นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

(2) PSU ไบโอดีเซล 15: บทบาทการถ่ายโอนมวลในการเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์

การถ่ายโอนมวลมีบทบาทอย่างมากต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาของระบบเชิงเร่งปฏิกิริยา ในปฏิกิริยาเชิงเร่งปฏิกิริยาเอกพันธ์ซึ่งสารทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นสารเข้าทำปฏิกิริยา ผลผลิต และตัวเร่งปฏิกิริยาอยู่ในเฟสเดียวกัน อิทธิพลของการถ่ายโอนมวลระหว่างเฟสส่วนมากมีค... more »
Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By คนธรรมดา   created: 19 November 2011 22:04 Modified: 19 November 2011 22:04 [ Report Abuse ]

(1) PSU ไบโอดีเซล 14: สบู่และไมเซลล์ (micelle)

สบู่และไมเซลล์ (micelle) สบู่ช่วยในการขจัดสิ่งสกปรกไขมันให้ละลายในน้ำได้ง่ายขึ้น โดยโมเลกุลของสบู่จะประกอบด้วยส่วนที่ชอบน้ำ (hydrophilic) “ส่วนหัว” ซึ่งอาจเป็นคาร์บอกซิลเลทแอนไอออน (carboxylate anion) ที่มีปฏิสัมพันธ์(interact) ที่ด... more »
Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By คนธรรมดา   created: 18 November 2011 20:17 Modified: 18 November 2011 20:17 [ Report Abuse ]

(3) PSU ไบโอดีเซล 13: โมเลกุลมีขั้ว

ต่อจากเมื่อวานครับ สภาพขั้วของโมเลกุล (polarity of molecules) ในขณะที่โมเลกุลสามารถจัดเป็น โควาเลนต์มีขั้ว (polar covalent) โควาเลนต์ไร้ขั้ว (nonpolar covalent) หรือ ไอออนิก (ionic) ซึ่งต้องระลึกว่าเทอมเหล่านี้เป็นค่าสัมพัทธ์ ซึ่งโมเลกุลหนึ่... more »
Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By คนธรรมดา   created: 17 November 2011 21:22 Modified: 17 November 2011 21:22 [ Report Abuse ]

(2) PSU ไบโอดีเซล 12: สภาพขั้ว

บันทึกนี้ด้นสด เพราะไม่อยู่ในพล็อตเดิม แต่เป็นส่วนที่จะขาดไม่ได้ เอิ๊ก เอิ๊ก สภาพขั้ว (polarity) สภาพขั้วหรือสภาพมีขั้ว มีความหมายในหลายสาขาวิชาที่แตกต่างกัน ในที่นี้หมายถึงสภาพขั้วเชิงเคมี (chemical polarity) สภาพขั้วเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแยก... more »
Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By คนธรรมดา   created: 16 November 2011 23:15 Modified: 16 November 2011 23:15 [ Report Abuse ]

(13) PSU ไบโอดีเซล 11: เอสเตอริฟิเคชัน & สะพอนิฟิเคชัน

(ต่อ) โครงสร้างทางเคมีของแอลกอฮอล์ กรด และตัวเร่งปฏิกิริยากรด ที่ใช้ในการทำปฏิกิริยาเอสเตอริฟิเคชัน ต่างก็มีผลต่ออัตราของปฏิกิริยาทั้งสิ้น แอลกอฮอล์แบบปฐมภูมิ เช่นเมทานอล และเอทานอล สามารถทำปฏิกิริยาได้อย่างรวดเร็ว เพราะมันมีขนาดค่อนข้างเล็กและ... more »
Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By คนธรรมดา   created: 16 November 2011 00:21 Modified: 16 November 2011 15:52 [ Report Abuse ]

(1) PSU ไบโอดีเซล 10: เอสเตอริฟิเคชัน

เรื่องราววันนี้ยังอยู่ที่สมการเคมีอยู่อีกครับ ก็ต้องรู้เรื่องเหล่านี้ให้ดี เพื่อที่จะเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อไป ปฏิกิริยาเอสเตอริฟิเคชัน เอสเตอริฟิเคชันเป็นกระบวนการทางเคมีสำหรับทำเอสเตอร์ ซึ่งเป็นสารประกอบที่มีโครงสร้างเป็น R”-COOR’... more »
Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By คนธรรมดา   created: 14 November 2011 21:54 Modified: 15 November 2011 10:11 [ Report Abuse ]

(2) PSU ไบโอดีเซล 9: ทรานส์เอสเตอริฟิเคชัน

วันนี้ต้องเขียนใหม่ทั้งหมดครับ เพราะตกลงกันใหม่ว่า จะลงรายละเอียดให้ลึกเท่าที่ควรจะเป็นครับ กระบวนการทรานส์เอสเตอริฟิเคชันของน้ำมันพืชอาจแสดงให้เห็นได้ชัดขึ้น ตามไดอะแกรมต่อไปนี้ B เป็นสัญลักษณ์ของเบส [ในเชิงเคมี เบสคือสารที่สามารถรับไฮโคร... more »
Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By คนธรรมดา   created: 13 November 2011 21:16 Modified: 13 November 2011 21:16 [ Report Abuse ]

(3) PSU ไบโอดีเซล 8: กลไกปฏิกิริยาและจลนพลศาสตร์

กลไกปฏิกิริยาและจลนพลศาสตร์ ปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชันประกอบด้วยปฏิกิริยาที่ผันกลับได้จำนวนหนึ่งที่เกิดต่อเนื่องกันไป ไตรกลีเซอไรด์จะถูกเปลี่ยนตามลำดับขั้นไปเป็น ไดกลีเซอไรด์ โมโนกลีเซอไรด์ และสุดท้ายเป็นกลีเซอรอล (ตามสมการข้างล่างนี้) โดยมีเ... more »
Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By คนธรรมดา   created: 12 November 2011 22:11 Modified: 12 November 2011 22:11 [ Report Abuse ]

(2) PSU ไบโอดีเซล 7: น้ำมันพืชและไบโอดีเซล (ต่อ)

ต่อจากวันก่อนครับ แอลกอฮอล์ที่ใช้จะเป็นแอลกอฮอล์ปฐมภูมิหรือทุติยภูมิ สายโซ่ตรงที่มีหมู่ OH เพียงหมู่เดียว มีอะตอมคาร์บอน 1-8 อะตอม ที่นิยมใช้กันก็คือ เมทานอล เอทานอล โพรพานอล บิวทานอล และ เอมิลแอลกอฮอล์ (amyl alcohol) แต่ที่นิยมใช้กันมากที่สุด ... more »
Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By คนธรรมดา   created: 11 November 2011 20:40 Modified: 11 November 2011 20:40 [ Report Abuse ]

(1) PSU ไบโอดีเซล 6: น้ำมันพืชและไบโอดีเซล

น้ำมันพืชและไบโอดีเซล ไบโอดีเซลได้มาจากน้ำมันพืช องค์ประกอบหลักของน้ำมันพืชคือ ไตรกลีเซอไรด์ (triglycerides) หรืออาจเรียก triacylglycerols ซึ่งถูกใช้มากขึ้นๆ (แต่จะขอใช้คำไตรกลีเซอไรด์ในหนังสือเล่มนี้) ไตรกลีเซอไรด์คือเอสเตอร์ของกลีเซอรอล โดยกล... more »
Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By คนธรรมดา   created: 10 November 2011 22:55 Modified: 10 November 2011 22:55 [ Report Abuse ]