นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
Ico64
รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

อ่าน: 1310
ความเห็น: 0

การปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนของคณาจารย์เด่นที่สมควรได้รับการชื่นชมและขอบคุณ

สังคมวิศวฯ ร่วมชื่นชมและขอบคุณอาจารย์ที่ปฏิบติงานด้วยความเสียสละ
เรียนบุคลากรวิศวฯ ทุกท่าน

เช้าวันศุกร์ ที่ 26 พ.ย. 53 ผมได้ลงนามในหนังสือขอบคุณอาจารย์จากภาควิชาต่างๆ ที่ทางกลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและกิจการนักศึกษาได้เสนอมาซึ่งผมเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สมควรแก่การยกย่องชมเชยในทั้งสองฝ่ายคือ ทั้งในส่วนของคณาจารย์ที่ผมได้ลงนามในหนังสือขอบคุณไปยังทุกท่านแล้วและในส่วนหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้จึงนำมาเล่าให้กับบุคลากรได้รับทราบและร่วมขอบคุณและชื่นชมต่อคณาจารย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้ครับ

คณาจารย์

การปฏิบัติงานที่สมควรแก่การยกย่อง และ ขอบคุณ

ผศ. บุญเรือง 

มานะสุรการ

เปิดสอนรายวิชา 225-385 จำนวน 2 หน่วยกิต ในภาคการศึกษา 2/2553 สำหรับนักศึกษาที่ตกค้างในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล          พ.ศ. 2546 จำนวน 8 ราย โดยไม่คิดเป็นภาระเพื่อเบิกค่าตอบแทนการสอน

ดร. สมชัย

หลิมศิโรรัตน์

เปิดสอนรายวิชา 240-381 Digital Processing  จำนวน 3 หน่วยกิต ในภาคการศึกษา 2/2553 สำหรับนักศึกษาที่ตกค้างในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2545 จำนวน 5 ราย โดยไม่คิดเป็นภาระเพื่อเบิกค่าตอบแทนการสอน

ดร. แสงสุรีย์

วสุพงศ์อัยยะ

เปิดสอนรายวิชา 240-306 Computer operating systems จำนวน 3 หน่วยกิต ในภาคการศึกษา 2/2553 สำหรับนักศึกษาที่ตกค้างในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2545 จำนวน 1 ราย โดยไม่คิดเป็นภาระเพื่อเบิกค่าตอบแทนการสอน

ผศ. ดร. เธนศ

เคารพพาพงศ์

เปิดสอนรายวิชา 240-209 Introduction to Control Systems จำนวน 3 หน่วยกิต ในภาคการศึกษา 2/2553 สำหรับนักศึกษาที่ตกค้างในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2545 จำนวน 2 ราย โดยไม่คิดเป็นภาระเพื่อเบิกค่าตอบแทนการสอน

รศ. ดร. เกริกชัย

ทองหนู

เปิดสอนรายวิชา 217-452 Real Time Software จำนวน 3 หน่วยกิต ในภาคการศึกษา 2/2553 ซึ่งเป็นวิชาชีพเลือกในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ หลักสูตรใหม่ 2549 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคทรอนิกส์ และ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 7 ราย โดยไม่คิดเป็นภาระเพื่อเบิกค่าตอบแทนการสอน

 

ในส่วนสุดท้ายของเรื่องเล่าวันนี้ผมขอขอบคุณ กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและกิจการนักศึกษา เมื่อเห็นว่าคณาจารย์เหล่านี้ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาและองค์กรแล้วไม่นิ่งดูดาย แต่ได้ดำเนินการในสิ่งที่ควรชื่นชมคือการจัดทำหนังสือขอบคุณและชื่นชมเพื่อเป็นขวัญและกำลังให้กับคณาจารย์ทุกท่าน และนำเสนอผู้บริหารขององค์กรได้รับทราบและลงนามในหนังสือดังกล่าว ถือได้ว่าแนวทางที่น่าชื่นชมและเป็นสามารถเป็นตัวอย่างให้กับหน่วยงานต่างๆ นำไปเป็นแนวทางในการทำงานได้เป็นอย่างดีครับ

ขอบคุณครับ
อ. จรัญ

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 28 พฤศจิกายน 2553 20:40 แก้ไข: 29 พฤศจิกายน 2553 09:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.94.109
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ