นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(0) บรรยายพิเศษหลักเกณฑ์และวิธีการเขียนแบบฟอร์ม

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552 การจัดการทรัพยากรบุคคล คณะวิศวกรรมศาสตร์ เชิญบุคลากรจากกองการเจ้าหน้าที่ โดย คุณเริงศักดิ์ ธรานุเวชน์ และคุณนวพร หอมจันทร์ บุคลากรชำนาญการ มาบรรยายพิเศษในเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเขียนแบบฟอร์ม การขอชำนาญการให้กับบุค... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย โกโก้เย็น   สร้าง: 23 กรกฎาคม 2552 14:30 แก้ไข: 23 กรกฎาคม 2552 14:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(5) CoP ชุมชน"ชำนาญการและเชี่ยวชาญ คณะวิศวกรรมศาสตร์"

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2551 เวลา 14.00 น. ได้มีการเชิญประชุมสำหรับผู้ที่สมัครสมาชิกชุมชนนักปฏิบัติ เกี่ยวกับการทำชำนาญการและเชียวชาญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ CoP กลุ่มนี้จัดตั้งขึ้นโดยท่านเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ (คุณธเนศวร์ ศรีไพบูลย์) และบุคลากรที... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย โกโก้เย็น   สร้าง: 26 พฤศจิกายน 2551 13:55 แก้ไข: 23 มิถุนายน 2552 13:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]