นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

สารบัญหน้า 1 : 45 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
เรียนรู้กันต่อไป 912 0
เราจำเป็นที่ต้องเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาหรือไม่? 969 2
แอร์รถยนต์เย็นบ้างไม่เย็นบ้าง 1124 3
ท่อส่งน้ำมันเชื้อเพลิงแตก อาการหนึ่งของการสตาร์ทรถไม่ติด 1021 0
การพัฒนาแบบบูรณาการด้วยมุมมอง PEST (Political, Economic, Social and Technological) 664 0
Peak การใช้พลังงานของประเทศไทย 1008 0
หน่วยเจ้าปัญหา Cal และ cal 806 0
New Normal 777 0
ยูเนสโกและโออีซีดีมองการศึกษาไทย 1266 0
Channel Japan 1260 0
เมื่อผมกินยาน้ำผิดขนาดมาโดยตลอด 914 3
ค่านิยมผิด ๆ ของสังคมไทยและการเรียนรู้ 1051 1
การพัฒนาการศึกษาของไทย 1529 1
น้ำแร่เพื่อสุขภาพและ OSA 1525 3
ติดตั้ง VPN 1283 1
ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรมนุษย์ 944 1
อาจารย์ใจร้าย No.1 1326 2
ประเทศไทยมีทางออกบ้างหรือไม่? 1120 4
โลกเปลี่ยนเร็ว 1280 0
ธุรกิจสุนทรียะ: The Apple Marketing Philosophy 1660 0
สอนให้คิด 1714 1
รำพึงถึงศิษย์ 1860 1
ความต้องการของนักศึกษาในการเรียน 1700 5
ทดลองใช้ class.in.th ครั้งแรก 1510 2
ให้ความรู้แต่ไม่ให้ปัญญา 1786 2
self criticism ในการตรวจข้อสอบไล่ 1/2554 1361 3
ข้อมูลในการสอนเทอม 1/2554 1521 2
กระดานชนวนยุค IT 2241 6
ป่าไม้ สายธาร ชีวิต และแสงสว่าง 2049 1
เมื่อครูเป็นผู้เรียนรู้ 2046 2
อุดมศึกษาไทย: เป้าหมายที่นักศึกษาต้องการและความคาดหมายจากนักศึกษา..ต่างกันมาก 1663 6
รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี 2195 0
ความสะดวกสบายทำลายความเข้มแข็งของมนุษย์ 1362 0
เรียนรู้จากความล้มเหลวในการสอนแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง 1629 7
คือเมฆสีขาว ทางก้าวเก่าแก่(2): สัมมาทิฏฐิ 1679 2
เรียนรู้จากชุมชนจากมูลนิธิปิดทองหลังพระ 1505 1
การสอนแบบไม่สอนเอง 1585 8
ระบบการศึกษาที่เปลี่ยนไป! 1637 6
แรง... 1708 5
เราจะรีบไปไหนกัน? 1551 4
เร็ว เร็ว และเร็ว คือวัฒนธรรมคนรุ่นใหม่ 1996 6
เจ้าเป็นไผ๒: ระบบการศึกษาของไทยในมุมมองของครูบาสุทธินันท์ 1827 4
ขุนเขากับสายลม 1517 4
เรียนรู้นั้นเป็นเช่นไร? 1440 3
การเรียนรู้..เริ่มจากความคิด 1848 1