นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

สารบัญหน้า 1 : 45 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
เรียนรู้กันต่อไป 1137 0
เราจำเป็นที่ต้องเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาหรือไม่? 1211 2
แอร์รถยนต์เย็นบ้างไม่เย็นบ้าง 1457 3
ท่อส่งน้ำมันเชื้อเพลิงแตก อาการหนึ่งของการสตาร์ทรถไม่ติด 1268 0
การพัฒนาแบบบูรณาการด้วยมุมมอง PEST (Political, Economic, Social and Technological) 898 0
Peak การใช้พลังงานของประเทศไทย 1233 0
หน่วยเจ้าปัญหา Cal และ cal 1016 0
New Normal 1008 0
ยูเนสโกและโออีซีดีมองการศึกษาไทย 1554 0
Channel Japan 1503 0
เมื่อผมกินยาน้ำผิดขนาดมาโดยตลอด 1120 3
ค่านิยมผิด ๆ ของสังคมไทยและการเรียนรู้ 1265 1
การพัฒนาการศึกษาของไทย 1723 1
น้ำแร่เพื่อสุขภาพและ OSA 1759 3
ติดตั้ง VPN 1457 1
ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรมนุษย์ 1105 1
อาจารย์ใจร้าย No.1 1492 2
ประเทศไทยมีทางออกบ้างหรือไม่? 1298 4
โลกเปลี่ยนเร็ว 1462 0
ธุรกิจสุนทรียะ: The Apple Marketing Philosophy 1839 0
สอนให้คิด 1890 1
รำพึงถึงศิษย์ 2061 1
ความต้องการของนักศึกษาในการเรียน 1889 5
ทดลองใช้ class.in.th ครั้งแรก 1693 2
ให้ความรู้แต่ไม่ให้ปัญญา 1964 2
self criticism ในการตรวจข้อสอบไล่ 1/2554 1566 3
ข้อมูลในการสอนเทอม 1/2554 1734 2
กระดานชนวนยุค IT 2463 6
ป่าไม้ สายธาร ชีวิต และแสงสว่าง 2280 1
เมื่อครูเป็นผู้เรียนรู้ 2271 2
อุดมศึกษาไทย: เป้าหมายที่นักศึกษาต้องการและความคาดหมายจากนักศึกษา..ต่างกันมาก 1873 6
รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี 2368 0
ความสะดวกสบายทำลายความเข้มแข็งของมนุษย์ 1529 0
เรียนรู้จากความล้มเหลวในการสอนแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง 1776 7
คือเมฆสีขาว ทางก้าวเก่าแก่(2): สัมมาทิฏฐิ 1885 2
เรียนรู้จากชุมชนจากมูลนิธิปิดทองหลังพระ 1639 1
การสอนแบบไม่สอนเอง 1716 8
ระบบการศึกษาที่เปลี่ยนไป! 1776 6
แรง... 1849 5
เราจะรีบไปไหนกัน? 1742 4
เร็ว เร็ว และเร็ว คือวัฒนธรรมคนรุ่นใหม่ 2137 6
เจ้าเป็นไผ๒: ระบบการศึกษาของไทยในมุมมองของครูบาสุทธินันท์ 1987 4
ขุนเขากับสายลม 1629 4
เรียนรู้นั้นเป็นเช่นไร? 1519 3
การเรียนรู้..เริ่มจากความคิด 1965 1