดร.สตางค์ มงคลสุข เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 54 ที่ผ่านมา เป็นการจัดงานในระดับมหาวิทยาลัย โดยคณะวิศวฯ เป็นเจ้าภาพในการจัดงานครับ ก็ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมการทำบุญร่วมกันของชาววิศวฯ บุคลากร รวมทั้งนักศึกษา จากคณะ/หน่วยงานต่างๆ ที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากครับ ก็ขอขอบคุณชาววิศวฯ ทุกท่านที่ได้ช่วยกันเป็นเจ้าภาพได้อย่างดีเยี่ยมนะครับ และในวันดังกล่าว คณะวิศวฯ ก็ได้เปิดตัวกิจกรรมการรับบริจาคและระดมทุนจากศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไป เพื่อจัดสร้างรูปหล่อกตเวทิตานุสรณ์ ศ. ดร. สตางค์ มงคลสุข ไว้ ณ. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในโอกาสครบรอบ 45 ปี วิศวฯ ม.อ. ด้วยครับ สำหรับการจัดสร้าง รูปหล่อกตเวทิตานุสรณ์ ศ. ดร. สตางค์ มงคลสุข นั้นจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างหลังจากเสร็จสิ้นงานพระราชทานปริญญาบัตรในเดือน ก.ย. นี้ครับ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้การก่อสร้างไปรบกวนการใช้พื้นที่บริเวณด้านหน้าคณะของบัณฑิตของเราครับ โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 6 ก.ค. 55 ครับ ดังนั้นการทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแก่ ศ. ดร.สตางค์ มงคลสุข ในปีหน้า ชาวมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชาววิศวฯ ม.อ. และ ศิษย์เก่าทุกๆท่าน ที่จะกลับมาร่วมงาน 45 ปี วิศวฯ ม.อ. ก็จะได้มาร่วมทำบุญและร่วมในพิธีเปิดรูปหล่อกตเวทิตานุสรณ์ ดร.สตางค์ มงคลสุขในวันนั้นด้วยครับ กระผมจึงขอถือโอกาสนี้ ขอเชิญชวนชาวมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชาววิศวฯ และศิษย์เก่าทุกท่านร่วมบริจาคเพื่อสร้างรูปหล่อกตเวทิตานุสรณ์ ศ. ดร.สตางค์ มงคลสุข ผู้มีพระคุณต่อมหาวิทยาลัยของเราได้ตลอดเวลาครับ ดังรายละเอียดการเชิญชวนร่วมบริจาคสร้างรูปหล่อกตเวทิตานุสรณ์ ศ. ดร.สตางค์ มงคลสุข ที่ปรากฏอยู่ที่ www.eng.psu.ac.th ครับ โดยผู้ที่บริจาคเงินจำนวน 10,000 บาทขึ้นไปจะได้รับของที่ระลึกชุดพระมิ่งมงคล 45 ปี คณะวิศวฯ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้จาก website ข้างต้น แต่ขอเรียนว่า ของที่ระลึกดังกล่าวมีจำนวนจำกัดนะครับ

3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับ ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 14 ก.ค.54 ที่ผ่านมา ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วยคณบดี และ รองคณบดีฝ่ายต่างๆ อีก 4 ท่าน ได้เดินทางมาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ม.อ.-ม.ข. ประจำปี 2554 จึงได้ถือโอกาสมาเยี่ยมเยียนคณะวิศวฯ ของเราครับ ซึ่งทางทีมบริหารของคณะและผู้บริหารภาควิชาได้ร่วมต้อนรับทีมบริหารจากคณะวิศวฯ ม. ขอนแก่น ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นครับ

เมื่อพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างคณะวิศวฯ ม.อ. กับ คณะวิศวฯ ม.ขอนแก่น ผมเรียนว่าความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารของทั้งสองสถาบันดีครับ และจากการที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในวันนั้นก็พบว่าในแต่ละสถาบันมี best practice ในเรื่องต่างๆ ที่สามารถนำมาต่อยอดเพื่อให้การทำงานในบางเรื่องมีประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลที่ดีขึ้นโดยที่เราไม่ต้องเริ่มจากศูนย์ครับ เพราะฉะนั้นผู้บริหารของทั้งสองคณะเห็นควรให้มีการต่อยอดจากการพูดคุยกันของทีมบริหารให้ไปสู่การปฏิบัติ คือให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนในระหว่างสองคณะเพื่อนำเอาสิ่งๆ ดีที่แต่ละคณะมีอยู่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำไปสู่การปฏิบัติงานในองค์กรต่อไปครับ ซึ่งในส่วนนี้ผมจะประสานกับท่านคณบดีวิศวฯ ขอนแก่น เพื่อจัดให้มีการลงนามในความร่วมมือในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นช่องทางให้เกิด mobility และ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรของทั้งสองคณะต่อไปครับ

นอกจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรแล้ว ในการพูดคุยกันในครั้งนี้ยังได้มีการพูดถึงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสองสถาบันอีกด้วยครับ แม้ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายในประเทศ แต่จะเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาของสถาบันหนึ่งได้เรียนรู้วิชาการ วัฒนธรรม ประเพณี และการใช้ชีวิตในอีกสถาบันหนึ่งที่มีความแตกต่างทั้งในเรื่องของ ภูมิประเทศ วัฒนธรรม และกระบวนการหรือวีธีการสอนซึ่งก็น่าจะช่วยสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตให้กับนักศึกษาของเราได้ในระดับหนึ่งครับ ซึ่งในเรื่องของการแลกเปลี่ยนนักศึกษานี้ก็คงจะเกิดขึ้นหลังจากที่มีการลงนามความร่วมมือระหว่างสองคณะเช่นกันครับ ส่วนการจะมี mobility ของนักศึกษาเกิดขึ้นหรือไม่และในระดับใดก็คงต้องเป็นเรื่องที่เราต้องชี้ให้นักศึกษาที่สนใจเห็นประโยชน์ในเรื่องนี้นะครับ ประเด็นการแลกเปลี่ยนนักศึกษานี้จริงๆ แล้วเป็นข้อเสนอของท่านคณบดีของวิศวฯ ม.ขอนแก่นครับ และทางเราเองก็เห็นว่าจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาจึงมีแนวคิดที่สานต่อให้เป็นจริงครับ ก็ไม่ทราบประชาคมวิศวฯ จะมีความเห็นหรือข้อเสนอแนะในเรื่องนี้อย่างไรบ้าง ก็สามารถส่งข้อคิดเห็นในเรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ วิศวฯ ขอนแก่น มายังคณะได้นะครับ เพื่อทางทีมบริหารจะได้นำข้อเสนอแนะของทุกๆ ท่านมาประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไปครับ

4. การแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-ICPC ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2554

สำหรับประเด็นนี้ทุกท่านก็คงได้ทราบรายละเอียดของการจัดการแข่งขันและทราบผลการแข่งขันไปแล้วตามที่ปรากฏอยู่ที่ website ของคณะวิศวฯ นะครับ แต่ผมจะพูดถึงในสิ่งที่ผมประทับใจและอยากจะสื่อสารให้กับประชาคมวิศวฯ และ ภาควิชาอื่นๆ ได้รับทราบ โดยผมได้เข้าร่วมในพิธิเปิด และพิธีปิดการแข่งขันซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 23 ก.ค. 54 ที่ผ่านมา ก็ต้องขอชื่นชม คณะกรรมการจัดการแข่งขันทุกท่านที่จัดงานได้อย่างดีครับ แสดงถึงความร่วมมือร่วมใจของทุกคนที่ทำให้การจัดการแข่งขันในระดับภาคใต้ออกมาอย่างลงตัว และสมบูรณ์แบบจริงๆ ครับ และไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการจัดงานที่ทำได้อย่างดี แต่เรื่องของผลงานก็ดีมากๆ ดังที่ทุกท่านทราบแล้วนะครับว่าในตัวแทนของภาคใต้ที่จะเข้าไปแข่งขันต่อในระดับประเทศที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้ง 6 ทีมนั้น เป็นของวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ของเราทั้งหมดครับ ผมเชื่อว่าจากการแข่งขันกันซึ่งมีถึง 47 ทีม จาก 11 สถาบันในวันนั้น แล้ววิศวกรรมคอมพิวเตอร์ของเราได้รางวัลมาทั้งหมดนั้นได้สะท้อนถึงความทุ่มเทและสะท้อนถึงคุณภาพของนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาของทั้ง 6 ทีมได้เป็นอย่างดี ผมจึงถือโอกาสนี้ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ ท่านอาจารย์สุธน ท่านอาจารย์แสงสุรีย์ และนักศึกษาในทีมของท่านทุกคนอีกครั้งนะครับ และผมทราบจากท่านอาจารย์สุธน ว่า เมื่อเป็นการแข่งขันระดับประเทศที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อคัดเลือกทีมเข้าไปแข่งขันในระดับภูมิภาคนั้นที่ผ่านมาเจ้าภาพคือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็จะคว้ารางวัลไปเกือบทั้งหมดเช่นกัน โดยแทบจะไม่มีมหาวิทยาลัยใดแทรกตัวเข้าไปได้เลย อย่างไรก็ตามผมทราบจากท่านอาจารย์สุธนว่า ปีที่แล้ว มีเฉพาะ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ของ ม.อ. เท่านั้นที่สามารถแทรกเข้าไปอยู่ร่วมกับทีมจากจุฬาได้ จึงเป็นสิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง และผมก็เชื่อว่าในปีนี้ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ของ ม.อ. เราก็คงทำได้ดีกว่าปีที่แล้วนะครับ เพื่อเราจะได้เข้าไปร่วมการแข่งขันในระดับภูมิภาคที่ทางวิศวรรมคอมพิวเตอร์จะเป็นเจ้าภาพจัดที่ภูเก็ตในปลายปีนี้ต่อไปครับ

5. คณะผู้บริหารของบริษัท Western Digital (WD) เยี่ยมชมคณะวิศวฯ และหารือความร่วมมือกับทางคณะ

ตามที่ทาง WD ได้เดินทางมาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของ ผศ. ดร. เจษฏา และได้หารือร่วมกับทีมบริหารของคณะฯ ทีมบริหารภาควิชา และ ทีมวิจัยที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 25 ก.ค. 54 ที่ผ่านมานั้น ทาง WD ได้นำเสนอรูปแบบความร่วมมือ และ การสนับสนุนในด้านต่างๆ ทั้งในเรื่องของการวิจัย บัณฑิตศึกษา และ การพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสไดรพ์ที่น่าสนใจครับ ทั้งนี้ในเรื่องการทำวิจัย และทุนสำหรับบัณฑิตศึกษานั้น ที่ผ่านมาก็พบว่า มี นักวิจัย/คณาจารย์/นักศึกษาของเรามีการดำเนินการร่วมกับ WD อยู่บ้างแล้ว ซึ่งก็คงต้องมีความพยามในการดำเนินการให้เกิดกิจกรรมเหล่านี้เพิ่มขึ้นในอนาคตครับ นอกจากกิจกรรมดังกล่าวแล้วมีอีกกิจกรรมหนึ่งที่ผมเห็นว่าน่าสนใจที่เราควรจะต้องเริ่มมีความร่วมมือกับ WD คือ การที่ WD เปิดโอกาสให้อาจารย์เข้าไปทำงานที่บริษัทเป็นเวลา 1-2 ปี ครับ ผมเองเห็นว่าเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษา และสังคมโดยรวมครับ แนวคิดของ WD ในเรื่องนี้คือให้อาจารย์เข้าไปทำงานในโรงงาน 1-2 ปี โดยในระหว่างนั้นก็จะมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าไปทำงานวิจัยในหัวข้อที่อาจารย์และทางโรงงานกำหนดภายใต้การดูแลของอาจารย์ของเราครับ และเมื่อครบเวลา 1-2 ปี อาจารย์ก็กลับมาทำงานในมหาวิทยาลัยในขณะที่นักศึกษาก็จบการศึกษาและอาจจะได้รับการพิจารณาให้ทำงานต่อที่ WD ครับ ซึ่งถ้ามองแล้วในภาพรวมแล้วกิจกรรมนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องคือ อาจารย์ได้ประสบการณ์การทำงานในภาคอุตสาหกรรม ได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ที่สามารถนำกลับมาใช้เพื่อการเรียนการสอน การวิจัย และได้ connection ที่ดีกับภาคอุตสาหกรรม นักศึกษาได้ความรู้ จบการศึกษาและได้งานทำ ในขณะที่ WD ก็ได้ผลงานวิจัยและอาจจะได้ตัวบัณฑิตที่ไปสานงานดังกล่าวต่อไปในอนาคตครับ จึงเป็นลักษณะที่ win win ด้วยกันทุกฝ่ายครับ ดังนั้นถ้าอาจารย์ในภาควิชาใดสนใจที่จะเข้าโครงการนี้ของ WD ผมเชื่อว่าทางภาควิชาคงไม่ขัดข้องนะครับ สำหรับระดับคณะยินดีอย่างยิ่งที่จะให้เกิดกิจกรรมในลักษณะนี้ครับ เพราะถือได้ว่าเป็นการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ ที่จะตอบโจทย์ได้ทั้งการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ครับ

ผมเล่าเรื่องต่างๆ มาแล้ว 5 เรื่อง และค่อนข้างยาวแล้วนะครับ แม้ว่าจะมีอีกหลายๆ ประเด็นที่เกิดขึ้นในเดือน ก.ค. ที่ผ่านมาที่จะนำมาเล่า สื่อสาร และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาคมวิศวฯ แต่เกรงว่าจะยาวเกินไปครับ ก็คงต้องจบเรื่องเล่าในสายตรงคณบดีครั้งนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับ และจะนำประเด็นที่เหลืออยู่มาสื่อสารกับประชาคมวิศวฯ ในสายตรงคณบดีตอนหน้านะครับ

ขอบคุณครับ
อ.จรัญ

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 01 สิงหาคม 2554 06:23 แก้ไข: 01 สิงหาคม 2554 09:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.207.240.230
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ