นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

(2) PSU ไบโอดีเซล 35: การเร่งปฏิกิริยาด้วยกรดวิวิธพันธุ์

การเร่งปฏิกิริยาด้วยกรดวิวิธพันธุ์ ตัวเร่งปฏิกิริยากรดของแข็งที่หลากหลาย จะมีความแตกต่างกันในคุณสมบัติด้านต่าง ๆ คือ สภาพกรด (acidity) พื้นที่ผิว ความแข็งแรงเชิงกล เสถียรภาพความร้อน เสถียรภาพไฮโดรเทอร์มัล และค่าใช้จ่ายในการผลิต ข้อเด่นของตัวเร่ง... more »
Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By คนธรรมดา   created: 09 December 2011 19:43 Modified: 11 December 2011 12:11 [ Report Abuse ]

(0) PSU ไบโอดีเซล 34: เพิ่มเติมโครงสร้างไตรกลีเซอไรด์

วันนี้มาเก็บตกคุณสมบัติ ข้อมูลที่ควรรู้ ก่อนที่จะไปต่อครับ ตารางข้างล่างนี้ แสดงข้อมูลเชิงกายภาพบางประการของกรดไขมันอิสระ เมทิลเอสเตอร์และเอทิลเอสเตอร์ที่เกิดจากกรดไขมันอิสระชนิดเดียวกัน จะพบว่ากรดคาร์บอกซิลิกส่วนมากจะมีคาร์บอนอะตอมเป็นจำนวนคู่... more »
Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By คนธรรมดา   created: 08 December 2011 21:24 Modified: 08 December 2011 21:24 [ Report Abuse ]

(0) PSU ไบโอดีเซล 33: การเร่งปฏิกิริยาด้วยกรดแบบเอกพันธุ์

การเร่งปฏิกิริยาด้วยกรดแบบเอกพันธุ์ จากเทคนิคการวิเคราะห์น้ำมันและไขมัน ได้นิยมใช้กระบวนการเอสเตอริฟิเคชันในเมทานอลที่มีโบรอนไตรฟลูออไรด์ (BF3) เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา เพื่อทำให้เป็นเอสเตอร์ก่อนนำไปวิเคราะห์ด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโตกราฟ (gas-chromatogr... more »
Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By คนธรรมดา   created: 07 December 2011 20:52 Modified: 07 December 2011 20:52 [ Report Abuse ]

(0) PSU ไบโอดีเซล 32: การเร่งปฏิกิริยาด้วยกรด (acid catalysis)

การเร่งปฏิกิริยาด้วยกรด (acid catalysis) การเร่งปฏิกิริยาด้วยกรดมีจุดเด่นในกระบวนการเอสเตอริฟิเคชันกรดไขมันอิสระที่มีอยู่ในไขมันและน้ำมัน ดังนั้นจึงเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับกระบวนการสองขั้นตอนของการผลิตไบโอดีเซลจากวัตถุดิบตั้งต้นที่มีกรดไขมันอิสร... more »
Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By คนธรรมดา   created: 06 December 2011 21:42 Modified: 06 December 2011 21:42 [ Report Abuse ]

(0) PSU ไบโอดีเซล 31: ตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์

การเร่งปฏิกิริยาด้วยด่างแบบวิวิธพันธุ์ (Heterogeneous alkaline catalysis) ขณะที่การเร่งปฏิกิริยาแบบเอกพันธุ์มีข้อดีที่มาก แต่ข้อเสียหลักก็คือตัวเร่งปฏิกิริยาเอกพันธุ์ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ยิ่งกว่านั้นยังต้องกำจัดตัวเร่งปฏิกิริยาที่เหลือออก... more »
Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By คนธรรมดา   created: 05 December 2011 22:09 Modified: 05 December 2011 22:09 [ Report Abuse ]

(1) PSU ไบโอดีเซล 30: การเร่งปฏิกิริยาด้วยด่าง (alkaline catalysis) ต่อ 2

การทำปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชัน 2 ครั้งหรือมากกว่า จะใช้ในอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลาย หลังจากการทำปฏิกิริยาครั้งแรก กลีเซอรอลจะถูกแยกออกไปซึ่งคาดหมายว่าน้ำและตัวเร่งปฏิกิริยาส่วนหนึ่งรวมถึงสบู่และแอลกอฮอล์จะถูกแยกออกไปด้วย หลังจากนั้นจึงมีการเติม... more »
Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By คนธรรมดา   created: 04 December 2011 21:22 Modified: 04 December 2011 21:34 [ Report Abuse ]

(1) PSU ไบโอดีเซล 29: การเร่งปฏิกิริยาด้วยด่าง (alkaline catalysis) ต่อ

ยังคงต้องเดินหน้าต่อไปครับ ถึงแม้ว่าจะมีเพื่อนชาวแชร์บอกว่าวิชาการมากไป จนเจ็บหัวเหม็ดแล้วก็ตามที เมทอกไซด์ได้รับการยอมรับว่าเป็นเบสที่แรงมาก และว่องไวในการทำปฏิกิริยากับน้ำ โดยเมทอกไซด์คือตัวเร่งปฏิกิริยาที่แท้จริงมิใช่ไฮดรอกไซด์อย่างที่มีคนจำน... more »
Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By คนธรรมดา   created: 03 December 2011 21:51 Modified: 03 December 2011 21:51 [ Report Abuse ]

(0) PSU ไบโอดีเซล 28: การเร่งปฏิกิริยาด้วยด่าง (alkaline catalysis)

1 การเร่งปฏิกิริยาด้วยด่าง (alkaline catalysis) การเร่งปฏิกิริยาด้วยด่างเป็นประเภทของปฏิกิริยาโดยทั่วไปที่ใช้กันมากที่สุดสำหรับการผลิตไบโอดีเซล ข้อดีของปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชันที่เร่งปฏิกิริยาโดยใช้ด่างที่เหนือกว่าการใช้กรดเป็นตัวเร่งปฏิกิ... more »
Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By คนธรรมดา   created: 02 December 2011 20:49 Modified: 02 December 2011 20:49 [ Report Abuse ]

(1) PSUไบโอดีเซล 27: การเร่งปฏิกิริยา:

ตัวเร่งปฏิกิริยา การเร่งปฏิกิริยา (catalysis) การเร่งปฏิกิริยาคือการเปลี่ยนอัตราของปฏิกิริยาเคมีเนื่องจากการเข้ามามีส่วนร่วมของสารที่เรียกว่า”ตัวเร่งปฏิกิริยา” ข้อที่ตัวเร่งปฏิกิริยาแตกต่างไปจากสารที่ใช้เป็นตัวทำปฏิกิริยา (reagent... more »
Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By คนธรรมดา   created: 01 December 2011 16:09 Modified: 01 December 2011 16:10 [ Report Abuse ]

(5) PSU ไบโอดีเซล 26: แอลกอฮอล์

แอลกอฮอล์ แอลกอฮอล์จะแบ่งออกเป็น 3 ชนิดตามโครงสร้าง คือชนิดปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ตามรูปข้างล่างนี้ ความแตกต่างของโครงสร้างของแต่ละชนิดทำให้การเกิดปฏิกิริยาต่างกัน และนี่คือสาเหตุที่เราควรรู้ความแตกต่างซึ่งง่ายมากดังนี้ วิธีท... more »
Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By คนธรรมดา   created: 30 November 2011 20:08 Modified: 30 November 2011 20:08 [ Report Abuse ]