นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

อ่าน: 3299
ความเห็น: 0

PSU ไบโอดีเซล 85: การล้าง

การล้าง (washing)

                การล้างเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากประการหนึ่ง เพราะเป็นขั้นตอนขจัดสิ่งปนเปื้อนที่ไม่ต้องการที่มีอยู่ในผลผลิตไบโอดีเซลหลังทำปฏิกิริยาแล้วให้เหลือน้อยที่สุด สิ่งปนเปื้อนเหล่านี้ได้แก่ สบู่ แอลกอฮอล์ กลีเซอรอลอิสระ และตัวเร่งปฏิกิริยาหากยังหลงเหลืออยู่ ขั้นตอนการล้างนี้เป็นขั้นตอนสำคัญเพราะการสูญเสียผลได้ (yield) จะเกิดขึ้นในขั้นตอนนี้มาก

                ขั้นตอนการล้างจะเกิดขึ้นหลังขั้นตอนการแยกคืนแอลกอฮอล์ด้วยการระเหยออกหลายครั้ง หรือในบางเทคโนโลยี อาจล้างก่อนการแยกคืนแอลกอฮอล์ โดยนำน้ำล้างและเฟสกลีเซอรอลไประเหยแยกคืนแอลกอฮอล์ในขั้นตอนเดียว แต่แอลกอฮอล์ที่แยกคืนได้จะมีปริมาณน้ำอยู่สูง ซึ่งเป็นภาระในการกลั่นแยกแอลกอฮอล์ให้บริสุทธิ์ต่อไป ในอุตสาหกรรมอาจมีขั้นตอนการล้างที่ต่างกัน ดังแสดงในรูปต่อไปนี้ คือ

  • แยกคืนแอลกอฮอล์, ล้างรวมทั้งเฟสเอสเตอร์และกลีเซอรอล, แยกชั้นของเฟสเอสเตอร์และกลีเซอรอลออกจากกัน แล้วตามด้วยการทำบริสุทธิ์แต่ละเฟส
  • แยกคืนแอลกอฮอล์, แยกเฟสเอสเตอร์และกลีเซอรอลออกจากกัน แล้วจึงล้างเฉพาะเฟสเอสเตอร์ ส่วนเฟสกลีเซอรอลนำไปทำการสะเทินแล้วทำให้บริสุทธิ์ต่อไป
  • แยกเฟสเอสเตอร์ออกจากกลีเซอรอลหลังทำปฏิกิริยาทันที แยกคืนแอลกอฮอล์ในแต่ละเฟส แล้วจึงล้างเฉพาะเฟสเอสเตอร์ ส่วนเฟสกลีเซอรอลนำไปทำการสะเทินแล้วทำให้บริสุทธิ์ต่อไป

ในการผลิตเชิงอุตสาหกรรมมักทำปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชันมากกว่า 1 ครั้ง ส่วนใหญ่จะใช้ 2 ครั้ง และบางเทคโนโลยีใช้ถึง 3 ครั้ง สัดส่วนการเติมแอลกอฮอล์และตัวเร่งปฏิกิริยาในแต่ละสเตจจะแตกต่างกันไปตาม แต่ละเทคโนโลยี แต่ในบทความวิชาการมักนำเสนอโดยการทำปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชัน 2 ครั้ง โดยแบ่งแอลกอฮอล์ใช้ในสเตจแรก 70% และในสเตจที่สอง 30% ซึ่งยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นการผลิตที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

ในอุตสาหกรรมนั้น การแยกเฟสเอสเตอร์และเฟสกลีเซอรอลมักใช้อุปกรณ์เครื่องเหวี่ยงแยก ในการแยกแต่ละสเตจอาจมีการเติมน้ำลงไปด้วยเล็กน้อย เทคนิคเหล่านี้ไม่ได้ทำการเผยแพร่ในวงกว้าง ดังนั้นการล้างไบโอดีเซลจะเกิดหลังการแยกเฟสแล้วเป็นส่วนใหญ่ การล้างแบบรวมทั้งสองเฟสเกือบไม่มีการดำเนินการแล้วในปัจจุบัน ในเรื่องการล้างไบโอดีเซลนี้มีงานวิจัยออกมาไม่มากนัก เนื่องจากเป็นกรรมวิธีที่รู้จักกันดีแล้ว และเนื่องจากการล้างด้วยน้ำจะมีน้ำเสียที่ต้องบำบัด จึงมีเทคโนโลยีการล้างแบบแห้งโดยใช้สารดูดซับทั้งสบู่ แอลกอฮอล์ กลีเซอรอล และตัวเร่งปฏิกิริยาที่เหลือขึ้นมาเป็นทางเลือกในการใช้งานด้วย การล้างแบบแห้งนี้นิยมใช้ในอุตสาหกรรมเช่นกัน

 

ผม..เอง

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 31 มกราคม 2555 20:05 แก้ไข: 31 มกราคม 2555 20:05 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 anni, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.137.159
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ