นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
Ico64
รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

อ่าน: 1627
ความเห็น: 1

วันพระราชทานปริญญาบัตร : คำขอบคุณ ความประทับใจ และ ค่านิยมขององค์กร

คำขอบคุณ ความประทับใจ และ ค่านิยมขององค์กร

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2553 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้เสร็จสิ้นไปแล้ว 1 วัน คือในวันที่ 13 กันยายน 2553 ที่ผ่านมาครับ และจะมีต่อเนื่องอีก 1 วันคือในวันนี้ วันที่ 14 กันยายน 2553 ครับ สำหรับบัณฑิตของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และ บัณฑิตนั้น ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นที่ เรียบร้อยแล้วในวันที่ 13 กันยายน 2553

กระผมขอเป็นตัวแทนของ คณาจารย์ บุคลากร และ นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ บัณฑิต ของ คณะวิศวฯ และ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อีกครั้ง ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับ
และขอถือโอกาสนี้ขอบคุณชาววิศวฯ ทุกคน ที่ได้ช่วยกันดูแลบัณฑิตของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ บัณฑิตของคณะอื่นๆ รวมทั้งผู้ปกครองของบัณฑิตทุกคนที่ได้เข้ามาใช้พื้นที่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ในปีนี้ครับ

ผมเชื่อว่า ถ้าบัณฑิตทุกคน ผู้ปกครองทุกท่าน ที่ได้เข้ามาร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แล้วได้รับการต้อนรับและได้รับการดูแลที่ดีจากเจ้าบ้านคือคณะฯ ภาควิชา และหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผมก็เชื่อว่าสิ่งดีๆ เหล่านี้ก็จะเป็นภาพแห่งความทรงจำที่ดีของบัณฑิตและผู้ปกครองตลอดไปครับ

ผมขอขอบคุณอย่างยิ่งกับทีมงานที่รับผิดชอบเรื่องการซ้อมรับปริญญาของบัณฑิตและการดูแลบัณฑิตในทุกขั้นตอน
ผมทราบดีว่าทีมงานนี้ทุกคนที่นำโดยท่านรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (ผศ. ดร. เจริญยุทธ เดชวายุกุล) ทุกๆ ท่านเหนื่อยมากๆ ครับ แต่ผมก็เชื่อว่าหลังจากบัณฑิตของเราที่ทีมงานทุกท่านได้ช่วยกันดูแลในทุกขั้นตอนได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรไปแล้วเมื่อวานนี้ คณะทำงานทุกท่านก็คงหายเหนื่อยและขอให้ทุกท่านภูมิใจในภารกิจของท่านที่สำเร็จลุล่วงไปได้อย่างดีนะครับ และขอขอบคุณทีมงานของท่านรองคณบดีฝ่ายบริหาร (ผศ. สมเกียรติ นาคกุล) จาก กลุ่มงานอาคารสถานที่และสาธารณูปการที่ต้องรับผิดชอบในเรื่องของสถานที่ ยานพาหนะ และ อื่นๆ ที่ปีนี้เราได้มีส่วนร่วมในการดูแลบัณฑิตและผู้ปกครองเป็นจำนวนมาก ทราบว่าทีมงานของท่าน ทั้งหัวหน้ากลุ่มงานและบุคลากรทุกคนได้ช่วยกันอย่างเต็มที่ ไม่เฉพาะในพื้นที่ของเราเท่านั้น แต่บุคลากรของกลุ่มงานยังเข้าไปร่วมกับส่วนกลางในเรื่องรถรับส่ง และ การจารจรในส่วนกลางของมหาวิทยาลัยด้วย

ในประเด็นเรื่องการดูแลเรื่องการจราจร กับบุคลากรวิศวฯ ของเรานั้นผมมีเรื่องประทับใจที่จะขอเล่าให้บุคลากรวิศวฯ ได้รับทราบด้วยครับ คือเมื่อวานตอนเย็นหลังจากกลับจากพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแล้วผมขับรถจากคณะฯ กลับบ้านโดยตั้งใจจะไปออกทางประตูวัดโคกนาว รถก็ติดตลอดตั้งแต่ออกจากที่จอดรถบริเวณคณะฯ และเมื่อขับรถมาถึงบริเวณหลังตึกฟิสิกส์พบว่ารถติดนานมาก จนจอดนิ่ง ซึ่งก็ไม่ได้คิดว่าเป็นปัญหาอะไรเพราะคิดอยู่เสมอว่าวันนี้คือวันสำคัญของสงขลานครินทร์ ทุกคนที่เข้ามาและติดอยู่บนถนนกับเราคือแขกของสงขลานครินทร์ เมื่อเราเป็นส่วนหนึ่งของสงขลานครินทร์ คือเป็นเจ้าบ้านแม้เราจะต้องรอคอยอยู่บนถนนและค่อยๆ เคลื่อนไปทีละนิดพร้อมๆ กับแขกก็ไม่เห็นเป็นไร และในฐานะเจ้าบ้านผมรู้สึกภูมิใจที่ได้ตอบแทนผู้ปกครองและบัณฑิตของสงขลานครินทร์ของเรา เพราะถ้าคิดไปให้ใกลอีกนิดหนึ่งก็จะทราบว่า ผู้ปกครอง บัณฑิต และประชาชนที่เสียภาษีก็คือผู้ที่ทำให้คณะฯ และมหาวิทยาลัยได้มีงบประมาณมาใช้ในการดำเนินการด้านต่างๆ รวมทั้งจ่ายเงินเดือนให้กับตัวกระผมด้วย เพราะทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ก็มาจากผู้ปกครองและประชาชนผู้เสียภาษีนั่นเอง

ดังนั้นการที่เรามีโอกาสได้ต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ปกครองและบัณฑิตโดยที่เราจะติดขัดหรือไม่สะดวกบ้าง สำหรับผมแล้วก็ยังถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆ ครับ ในระหว่างที่รอรถเคลื่อนไปทีละนิดอยู่แถวหลังตึกฟิสิกส์ ใกล้จะถึงตึก LRC จนกระทั่งรถเคลื่อนได้ยากมาก และแทบจะไม่เคลื่อนที่อีกเลย เพราะข้างหน้ารถติดมากๆ ก็เห็นว่ามี พนักงานขับรถของเรา คือ คุณกัลยา วรรณศิริ ซึ่งผมเข้าใจว่าได้กำลังทำหน้าที่ขับรถรับส่งบัณฑิตและช่วยดูแลการจราจรในส่วนกลางด้วยหรือไม่ผมไม่ได้ถามครับ แต่ คุณกัลยา วรรณศิริ ได้ออกมาจัดการจารจรในบริเวณใกล้ๆ กับตึก LRC ให้รถที่ติดอยู่ได้กลับหัวไปทางคณะวิศวฯอีกครั้งเพื่อให้ย้อนกลับไปออกทางประตูศรีทรัพย์แทนการเคลื่อนไปข้างหน้าที่ คุณกัลยา บอกว่ารถติดอีกมาก และทางประตูศรีทรัพย์มีการเคลื่อนตัวที่ดีกว่า คุณกัลยาทำทุกอย่างโดยที่ไม่ทราบว่าผมเป็นหนึ่งในกลุ่มของรถที่ติดอยู่ตรงนั้นครับ ผมชื่นชมคุณกัลยา อยู่ในใจและตั้งใจว่าจะนำเรื่องนี้มาเล่าให้บุคลกรทุกคนในคณะฯ ทราบ และ ร่วมชื่นชมในความรับผิดชอบและความมีน้ำใจของบุคลากรของเราครับ ซึ่งจริงๆ แล้ว ผมเชื่อว่านอกจากคุณกัลยาแล้วก็ยังมีคงบุคลากรท่านอื่นๆ ของคณะฯ อีกหลายๆ ท่านที่ได้เสียสละ ช่วยกันดูแลบัณฑิต ผู้ปกครอง และ ประชาชนที่เข้ามาใน ม.อ. โดยเฉพาะที่เข้ามาใช้พื้นที่บริเวณคณะวิศวฯ ในช่วงตั้งแต่วันแรกที่มีการรายงานตัว วันซ้อมย่อย วันซ้อมใหญ่ และ วันที่รับจริง ผมขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้กับทุกๆ ท่านเพื่อจะได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่เพื่อสงขลานครินทร์ให้เต็มความสามารถนะครับ

เนื่องจากพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเป็นพิธีใหญ่ มีการทำงานร่วมกันหลายระดับตั้งแต่สำนักพระราชวัง ระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล เทศบาล มหาวิทยาลัย คณะฯ ภาควิชา หน่วยงาน และย่อยๆ ลงไปถึงระดับบุคคลครับ ดังนั้นเราชาววิศวฯควรภาคภูมิใจที่เราได้มีส่วนเป็นฟันเฟืองเล็กๆ ของพิธีอันสำคัญยิ่งของสงขลานครินทร์ ครับ
ผมทราบว่ามีอาจารย์ และ บุคลากร ของเราเข้าไปช่วยมหาวิทยาลัยในหลายๆ หน้าที่ ทั้งที่มหาวิทยาลัยเชิญเข้าไปร่วมโดยตรง และที่คณะฯ เสนอชื่อเข้าไปเป็นตัวแทนของคณะฯ ผมขอขอบคุณทุกๆ ท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะครับ

ผมเรียนว่าในภาพการทำงานของระดับมหาวิทยาลัยนั้นเป็นไปไม่ได้ที่จะให้คณะฯ หน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านต่างๆ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในหน้าที่ต่างๆ ที่คณะฯ/หน่วยงาน รับผิดชอบดูแลงานด้านนั้นๆ อยู่ตลอดไปทุกปี เพราะทุกหน่วยงาน ทุกคณะฯ ทุกคน คือส่วนหนึ่งของ สงขลานครินทร์ ทุกหน่วยงาน ทุกคณะฯ ทุกคน ก็ต้องช่วยกัน แม้จะเป็นปีแรกที่ผมได้เข้าไปมีส่วนร่วมในระดับมหาวิทยาลัยแต่ผมก็เห็นว่าทีมงานต่างๆ ของแต่ละคณะฯที่รับผิดชอบหลักในแต่ละด้านก็ทำงานได้อย่างดีเยี่ยมครับ บุคลากรของวิศวฯ หลายๆ ท่านที่คณะฯ เสนอชื่อไปทำงานร่วมกับคณะอื่นๆ ที่เป็นเจ้าภาพหลักในแต่ละด้านในปีนี้ก็พอจะทราบว่าเราจะต้องเตรียมบุคลากร เพื่อศึกษาการดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนั้นเมื่อโอกาสที่คณะวิศวฯ ของเราจะต้องรับผิดชอบงานด้านใดด้านหนึ่งเป็นงานหลักดังเช่นหลายๆ คณะฯ ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน เมื่อถึงเวลานั้นผมก็เชื่อว่าพวกเราก็คงทำได้ดีเช่นเดียวกับคณะฯอื่นๆ ที่ดูแลภารกิจนั้นในปีที่ผ่านๆ มา และในปีปัจจุบันนะครับ

สุดท้ายที่จะนำมาเรียนบุคลากรวิศวฯ ทุกท่านคือ พระโอวาท ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ ที่พระราชทานแก่บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2553 โดยผมขอใช้ภาษาธรรมดาในการบอกเล่านะครับ โดยผมจับได้ใจความในตอนหนึ่งว่า “ยิ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ใช้ชื่อของพระราชบิดามาเป็นชื่อของมหาวิทยาลัยด้วยแล้ว บัณฑิตทุกคนควรยึดมั่นในคำสอนของพระราชบิดา ที่ให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นกิจที่สอง และ ถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นกิจที่หนึ่ง เมื่อทุกคนถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นกิจที่หนึ่งแล้ว ส่วนรวมก็จะเป็นส่วนตัว แล้วประเทศชาติก็จะเจริญพัฒนา”

เช่นกันครับถ้าชาววิศวฯ ของเรา ยึดมั่นในคำสอนของพระราชบิดา และยึดมั่นในค่านิยมองค์กรของคณะวิศวฯ “Mankind: คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม” และนำส่วนรวมมาเป็นส่วนตัว ก็จะนำพาคณะวิศวฯของเราให้พัฒนาไปข้างหน้าได้ครับ

ขอบคุณครับ
อ.จรัญ

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 14 กันยายน 2553 08:32 แก้ไข: 14 กันยายน 2553 09:19 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

รู้สึกปีนี้ การจราจรดีขึ้นมาก ทั้งงาน ก่อนหน้านี้ ช่วง มอ. วิชาการ และและงานเกษตรภาคใต้ด้วย...

 

ขอชื่นชม ยินดี และประทับใจกับการร่วมแงร่วมใจกันจัดงาน ครั้งนี้ และครั้งที่ผ่านมาด้วย

 

และยินดี กับบัณฑิต ทุก ท่านด้วย เช่นกันค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.230.119.106
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ