นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

(1) PSU ไบโอดีเซล 65: การกลั่นแบบมีปฏิกิริยา

การกลั่นแบบมีปฏิกิริยา (Reactive Distillation) การกลั่นแบบมีปฏิกิริยาเป็นการดำเนินเฉพาะหน่วยวิศวกรรมเคมี ซึ่งปฏิกิริยาเคมีและการแยกผลผลิตจะเกิดขึ้นพร้อม ๆ กันในหน่วยปฏิบัติการเดียวกัน ซึ่งเป็นทางเลือกที่มีประสิทธิผลด้วยการนำเอาลักษณะถังปฏิกรณ์แ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย คนธรรมดา   สร้าง: 11 มกราคม 2555 22:07 แก้ไข: 11 มกราคม 2555 22:07 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) PSU ไบโอดีเซล 64: กระบวนการ Continuous Deglycerolization (CD Process)

กระบวนการ Continuous Deglycerolization (CD Process) CD process เป็นการผลิตไบโอดีเซลสากลที่นิยมใช้ในปัจจุบัน Worgetter et al. (2007) รายงานว่า มีโรงงานผลิตไบโอดีเซล 13 โรง รวมกำลังการผลิตทั้งหมด 1,605,000 ตัน/ปี ได้ใช้เทคโนโลยีนี้ และมีอีก 16 โรง... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย คนธรรมดา   สร้าง: 10 มกราคม 2555 20:55 แก้ไข: 11 มกราคม 2555 02:01 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) PSU ไบโอดีเซล 63: ไฮโดรเอสเตอริฟิเคชัน (ต่อ)

Aranda (2009) นำเสนอกระบวนการ Hydroesterification ที่ดำเนินการผลิตที่ประเทศบราซิล ดังแสดงด้วยไดอะแกรมต่อไปนี้ โดยการทำปฏิกิริยาเอสเตอริฟิเคชันนั้นใช้แบบ reactive distillation แอลกอฮอล์ที่ใช้สามารถใช้ได้กทั้งเมทานอลและเอทานอล กระบวนการนี้มีจุดเด่นท... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย คนธรรมดา   สร้าง: 09 มกราคม 2555 19:38 แก้ไข: 09 มกราคม 2555 19:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) PSU ไบโอดีเซล 62: ไฮโดรเอสเตอริฟิเคชัน

ไฮโดรเอสเตอริฟิเคชัน (hydroesterification) เป็นกระบวนการผลิตเอสเตอร์โดยผ่านกระบวนการไฮโดรไลซิสมาก่อน Cavalcanti-Oliveira et al. (2011) ศึกษาการผลิตไบโอดีเซลด้วยแนวทาง hydroesterification (hydrolysis + esterification) ด้วยการใช้เอนไซม์ไลเปส T... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย คนธรรมดา   สร้าง: 08 มกราคม 2555 20:39 แก้ไข: 08 มกราคม 2555 20:39 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) PSU ไบโอดีเซล 61: อิทธิพลของอุณหภูมิและเวลาในการทำปฏิกิริยา

อิทธิพลของอุณหภูมิและเวลาในการทำปฏิกิริยา อุณหภูมิมีอิทธิพลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาตามสมการอาร์เรเนียส ดังนั้นเราจะพบผลการวิจัยที่คล้าย ๆกันว่า อุณหภูมิที่สูงกว่าและใกล้จุดเดือดของแอลกอฮอล์ที่ใช้ทำปฏิกิริยา จะทำให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาเอสเตอริฟ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย คนธรรมดา   สร้าง: 07 มกราคม 2555 10:32 แก้ไข: 07 มกราคม 2555 10:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) PSU ไบโอดีเซล 60: อิทธิพลของปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา

อิทธิพลของปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา ในหลักการพื้นฐานนั้น การใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาในปริมาณที่สูงกว่า จะเร่งปฏิกิริยาให้เกิดเร็วขึ้น โดยในระบบตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์นั้น ปริมาณกรดที่สูงขึ้นจะสร้าง carbocation intermediate จำนวนมาก ซึ่งจะมีโอกาสทำป... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย คนธรรมดา   สร้าง: 06 มกราคม 2555 19:55 แก้ไข: 06 มกราคม 2555 19:55 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) PSUไบโอดีเซล 59: อิทธิพลของอัตราส่วนเชิงโมลระหว่างแอลกอฮอล์ต่อน้ำมัน

อิทธิพลของอัตราส่วนเชิงโมลระหว่างแอลกอฮอล์ต่อน้ำมัน อิทธิพลของปริมาณแอลกอฮอล์ต่อปริมาณน้ำมันจะส่งผลต่อจลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาเอสเตอริฟิเคชันใน 2 ประเด็นคือ 1. คุณสมบัติเชิงการภาพของระบบ ปริมาณแอลกอฮอล์ที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลถึงคุณสมบัติทางกายภาพ เ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย คนธรรมดา   สร้าง: 05 มกราคม 2555 17:09 แก้ไข: 05 มกราคม 2555 17:09 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) PSU ไบโอดีเซล 58: โมเดลจลนพลศาสตร์ปฏิกิริยาเอสเตอริฟิเคชัน

ช่วงนี้การบันทึก PSU ไบโอดีเซล จะสะเปะสะปะหน่อยนะครับ เพราะใช้วิธีนึกอะไรที่ควรต้องเขียนและมีข้อมูลพอเขียนได้ก็บันทึกลงไปไว้ก่อน ผมพยายามที่จะเรียบเรียงหัวข้อที่ควรจะเขียนให้เป็นไปตามลำดับเหมือนกัน แต่พบว่าค่อนข้างยาก เพราะมักจะขาดนิดขาดหน่อยเสมอ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย คนธรรมดา   สร้าง: 04 มกราคม 2555 21:11 แก้ไข: 04 มกราคม 2555 21:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) PSU ไบโอดีเซล 57: กระบวนการเอสเตอริฟิเคชัน (Esterification) ต่อ

อิทธิพลของความชื้นและกรดไขมันอิสระ Canakci และ Gerpen (2001) อ้างโดย Mangesh et al. (2006) ศึกษาปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชันของน้ำมันถั่วเหลืองโดยตัวเร่งปฏิกิริยากรดซัลฟิวริก ด้วยสัดส่วนเชิงโมลเมทานอลต่อน้ำมันเท่ากับ 6: 1 ปริมาณกรดซัลฟิวริก 3 w... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย คนธรรมดา   สร้าง: 03 มกราคม 2555 18:12 แก้ไข: 03 มกราคม 2555 18:12 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) PSU ไบโอดีเซล 56: กระบวนการเอสเตอริฟิเคชัน (Esterification) ต่อ

Bayer Technology Services นำเสนอกระบวนการเอสเตอริฟิเคชันกรดไขมันอิสระแบบต่อเนื่องโดยการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์ Amberlyst BD20 ที่ไม่มีการสูญเสีย ผลได้ กรด และไม่มีของเสีย ซึ่งต้องใช้เมทานอลที่มากเกินพอ และใช้การทำปฏิกิริยาแบบพหุสเตจ (multi-s... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย คนธรรมดา   สร้าง: 02 มกราคม 2555 20:22 แก้ไข: 02 มกราคม 2555 20:22 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]