นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
Ico64
รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

อ่าน: 3790
ความเห็น: 1

ระบบแท่งตอนที่ 4.3: การปรับซีเข้าสู่แท่ง: จาก “บัญชีเงินเดือนเดิม” เข้าสู่ “บัญชีเงินเดือนใหม่”: เงินประจำตำแหน่ง

เงินประจำตำแหน่งส่วนใหญ่เท่าเดิมครับ

ระบบแท่งตอนที่ 4.3: การปรับซีเข้าสู่แท่ง: จาก “บัญชีเงินเดือนเดิม” เข้าสู่ “บัญชีเงินเดือนใหม่”: เงินประจำตำแหน่ง

เรียน บุคลากรวิศวฯ ทุกท่าน

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของข้าราชการ นอกจากเงินเดือนแล้ว ข้าราชการที่มีตำแหน่งต่างๆ ส่วนใหญ่ก็ยังคงได้รับเงินประจำตำแหน่งเช่นเดิม ดังนี้ครับ

ตำแหน่งวิชาการ
ข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ทุกตำแหน่งยังคงได้รับเงินประจำตำแหน่งเหมือนระบบเดิม คือ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์:  เงินประจำตำแหน่ง 3500 และ 5,600 บาท ทั้งนี้ ผศ. จะได้รับเงินประจำตำแหน่ง 5,600 บาท เมื่อได้รับเงินเดือนเท่ากับ 18,910 บาท ครับ

รองศาสตราจารย์: เงินประจำตำแหน่ง 5,600 และ 9,900 บาท ทั้งนี้ รศ. จะได้รับเงินประจำตำแหน่ง 9,900 บาท เมื่อได้รับเงินเดือนเท่ากับ 23,230 บาท ครับ

ศาสตราจารย์: เงินประจำตำแหน่ง 13,000 และ 15,600 บาท ทั้งนี้ ศ. จะได้รับเงินประจำตำแหน่ง 15,600 บาท เมื่อผ่านการประเมินตามกติกา ของ ก.พ.อ. ครับ

ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร (ไม่มีวาระ)

ผอ. สนง. อธิการบดี/วิทยาเขต เงินประจำตำแหน่ง 10,000 บาท

ผอ. กอง / เลขานุการคณะฯ มีเงินประจำตำแหน่ง 5,600 บาท

•โดยมีเงือนไขเพิ่มเติมในช่วงของการปรับเข้าสู่บัญชีเงินเดือนใหม่ดังนี้

ก.ผอ. สนง.อธิการบดี/วิทยาเขต ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง 5,600 บาท (ระดับ 8) ยังคงได้รับเท่าเดิม

ข.ผอ. กอง/เลขานุการคณะฯ ที่ยังไม่ได้รับเงินประจำตำแหน่งก็ยังคงไม่ได้เหมือนเดิม

ค.ทั้ง ก. และ ข. (ยกเว้น ผอ. กอง) ต้องมีคุณสมบัติ และ ผ่านการประเมินถึงจะได้รับเงินประจำตำแหน่งตามอัตราข้างต้น แต่ถ้า เป็น ผอ. สนง. อธิการบดี/วิทยาเขต และ เลขานุการคณะฯ ใหม่ที่มีคุณสมบัติและมีการคัดเลือกตาม กติกา ใหม่ ของ ก.พ.อ. เมื่อเข้าสู่ตำแหน่งแล้วก็จะได้รับเงินประจำตำแหน่งตามอัตราข้างต้นครับ

ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ

ตำแหน่งเชี่ยวชาญพิเศษ มีเงินประจำตำแหน่ง 13,000 บาท

ตำแหน่งเชี่ยวชาญ มีเงินประจำตำแหน่ง 9,900 บาท

ชำนาญการพิเศษ มีเงินประจำตำแหน่ง 5,600 บาท

ชำนาญการ มีเงินประจำตำแหน่ง 3,500 บาท

•โดยมีเงือนไขเพิ่มเติมในช่วงของการปรับเข้าสู่บัญชีเงินเดือนใหม่ดังนี้

ก. ผู้ที่ปรับเข้าสู่ตำแหน่งเชี่ยวชาญพิเศษ หรือ เชี่ยวชาญ ได้รับเงินประตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ และ เชี่ยวชาญเฉพาะ

ข.ผู้ที่ปรับเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการพิเศษ หรือชำนาญการ ได้รับเงินประตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะเท่านั้น

ค.ผู้ที่ปรับเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการ ที่เป็นวิชาชีพเฉพาะและยังไม่เคยได้รับเงินประจำตำแหน่งจะได้รับเมื่อมีคุณสมบัติและผ่านการประเมิน และ

ง.ผู้ที่ปรับเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการพิเศษที่มิใช่วิชาชีพเฉพาะ ได้รับเงินเพิ่มพิเศษ 3,500 บาท เหมือนเดิมครับ

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เรืองเล่าตอนที่ 4 ที่ว่าด้วย บัญชีเงินเดือน และ เงินประจำตำแหน่ง จะช่วยให้ประชาคมวิศวฯ ของเรา มีความเข้าใจในระบบแท่งมากขึ้นนะครับ ถ้าบุคลากรมีประเด็นอะไรที่จะเสริมหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นต่างๆ ที่ผมได้กล่าวไปก็จะยินดีมากๆ ครับ และเรื่องเล่าระบบแท่งก็จะยังมีต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าจะครบถ้วนสมบูรณ์ครับ จึงขอเรียนเชิญอ่านต่อในตอนต่อไปด้วยนะครับ

ขอบคุณครับ
อ.จรัญ

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 19 ธันวาคม 2553 10:52 แก้ไข: 19 ธันวาคม 2553 11:12 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
นราพร จันพิบูลย์ [IP: 118.172.122.3]
05 กุมภาพันธ์ 2554 10:37
#63414

เรียน  ท่านดร.จรัญ  ที่เคารพ

          ดิฉันเป็นจนท.งานทรัพยากรมนุษย์ ขอเรียนถามอาจารย์เพื่อให้หายข้อข้องใจนะค่ะว่า เงินประจำตำแหน่งชำนาญการ ๓,๕๐๐ บาท จะได้เฉพาะบุคลากรที่มีตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ ซึ่งหมายถึง พยาบาล ใช่หรือไม่ค่ะ สำหรับตำแหน่งอื่นที่เป็นชำนาญการเหมือนกันเช่น นักวิชาการการเงิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน บุคลากร นักวิชาการศึกษาฯลฯ ที่เป็นชำนาญการจะได้รับเงินประจำตำแหน่ง 3500 หรือไม่ค่ะ

          กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะค่ะ

                                     นราพร

 

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.230.119.106
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ