นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

สารบัญหน้า 1 : 45 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
เรียนรู้กันต่อไป 1022 0
เราจำเป็นที่ต้องเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาหรือไม่? 1080 2
แอร์รถยนต์เย็นบ้างไม่เย็นบ้าง 1290 3
ท่อส่งน้ำมันเชื้อเพลิงแตก อาการหนึ่งของการสตาร์ทรถไม่ติด 1142 0
การพัฒนาแบบบูรณาการด้วยมุมมอง PEST (Political, Economic, Social and Technological) 773 0
Peak การใช้พลังงานของประเทศไทย 1111 0
หน่วยเจ้าปัญหา Cal และ cal 898 0
New Normal 857 0
ยูเนสโกและโออีซีดีมองการศึกษาไทย 1392 0
Channel Japan 1370 0
เมื่อผมกินยาน้ำผิดขนาดมาโดยตลอด 999 3
ค่านิยมผิด ๆ ของสังคมไทยและการเรียนรู้ 1129 1
การพัฒนาการศึกษาของไทย 1608 1
น้ำแร่เพื่อสุขภาพและ OSA 1612 3
ติดตั้ง VPN 1353 1
ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรมนุษย์ 1014 1
อาจารย์ใจร้าย No.1 1402 2
ประเทศไทยมีทางออกบ้างหรือไม่? 1190 4
โลกเปลี่ยนเร็ว 1361 0
ธุรกิจสุนทรียะ: The Apple Marketing Philosophy 1738 0
สอนให้คิด 1781 1
รำพึงถึงศิษย์ 1945 1
ความต้องการของนักศึกษาในการเรียน 1780 5
ทดลองใช้ class.in.th ครั้งแรก 1585 2
ให้ความรู้แต่ไม่ให้ปัญญา 1870 2
self criticism ในการตรวจข้อสอบไล่ 1/2554 1461 3
ข้อมูลในการสอนเทอม 1/2554 1622 2
กระดานชนวนยุค IT 2350 6
ป่าไม้ สายธาร ชีวิต และแสงสว่าง 2154 1
เมื่อครูเป็นผู้เรียนรู้ 2160 2
อุดมศึกษาไทย: เป้าหมายที่นักศึกษาต้องการและความคาดหมายจากนักศึกษา..ต่างกันมาก 1744 6
รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี 2257 0
ความสะดวกสบายทำลายความเข้มแข็งของมนุษย์ 1420 0
เรียนรู้จากความล้มเหลวในการสอนแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง 1683 7
คือเมฆสีขาว ทางก้าวเก่าแก่(2): สัมมาทิฏฐิ 1761 2
เรียนรู้จากชุมชนจากมูลนิธิปิดทองหลังพระ 1550 1
การสอนแบบไม่สอนเอง 1637 8
ระบบการศึกษาที่เปลี่ยนไป! 1683 6
แรง... 1770 5
เราจะรีบไปไหนกัน? 1638 4
เร็ว เร็ว และเร็ว คือวัฒนธรรมคนรุ่นใหม่ 2065 6
เจ้าเป็นไผ๒: ระบบการศึกษาของไทยในมุมมองของครูบาสุทธินันท์ 1892 4
ขุนเขากับสายลม 1568 4
เรียนรู้นั้นเป็นเช่นไร? 1478 3
การเรียนรู้..เริ่มจากความคิด 1903 1